(12.40 hodin)
(pokračuje Bartoň)

Samozřejmě že někteří studenti maturitu neudělají, tak jako vždycky. Ale řekl bych, že to budou studenti, kteří standardně by ji neudělali i za normálních časů. Nicméně já nehoruji za to, že maturita je něco strašně důležitého, obzvláště ta ve společné části. Ale to už je zase debata na jiné téma, to je maturita obecně.

K usnesení předloženém paní poslankyní Valachovou (poslanec Bartoň si povzdechl): já jsem si ho přečetl. V prvním bodě bych částečně souhlasil: zajistit dodatečnou úpravu praktické části maturit, teď nevím, jestli praktické nebo - praktické zkoušky asi, ne z části - ale s tím bych nesouhlasil, ale dodat dostatečné množství opravných termínů ve školním roce v návaznosti na přijímací řízení na vysoké školy, po tom jsme také sami volali. Míti opravné termíny je pro studenty dobrá věc. Není to žádné slevování z nároků, ale je to možnost, že pokud se něco stane u toho jednoho termínu, že bude následovat rychle další. Pokud by se upravovaly praktické zkoušky, které již běží, tak myslím, že tím bychom napáchali ještě více zla než dobra. S druhým bodem se bohužel nedá souhlasit. Podle mě má paní poslankyně úplně špatná data, ze kterých vůbec nelze vyvozovat to, co vyvozuje. A s třetím bodem samozřejmě souhlasíme. Ono předložit zevrubnou zprávu o připravovaných opatřeních Ministerstva školství, ostatně ono už je to zařazené na školský výbor, kde bych si přál, aby to bylo projednáno, protože je tam daleko větší prostor než zde na plénu, a to je cesta. Cestou není vystavení potvrzení o tom, že něco umím, i když to neumím. Cestou je: musíme jim kompenzovat, vynahradit to, že se něco nenaučili, a nenaučili se to třeba z toho důvodu, že měli distanční výuku, že měli omezené možnosti, ale to je ta kompenzace. Cílem je, aby studenti měli znalosti, kompetence, dovednosti, nikoliv aby měli na konci papír o tom, že něco umí, i když to neumí. Tak tolik za mě. Děkuji. (Poslanec Bartoň mimo mikrofon hovoří s jiným poslancem, který přišel k řečnickému pultíku.) Ještě se omlouvám za nemístnou poznámku vůči KDU-ČSL, kterou jsem nemyslel vážně. (Smích v jednacím sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady máme řadu faktických poznámek. Pan poslanec Karel Rais prostě bude muset počkat. Já vím, že už čekáte strašně dlouho. (Poslanec Rais z místa: Jsem na faktickou.) Jste na faktickou, ale x-tý v pořadí. Takže nejprve na faktickou pan poslanec Petr Dolínek, to je zřejmě to nedorozumění, co mi tady vyskočilo. Ale dále už to je zajisté v pořádku, takže Kateřina Valachová, Vlastimil Válek, Tereza Hyťhová, Karel Rais, Helena Válková, Marek Výborný v pořadí faktických poznámek. Kateřina Valachová jako první na faktickou poznámku a připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Velmi rychle, pane předsedající, musím zareagovat na svého předřečníka, ale opravdu rychle. Pan poslanec Bartoň zmotal páté přes deváté. Podstatné je, že v době míru nechce kvalitní a vysoký standard maturit, ale v době války, to znamená covidu, bude křižovat maturanty poté, co jsou odstartovány praktické části bez úprav a bez posunu po roce výpadku praxe, a bude najednou, a tam je ta otáčka názoru, já jsem zcela konzistentní, trvat na tom, že se tady bude maturovat jako v roce 2019.

To, že tomu neodpovídají data, jak se opovážil říci, z hlediska návrhu usnesení. Já toto pokládám za skandál. Jenom tady přede mnou nebo po mně, pardon, zpapouškoval to, co jsem už předtím říkala ve svém úvodním slovu. Ředitelé, ctihodní ředitelé, kterých si jinak vážím a spolupracuji s nimi, s asociací ředitelů škol, mně potvrdili před 10 dny znovu to - říkám - že neměli ta data. Neměli. A já tady představuji data, tvrdá data poloviny krajů odeslaná hejtmany. To znamená, pane předsedající, vaším prostřednictvím, z jakého důvodu si dovoluje můj předřečník toto zpochybňovat, je skandál, včetně toho, že nosí sovy do Athén. Najednou se tady dozvídáme, že on by měl také nápad na opravné zkoušky, termíny nebo že by měl také nápad na dorovnání kompetencí a dovedností a vědomostí maturantů, ale doposavad mlčel jako ryba, když tedy zrovna v dobách míru nelikvidoval maturitní zkoušku a standard vysokého kvalitního vzdělávání našeho veřejného školství a opomíjel, že soukromé školy, to se dozvíme zase z jeho facebookových profilů, jsou to jeho number one včetně domácího vzdělávání, jsou to jeho dlouhodobé názory. A to mu nevadilo, když likvidoval maturitní zkoušku v minulém roce, že tam jsou 40% neúspěšnosti maturantů u maturit. To ho kvalita nezajímala. Ale teď, v době covidu, teď si dělá legraci z maturantů maturujících v době covidu, kdy jsme na rok vypnuli školy. Oni si je nevypnuli sami. A co se týká tedy toho, co tady sdělil. (Předsedající: Čas.) Ano, děkuji, pane předsedající. (Předsedající: Čas.) Budu uvolňovat pultík pro ostatní faktické poznámky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas. Tak já už to zajistím, to uvolnění pro ostatní, to je v pořádku. Takže prosím vás, já to tady zmoderuji. Teď tady vystoupí pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová a potom Karel Rais. Tak prosím, pane poslanče, dvě minuty.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Tak já jsem si vzal technickou nebo tady tuto, abych jaksi sám sebe umravnil a nezneužil přednostního práva. Já bych chtěl říct, abychom nezapomněli na to, že pokud vypadla velká část praktické výuky, budou mít stejný problém maturanti na rok, napřesrok, prostě ta praktická výuka bude chybět. Já, když jsem si to teď počítal, jsem za život učil na 11 školách, od střední pedagogické přes zdravotní, odborné školy až po vysoké školy a mám pedagogické minimum, řádně splněnou zkoušku na pajdáku, kdyby náhodou někdo, a musím říct, že ty školy často mají peníze na praktickou výuku velmi omezené a limitované. Považoval bych za velmi korektní, aby tady vznikla debata - doufám, že ministerstvo má plán o tom, jak se jim eventuálně nějak navýší rozpočty, aby mohly dohnat ten ročníkový schodek. Já když si vezmu - zdravím mladou Tehlárovou - třeba výuku na střední škole, kde se učí obory gastronomické, tak ti v podstatě rok jsou naprosto nahraní a prostě množství těch obědů musí nějak navařit. A chtěl bych se velmi přihlásit k tomu, že bychom měli oddělit možná selhání některé konkrétní školy, a tak tam by pak mělo být vedení ministerstva a tak dále velmi tvrdé, od řekněme systémového problému, jestli takovýhle systémový problém je, pojďme, řešme ho, já zatím ho nedokážu identifikovat. Já vidím jako systémový problém to, že stejný výpadek praktické výuky budou mít příští rok a další rok, a těším se proto na další vystupující, že to nějakým způsobem dál rozvinou spíš v odborném směru bez nějakých emocí, bez nějakých zbytečných afektů, protože se tady bavíme o naší budoucnosti, což bezesporu naše mládež je, a myslím si, že můj předřečník se omlouvat nemusel, protože opravdu já jsem rozuměl, že "milenci mění názor a postoje", což je pravda, u milenců se to stává. U jiných ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku poslankyně Tereza Hyťhová a připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla říct, že tato celá debata je podle mého naprostá fraška, a to i z důvodu, že pokaždé, když se tenhle bod zařadí, tak zkrátka, a to nemyslím vůbec vůči předkladatelce, ale tady není zkrátka prostor na debatu, nikdy se nepřijme žádné usnesení a já to řeknu úplně na rovinu: je to o ničem. Takže já si myslím, že by hlavně studenti si zasloužili místo našich tady plamenných projevů hodinových, aby věděli, z čeho budou maturovat, kdy budou maturovat, aby zde nebyla mediální přestřelka mezi panem ministrem Plagou a mezi panem premiérem Babišem, který prosazuje úřední maturity. Měli byste se už na té vládě dohodnout, to myslím směrem, prostřednictvím pana předsedajícího, k panu ministru Plagovi a k panu premiérovi, z čeho budou naši studenti maturovat a kdy. Není možné, abychom tady v polovině dubna řešili v Poslanecké sněmovně popáté bod Maturity a nikdy se k ničemu nedostali.

Ještě bych tady chtěla zmínit, že zítra ve 13 hodin mám zde pevně zařazený bod, a to Podmínky vstupu do škol, a věřím, že i přesto, že mi před chvílí pan Plaga řekl, že zde nebude, tak já věřím, že to byl pouze takový špatný vtip a že opravdu zítra ve 13 hodin přijde, protože rodiče a občané čekají na jeho odpovědi. Takže já pevně věřím, že zítra přijde, že si to ještě rozmyslí, protože proč je zde ministrem školství? No, přece kvůli našim občanům, kvůli rodičům, učitelům, kteří čekají na odpovědi. Takže děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP