(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou poslanec Karel Rais. Připraví se Helena Válková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem dvakrát byl přihlášen na schůzi a nikdy na mě nevyšla řada, a teď je jasné, že potřetí zase řada nevyjde, tak bych chtěl říct několik základních názorů.

Jestliže stát pomáhá všem, tak by taky mohl pomoci maturantům. Tu cestu vidím v pomoci změny opatření obecné povahy, to znamená v podstatě změnit vyhlášku. A protože jsem časově omezen, tak nechám celý ten projev, co jsem měl nachystaný, možná na zítřek. A řekl bych jenom návrh usnesení, který máme jako poslanci ANO:

"I. Sněmovna žádá ministra školství, aby v případech upravených interním předpisem Ministerstva školství umožnil studentům získat úřední maturitu.

II. Sněmovna žádá ministra školství, aby upravil opatření obecné povahy ve vztahu k úlevám letošních maturit, zejména ve prospěch studentů dálkového studia.

III. Sněmovna bere na vědomí informaci ministra školství o plánu na vyrovnání nerovností ve vzdělávání v následujícím období", i když vím, že to bude ještě na školském výboru a že kolem toho budeme jednat.

Čili jednak mi vadí, jestli můžu ještě časově, tak mi vadí systémová nevyváženost v opatření obecné povahy, kdy jedna část dálkařů může, je na ně uplatněno, a druhá část, třeba studenti z pedagogických fakult, protože nejsou v těch vybraných oborech, tak nesmí. To je naprostá nelogičnost. A to už ponechávám bokem svoje technické obory, protože tam to platí samozřejmě taky.

Takže tenhleten návrh usnesení, vědom si toho, že to dneska nebudeme schvalovat, tak bych zde podal. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku poslankyně Helena Válková. Připraví se - stále na faktickou - poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Já navážu na svého předřečníka, poslance Raise, pane místopředsedo. Chtěla bych zdůraznit, že opravdu to, co tady říkal už poslanec Válek, ten systémový problém zůstává a musíme ho řešit. Myslím si, že návrh toho usnesení je částečně takovým dobrým signálem, že to řešení bychom mohli nějak posunout. Mám tady petici, jako předsedkyně petičního výboru jsem ji chtěla přečíst. Řádně jsem se přihlásila. Je to petice, kterou podepsalo 36 559 studentů k 13. dubnu 2021. Tři podpisy jsou takové klasické, petiční, ty ostatní jsou elektronické. Je to dáno samozřejmě také covidovou situací. Žádají o udělení maturitní zkoušky administrativně. Jako důvody uvádějí hlavně slabou technickou připravenost, nedostatečnou kvalitu distanční výuky, neinformovanost, nedostatečnou pomoc studentům dálkového nástavbového studia, odmítnutí pomoci dobrovolníkům, problémy praktické maturity, upozornění na postupy na Slovensku a nejasný návrat studentů do škol. Nemám na to čas. Uzavřu to tím, že to budeme projednávat 27. 4. 2021, což je dosti pozdě, na schůzi petičního výboru. Bude k tomu zpravodajská zpráva.

Na tomto místě chci jenom zdůraznit, že rozhodně chceme dnešním maturantům pomoci. Způsoby, jak pomoci, se různí, jak jsme před chviličkou slyšeli. Myslím si, že vyváženým kompromisem je to usnesení, které navrhl poslanec Rais. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku poslanec Marek Výborný. Připraví se poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych rád reagoval, protože bychom jinak nedostali prostor, i za poslanecký klub KDU-ČSL. Je potřeba říci několik věcí. Jednak že jsme se dostali do této situace, nezaviněné, covidové, a já vůbec nezpochybňuji, že to je velmi složité pro studenty, žáky, že to je velmi složité pro pedagogy i ředitele, tak ale neznamenalo, že se na rok vypnuly školy, jak se tady snaží někdo někomu vsugerovat. Tady skutečně probíhala standardní distanční výuka, která nemůže nikdy nahradit, nikdy nemůže plně nahradit tu výuku prezenční, to je každému jasné. A samozřejmě u té praktické části je to de facto nemožné v mnoha případech. To tak je.

Ale my jsme velmi apelovali na to, aby ministerstvo, aby pan ministr provedl úpravu podoby maturitní zkoušky v letošním roce, a to se stalo. Čili to je potřeba také říci. Maturitní zkouška byla upravena, ve společné části byly provedeny výrazné úlevy, de facto zůstal pouze didaktický test. Stejně tak, jako ředitelé dostali pravomoc posunout termíny, stejně tak jako dostali pravomoc upravit zadání maturitní zkoušky právě i v té praktické části.

Já jsem v reakci na to, co rozpoutala paní kolegyně Valachová, kontaktoval vedení dvou krajů: jednoho velkého Jihomoravského, potom jsem komunikoval s radním pro školství v Pardubickém kraji. Nikde jsem nezaznamenal ani za mák potvrzení toho, co tady prezentuje poslankyně Valachová. Skutečně ta data se v tomto případě evidentně na pravdě nezakládají.

Co z mého pohledu je důležité udělat pro studenty, je to, že nebudeme neustále znejisťovat tím, že by to možná mohlo být nějak jinak. Studenti, ředitelé i pedagogové potřebují mít jistotu. Ta jistota byla nastavena rozhodnutími ministra školství už v minulém měsíci nebo předminulém měsíci a jsem přesvědčen o tom, že kdyby někde nastaly problémy, a takto také ředitelé ty informace mají, tak se ozvou svým zřizovatelům, v tomto případě krajům. A nevěřím tomu, že by Ministerstvo školství nebylo schopno na ty věci reagovat v okamžiku, kdy (Předsedající: Čas.) by ty problémy skutečně nastaly. (Předsedající: Čas.) Čili pojďme proto hlavně dát jistotu studentům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy poslanec Patrik Nacher, připraví se poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nám ty čtvrtky nějak nejdou. Dneska už tady chybí jenom ten flákanec, myslím, že to bylo také ve čtvrtek. Předchozí bod se obstruoval, nic se neschválilo, byť to všichni chtějí. To jsem nepochopil.

V této chvíli máme tento bod otevřený - jestli mi řeknete - potřetí nebo počtvrté s tím, že Karel Rais je vždycky na prvním místě, a vlastně nikdy na toho člověka, který je na prvním místě, nedojde řada. Takže opravdu pak platí, že maturanti jsou z toho zmateni, protože my už tady 14 dní nejsme schopni tento bod dokončit. A jsem rád, že i za pomoci faktické kolega Karel Rais tady přečetl to usnesení, které podporuji a které jasně říká, že ve výjimečných případech by ministr měl mít možnost udělit výjimku, pokud jde o úřední maturitu. A stejně tak jde o výjimku, o tu úpravu opatření k úlevám, pokud jde o dálkaře.

Ale my bychom to měli už konečně ukončit. I tento bod začal ve 12 hodin, opět pokračoval roztržkou, která skončí tím, že to v jednu hodinu tady ukončíme, a to pořadí všech vystupujících je stejné. My se neposunujeme vůbec nikam, takže nevím, co s tím. Bohužel, byl bych pro to, abychom se vrhli na to usnesení, aby skutečně maturanti věděli, jaká je nějaká politická vůle. A pak je to na ministrovi školství, aby nějakým způsobem rozhodl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku vystoupí poslanec Ferjenčík a připraví se ministr Robert Plaga. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem jenom reagovat na kolegyni Valachovou, která tady pro mě dost nepochopitelně začala útočit na domácí výuku. To skutečně podle mě bylo zcela mimo mísu a mimo toto jednání. Začala tady dávat do souvislosti domácí výuku, v soukromé škole a já nevím, co dalšího. Chtěl bych se proti tomuto ohraditi, protože si myslím, že domácí výuka je pevná součást našeho vzdělávacího systému, je naprosto v pořádku a nerozumím, proč na ni někdo útočí. To je jedna věc.

A druhá věc: Chtěl jsem upozornit na problém, co považuji za vážný, a to je situace, kdy učni v řadě případů nemají praktickou výuku, ale potom úplně tu samou činnost dělají například v rámci brigády. Myslím, že je zcela bizarní, že je zakázáno dělat činnosti v rámci nějaké stáže nebo praktické výuky jako učeň, a potom třeba tu samou činnost dělat v rámci brigády. Skutečně tady to opatření nemá vůbec žádnou logiku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ministr Robert Plaga a připraví se poslankyně Kateřina Valachová, jestli to stihneme. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP