(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne. Přečtu omluvu. Omlouvá se paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová dnes od 14.30 do konce jednacího dne.

A nyní otevřeme pevně zařazený bod.

 

528.
Informace maturity a závěrečné zkoušky 2021

Prosím, aby se slova ujala navrhovatelka tohoto bodu, paní poslankyně Kateřina Valachová, která - bude-li souhlasit - se stane zároveň i jeho zpravodajkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážení ministři, ministryně, dovolte mi, abych uvedla bod Maturity 2021, který jsem za poslanecký klub sociální demokracie zařadila, a s vaší podporou vás všech, a za to děkuji, také dosáhla po týdnu toho, že ho začínáme projednávat.

Dovolte mi, abych ještě dříve, než se dostanu k podrobnému popisu informací, které mě vedly k zařazení tohoto bodu, trochu zavzpomínala na dobu před rokem, kdy nás zasáhla pandemie a kdy Poslanecká sněmovna tehdy, ačkoli došlo vlastně k zasažení do výuky středoškolské pouze v řádech několika týdnů, tak tehdy, kolegové a kolegyně, připomeňme si to, jsme zcela vážně debatovali nad tématem administrativní maturity. Stejně tak chci připomenout dobu letních prázdnin, kde jste vy, jednotlivé poslanecké kluby, iniciovali to, aby vznikla pravidla pro distanční vzdělávání. A také chci připomenout to, že toto bylo tehdy Ministerstvem školství odmítáno. V obou případech, jak na jaře, tak v létě, došlo k předložení dvou novelizací školského zákona, obojí v legislativní nouzi, a my jako poslanci a poslankyně jsme tehdy měli opravdu hodiny na to, abychom se s těmito změnami, které velmi zásadně ovlivňovaly právo na vzdělání dětí, žáků a studentů, seznámili a schválili je. Chci vám připomenout, že v tuto chvíli sice nemáme nouzový stav, ale máme z důvodu politického rozhodnutí pandemický stav. A chci připomenout, že aktuální epidemiologická situace je horší, než byla na jaře minulého roku nebo v létě minulého roku. Tolik jenom na úvod.

Také bych chtěla připomenout z hlediska úprav maturit, že se nacházíme v objektivní situaci, kdy letošní maturanti 2021 nikoli z důvodu COVID-19, ale z řady turbulentních změn, ať už zákonů, nebo vyhlášek, měli co čtvrt roku odlišné podmínky pro uzavření svého středoškolského vzdělávání. Narážím na několik změn v úpravách maturitních zkoušek jak zákonem, či vyhláškou, které - jak říkám, pokud bychom si to zopakovali - co čtvrtletí školy překvapovaly. Připomenu, že ještě v listopadu a v prosinci odborné asociace ředitelů ostře kritizovaly změny na poslední chvíli, týkající se jazykových úprav. Toto všechno bychom měli vzít při dnešním projednávání Maturity 2021 v potaz.

Nyní tedy k věci, proč jsem si dovolila, a děkuji vám ještě jednou za podporu, zařadit stávající bod Maturity 2021. Všichni víte, že v únoru jsme absolvovali vášnivou politickou debatu a přestřelku mezi předsedou vlády a ministrem školství ohledně úředních maturit. Tehdy jsem nejenom já, ale většina odborníků označila takový krok za předčasný s tím, že by to byla kapitulace na koncovku vzdělávání, byť v těžkém covidovém roce. Nicméně i tehdy, a myslím si, že v tomhle jsme byli ve shodě, jsem stanovila a formulovala podmínky pro úspěšný start nebo ukončení, chcete-li, Maturit 2021. Jednou z těch základních bylo obnovení praxí na našich zejména odborných školách a učilištích. Podotýkám, že s obnovením praxí počítaly všechny plány ministerstva v minulých měsících, které se ovšem natřikrát nebo načtyřikrát nepodařilo prosadit. Pak se stalo, že řada ředitelů a ředitelek škol neupravila praktické části maturit ani obsahově, ani je neposunula. Podotýkám, že to bylo z toho důvodu, že očekávali obnovení praxí. Žádný nový termín pro úpravu praktických částí zkoušek či posun ze strany ministerstva nedostali. Připomínám také to, že ministr školství má z vůle parlamentu, a to je hlavní důvod bodu zařazeného na dnešní jednání Sněmovny, mimořádná oprávnění svěřená mu parlamentem, postoupená nám jako zákonodárným sborem, aby konal a zajistil, aby maturity, byť ovlivněné koronavirem, mohly proběhnout zdárně.

Nyní tedy k situaci, ve které se nacházíme, a výchozího stavu. Aktuálně od 19. dubna 2021 - připomínám, že jsem se snažila zařadit tento bod ještě před tímto datem, nicméně se mi to nepodařilo - od 19. dubna 2021 odstartovaly praktické části maturitních zkoušek. Střední školy a učiliště vycházely v úpravě zkoušky ze základní podmínky obnovení praxí ve školách ještě před zahájením maturit, nebo dokonce obnovení výuky minimálně závěrečných ročníků středních škol. Vzpomeňme, kolegové a kolegyně, na data: začátek března, první týden v březnu, třetí týden v březnu, 12. duben, 19. duben. K obnovení praxí nedošlo ani na jediný den před zahájením praktických částí maturit.

Ministr zdravotnictví minulý týden ve Sněmovně uvedl, že návrat do praxí není jistý, tím více návrat studentů do středních škol a obnovení prezenční výuky. Dřívější ohlášení návratů do praxí se nenaplnila. Jak už jsem tady uvedla, padly termíny v březnu i v dubnu. Aktuálně vláda rozhodla o obnovení praxí 26. dubna 2021. V řadě případů tedy došlo k tomu, že je již po absolvování praktické části maturit, že se tak stalo již po absolvování praktické části maturit nebo pouhých několik dnů před takzvaně posunutým termínem. Tady narážím na to, že z dat, která jsem nashromáždila ze strany krajů a hejtmanů a hejtmanek našich krajů a která jsem obdržela písemnou formou, vyplývá, že i tam, kde jsou započítány posuny v termínech maturitních zkoušek, některá data krajů, která byla detailnější, ukazují, že se jedná o řády dnů.

MŠMT nepředložilo školskému výboru konkrétní informaci o situaci v oblasti úpravy maturitních a závěrečných zkoušek ani alternativní scénář vývoje pro případ, že se nepodaří obnovení praxí nebo denní výuky podle plánu. Výbor o předložení scénářů včetně krizového ministerstvo požádal. Data ze strany zřizovatelů středních škol bohužel potvrzují původní průzkum studentských organizací, ať už České středoškolské unie, nebo iniciativy NE:BRZO, o úpravách, respektive neúpravách maturit. Významná část škol zkoušky neposunula ani neupravila. Kraje potvrzují, že do minulého týdne o tato data nikdo nepožádal. Taktéž odborné asociace ředitelů škol mi potvrdily tuto skutečnost zhruba před týdnem. Některé oslovily jimi sdružené školy na konci minulého týdne. I tato data potvrzují, že přes roční výpadek praxí řada škol zkoušky neupravila.

Tady bych chtěla podotknout, že ze všech těchto informací a konzultací stran ředitelských odborných asociací, ale i dat, která poskytují kraje, vyplývá, že jsou významné odlišnosti řekněme v gymnaziální větvi středoškolského vzdělávání a ve větvi odborného školství. Současně musím informovat - podotýkám, že tyto informace nemám validovány stran krajů, tyto informace s ohledem na to, že praktické části maturit odstartovaly v pondělí, zaznívají pouze z informací studentských organizací, ale bezpochyby budou potvrzeny kraji či ministerstvem v následujících dnech. Nicméně od pondělí, co odstartovaly praktické části maturit, studenti avizují vyšší míru neúspěšnosti a ukazují naopak na vysokou neúspěšnost. Podotýkám, tyto informace na rozdíl od těch předchozích nejsou validovány jinak než informacemi stran studentských organizací, ale bezpochyby se tak stane v následujících dnech.

Aktuálně se domnívám, že bychom měli pracovat na většinové shodě Sněmovny v reakci na tuto situaci neupravení maturitních a závěrečných zkoušek v kombinaci s neobnovením praxí ve středních školách a učilištích dle plánu z února nebo března 2021. Také bychom měli vyhodnotit, zda obnovení praxí 26. dubna 2021 je dostačující pro získání dovedností nebo opakování, pro úspěšné zvládnutí ročního výpadku praxe pro studenty, kteří mají uzavření středoškolského studia ještě před sebou. Také bychom měli aktuálně usilovat o bezodkladné zajištění oficiálních dat o neúspěšnosti studentů u praktických částí maturitní zkoušky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP