(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji další jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje nebo žádá o vydání karty náhradní.

Konstatuji, že i dnes poslanci, kteří nejsou přítomni a nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Nyní vás seznámím s omluvami členů vlády. Omluven je pan premiér Andrej Babiš z pracovních důvodů, paní ministryně Marie Benešová do 14.30 z pracovních důvodů, paní ministryně Klára Dostálová z pracovních důvodů, pan vicepremiér Jan Hamáček z pracovních důvodů, pan vicepremiér Karel Havlíček z pracovních důvodů, pan ministr Jakub Kulhánek do 13 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Jana Maláčová z pracovních důvodů, pan ministr Lubomír Metnar z pracovních důvodů, pan ministr Robert Plaga z pracovních důvodů, paní vicepremiérka Alena Schillerová z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek od 9 do 11 hodin a od 14.30 z pracovních důvodů.

Ještě pan poslanec Novák bude hlasovat s náhradní kartou číslo 21.

Já bych vám rád ještě sdělil, že dnes slaví narozeniny pan poslanec Jan Čižinský, a také že dnes, 22. dubna, slavíme Den země. (Potlesk.) Tak děkuji.

Dnešní jednání zahájíme bodem 526, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. A upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, poté proběhne jejich losování.

A nyní tedy již otvírám bod

 

526.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 19 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad Poslanecké sněmovny. Pro dnešek zbývá projednat ještě 16 odpovědí na písemné interpelace.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení podle § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: "Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko."

Ještě mi byla doručena omluvenka pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který se omlouvá dnes od 9 hodin do konce odpoledního jednání vlády z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. (V sále není přítomen žádný člen vlády.) Jsme upozorněni, že nemáme přítomnost členů vlády, takže já v souladu s platnými usneseními Sněmovny nyní přeruším jednání... Přeruším jednání, ale hlásí se ještě s přednostním právem pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré ráno, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já tedy musím říct, když se podívám do lavic, kde mají sedět členové vlády, a je čtvrtek ráno, jsou interpelace, a nikdo tady není, neobtěžují se členové vlády přijít do práce, tak jak jim ukládá zákon a jednací řád, tak je to dost tristní a smutný pohled. Já musím říct, že mně to vadí. Chci tady jednoznačně říci, abyste ve vládních koaličních řadách ministrům předali informace, že prostě obvyklé je, že aspoň někdo z vlády dojde.

Já chápu, že tady nemůže být každý týden každý ministr, když jedná Sněmovna, že jsou třeba i zahraniční povinnosti, ale to, co vidíme za mnou, to je opravdu jako výsměch. Tady se kladou otázky na důležitá témata, občané chtějí znát odpovědi stejně jako my. Já tady třeba řeším interpelaci s paní ministryní spravedlnosti Benešovou, a jednoduchá otázka na to, proč pan Janoušek není ve výkonu trestu, tak na to není schopna paní ministryně odpovědět několik týdnů.

Takže prosím pěkně, abyste příští čtvrtek vyřídili svým ministrům, aby chodili do práce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mě také velice mrzí, že vláda, která je zodpovědná Sněmovně, neplní ani tyto základní povinnosti. Nicméně mi nezbývá než tedy v tuto chvíli jednání přerušit. V tuto chvíli na pět minut a domluvíme se na dalším postupu. Takže přerušuji jednání Sněmovny do 9.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.04 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP