(15.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Teď má slovo pan poslanec Jaroslav Holík, bude interpelovat ministra školství Roberta Plagu. Připraví se paní poslankyně Karla Maříková.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane ministře, všechny děti v České republice, které se učí na prvním stupni základních škol, jsou testovány na COVID-19. Prezenční výuky se pak mohou účastnit pouze žáci s negativním výsledkem. Proč tedy výuka probíhá v respirátorech a porušení je pokutováno? Některé předměty, například čeština, angličtina, vyžadují zřetelnou výslovnost. Z mého hlediska jsou děti zbytečně omezovány a nesvědčí to ani hromadné výuce. Respirátor není pro děti komfortní, omezuje přísun kyslíku, který dětský organismus potřebuje.

Vážený pane ministře, kdy se situace, respektive postoj Ministerstva zdravotnictví změní? Stejně tak, kdy se změní postoj krajských hygienických stanic a děti negativně testované nebudou muset nosit respirátor? Vážený pane ministře, školy by měly sloužit především vzdělávání žáků, a ne jako testovací centra.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní přednese svoji interpelaci na ministra zdravotnictví paní poslankyně Karla Maříková, připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, laboratoře v České republice mají akreditaci, která je zárukou kvality výsledků testů. Antigenní testy, které používají zaměstnavatelé nebo děti ve školách, nemají ani českou certifikaci. Co nám tedy má zaručit kvalitu a nezávadnost čínských antigenních testů? Má to snad být záruka výrobce z Číny nebo čínská certifikace, když výrobky z Číny jsou často zdravotně závadné a nekvalitní?

Můžeme to vidět například na hračkách z Číny, které v mnoha případech neprojdou kvalitou testů z důvodu obsahu škodlivých látek. Když vám jde tak strašně o ochranu zdraví našich občanů a našich dětí, proč jste neudělali testy na kvalitu a spolehlivost těchto testů? Kdy uděláte testy na spolehlivost testů LEPU MEDICAL a všech testů, které jsou ve skladech státních hmotných rezerv? A kdy vytvoříte seznam doporučených testů, které budou mít záruku kvality vašeho ministerstva? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Odpověď obdržíte písemnou formou. Pan poslanec Ferjenčík přednese svoji interpelaci na ministra Karla Havlíčka. Připraví se pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, já bych vás touto cestou chtěl upozornit na to, že postup vlády, ve které jste ministrem, ve vztahu k maloobchodu je protiprávní. Pandemický zákon neumožňuje plošné uzavření maloobchodu, které vláda v rámci svých opatření nyní dělá. Z tohoto důvodu je váš postup nelegální.

Já jsem vás chtěl proto požádat, abyste ve vládě prosazoval a prosadil urychlené otevření maloobchodu, samozřejmě za přísných protiepidemických podmínek. Obávám se, že pokud tak neučiníte, budete spíše ministrem průmyslu a likvidace maloobchodu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemnou formou do 30 dnů. Nyní svoji interpelaci na ministra Karla Havlíčka přednese pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Vlastimil Válek.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane ministře průmyslu a obchodu, dovolte, abych vás se stejnou otázkou, jakou jsem položil panu premiérovi, požádal o odpověď. Společně jste navštívili společnost Liberty Ostrava. Tato Sněmovna neměla možnost vyslechnout si ve svém bodu, který byl schválen na úterý, o tom, jaké jsou výsledky vašeho jednání. Máme zatím kusé informace od odborářů a jejich požadavky, nemáme informaci o tom, jak se situace vyvíjí a co jste vy jakožto zástupce průmyslu a obchodu v tomto podniku vyjednal.

Také by nás zajímalo, jaká je situace v rámci dozorčích orgánů této společnosti, ve kterých zasedá zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, měl by mít nejaktuálnější informace o vývoji situace v Liberty Ostrava a jaké se chystají další záležitosti.

Proto vás prosím, na rozdíl od pana premiéra, abyste tu informaci rozšířili i o tyto informace týkající se konkrétního fungování společnosti. Tyto údaje byste měl mít k dispozici. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Pan poslanec Vlastimil Válek přednese svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, připraví se pan poslanec Jan Skopeček.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený nepřítomný pane ministře, velmi bych vás prosil, abyste nás jako poslance informoval o tom, jaké je složení a struktura těch odborných skupin - ať už je jich kolikkoliv - na Ministerstvo zdravotnictví a za co vlastně odpovídají. Ten důvod je jednoduchý. My tady přijímáme řadu legislativních norem, které vy pak torpédujete různými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

To jedno torpédování tady zaznělo, kdy v podstatě nemají účastníci nebo členové Integrovaného záchranného systému nárok na OČR. Mají s tím obrovské problémy a je otázka, jestli jste vůbec toto konzultoval s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zda jste vůbec konzultoval a zjišťoval, jaké podmínky tedy jsou dodržené pro vzdělávání těch dětí. Není možné vydat opatření a pak nezjišťovat, jak to opatření bude realizované v praxi a zda vůbec lze realizovat. Tedy pokud má být pro tyto děti zajištěna náhradní výuka, tak je podle mě vaší povinností prodiskutovat s příslušným meziresortním ministrem, jak kvalita té výuky bude probíhat, jak bude zajištěna.

Totéž se týká otevření vysokých škol, kde my jsme toto chtěli, apelovali jsme na to, ale vy svým metodickým pokynem pak to otevření tak zdeformujete, že prakticky pro řadu těch studentů bude velmi obtížné se denně testovat nebo týdně testovat, nosit respirátory v těch praxích. Navíc to nemá svoji logiku. Rektorům se to nelíbí a vlastně neví, na koho se mají obrátit, protože něco jiného je resortní ministr, který vydává ta opatření, a něco jiného, co pak vy vydáváte jako metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví. My jsme tuto dichotomii zažili již na jaře, kdy ministr školství a ministr zdravotnictví říkali každý něco jiného a nebyli schopni se domluvit, a já bych byl rád, aby to přestalo. Proto prosím o jasnou informaci, jaké je složení a množství těch odborných skupin, a aby nesly zodpovědnost za svoje odborná doporučení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Jan Skopeček přednese interpelaci na ministryni financí Alenu Schillerovou, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Rovněž nepřítomnou paní ministryni - možná, pane předsedo, byste mohl vládě poslat dopis, že sice jsme tu další týden, pětitýdenní dovolenou projednávali, ale že ještě nebyla schválena. Za mnou na té lavici to vypadá, jako kdyby ministři se už podle té pětitýdenní dovolené chovali.

Já se chci zeptat paní ministryně, co říká a co bude dělat se situací, kdy rostou úroky desetiletých státních dluhopisů. Od začátku roku vzrostly z 1,2 na 1,9. Takto to vypadá velmi nízké, ale ta trajektorie je výrazná. Znamená to, že se výrazně prodraží obsluha státního dluhu. Pokud by se ty úroky zastavily na současné úrovni, což ale nikdo nepředpokládá, tak oproti předchozímu roku to bude o 12 miliard korun více na nákladech, které bude daňový poplatník platit za obsluhu státního dluhu.

Jsem přesvědčen, že část tohoto nárůstu jde samozřejmě za covidovými náklady, ale jsem přesvědčen, že velká část tohoto nárůstu jde za paní ministryní Schillerovou, respektive touto vládou. Jednak z titulu toho, že neuskutečnili žádný pokus byť o symbolické úspory ve státními rozpočtu. Druhá věc, která podle mého názoru za tím stojí a to proč nás investoři trestají, je neschopnost paní ministryně Schillerové přijít alespoň s plánem na konsolidaci veřejných financí.

Dokonce i v oficiálních dokumentech Ministerstva financí se píše, že konkrétní konsolidační strategii má připravit až příští vláda, ale to není pravda. Prostě máme dneska paní ministryni, která by měla dělat svoji práci. Ona je paní ministryně financí a je zodpovědná za to, aby předložila alespoň plán konsolidace veřejných financí. Jinak ty trhy budou trestat více a ty náklady půjdou a jdou za paní ministryní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP