(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Svou interpelaci nyní přednese poslanec Tomáš Martínek. Připraví se poslankyně Richterová.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Šest vln rozvolňování, priority jsou školy, hospody a divadla budou poslední. Už žádná tabulka PES, ale šest vln rozvolňování. Takový je nejnovější plán Ministerstva zdravotnictví, jak postupovat při slábnoucí epidemii. MF DNES měla možnost do připravovaného návrhu nahlédnout.

Vážený pane nepřítomný premiére, jedná se o začátek článku s exkluzivními vládními informacemi z dnešních brzkých ranních hodin, ve kterém jste i citován. Dané informace jistě zajímají mnoho českých občanů, a proto mi přijde zvláštní, že jedinou cestou, odkud se mohou lidé k informacím dostat, byl článek za placenou bránou portálu iDNES. Protože iDNES spadá pod Mafru z holdingu Agrofert, který jako občan Andrej Babiš vlastníte přes svěřenecké fondy, chci se zeptat, jestli nemá MAFRA nějaký přednostní přístup k vládním informacím? Vzhledem k tomu, že text byl umístěn za paywallem iDNES Premium, by mi totiž takové upřednostňování premiérova média, které poté dané exkluzivní informace publikuje čtenářům za úplatu, přišlo jako další zneužití střetu zájmů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A teď poprosím poslankyni Richterovou a připraví se poslanec Leo Luzar.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážený nepřítomný pane premiére, ještě jedna dlouhodobá záležitost a téma pro dlouhodobou přípravu, které je strategické a týká se toho, zda se jako vláda připravujete jakýmkoliv způsobem na to, že od podzimu bude patrně potřeba nadále očkovat? Některé země již chystají plány pro situaci, že by na jednak měnící se kmeny či mutace viru nebo kvůli vyvanuté imunitě bylo potřeba kontinuálně očkovat proti covidu a souvisejícím dál.

Jsou tedy země, které se připravují na tuto možnost, že by v přepočtu na naše podmínky zhruba 12 000 osob denně mělo být očkováno, a vedle těchto kapacit, které se čistě preventivně plánují, je také otázka, jak přistupovat k těm zkušenostem, které nasbíráme nyní, protože vzhledem k té masivní vakcinaci bude zase větší zkušenost s tím, jak probíhá hlášení reakcí a bude i možnost snižovat počet nežádoucích účinků, když se důsledně analyzuje a budou se důsledně sbírat data například u rizikových osob a u těch příhod, které nastanou.

A proto se chci optat, jestli stejně strategicky nechcete uvažovat o posílení takzvaných specializovaných očkovacích center, která v posledních letech byla významně personálně omezena? Přitom to je způsob, jak zajistit bezpečné očkování řady rizikových skupin. Zdá se, že to je téma čistě zdravotní, ale není. Protože tady máme pandemii, vidíme, že se to týká celé společnosti a že právě drahý lockdown je důsledkem mimo jiné toho, že nejsme zatím takto kapacitně připraveni, a v budoucnu bychom rozhodně připraveni být měli. Proto tato interpelace, pane premiére.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Poslední interpelace na předsedu vlády a vládu České republiky, poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane premiére, v současné době procházíme velkým ochlazením vztahů s Ruskou federací. Myslím si, že tady už nikdo není, kdo se trošku zabývá jadernou technologií, aby věřil, že se podaří realizovat výstavbu Dukovan, protože jediný, kdo je schopen dodat tento reaktor, který je tam požadován, je Rosatom. Budete mi možná odporovat, ale já si myslím, že všichni ti, kteří tu techniku trošku znají a ví, o co se jedná, mi dají za pravdu. Tendr končí.

Mimoto je tady velký tlak Evropské unie na překotnou dekarbonizaci. Toto podporují některé politické strany a v tom významu slova smyslu je to co nejrychlejší odstavení uhelných elektráren. Tady bych si dovolil říct, že tento návrh překračuje nejenom rámec ekologizace, ale vstupuje do hlediska bezpečnostního. Energetická soběstačnost České republiky je absolutní nezbytností, to si, doufám, všichni uvědomujeme, a za uhelné elektrárny nemáme náhradu. Tady jako KSČM důrazně, důrazně upozorňujeme, že z klimatického ani ekologického hlediska nedává smysl, aby bylo uhlí nahrazeno plynem, když spalování plynu má podobnou ekologickou zátěž jako využívání uhlí. Je to nesmyslné a dotovat výstavbu plynových zdrojů a infrastruktury se nám zdá z tohoto pohledu taky mylné. Krom toho drtivá většina plynu, jak jistě víte, je dovážena z Ruska. Zvyšovat energetickou závislost země a platit za to docela výrazné prostředky je ekonomická sebevražda.

Chci vás upozornit také na to, že letos v zimě uhelné elektrárny vyráběly 50 % veškeré spotřeby elektrické energie České republiky a uhlím se stále vytápí více než miliony domácností. Nemůžete si s tím zahrávat. Musí to být v současné době jedna z absolutních priorit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za naprosto přesné dodržení času, pane poslanče, a to byla poslední interpelace. Upozorňuji, že když byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády, budou bezprostředně následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Z nich mám samozřejmě naprosto drtivou většinu omluvenu.

Poprosím tedy poslance Jana Jakoba, aby přednesl interpelaci na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se poslanec Ivan Adamec.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře zdravotnictví, chtěl bych se vás zeptat na situaci týkající se ošetřovného pro rodiče, kteří jsou z řad Integrovaného záchranného systému. Byl tady zaběhnutý systém, který se ovšem vaším mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z 6. 4. 2021 změnil. Otevřely se školy a samozřejmě i pro některé děti z řad rodičů IZS. Ty do školy dochází. Nicméně ty ostatní, pro které je určené školské zařízení krajem, tak zde do těchto zařízení stále docházejí, nicméně jsou tím vytrženy z kolektivu svých spolužáků a mnohdy ani nelze zajistit jejich výuku on-line v původním kolektivu. Zároveň není zcela jasné, jak je to s tím ošetřovným.

Proto se vás chci zeptat, jak to tedy ve skutečnosti je, zdali mohou rodiče z řad IZS čerpat ošetřovné na ty děti, pro které nejsou otevřeny v tuto chvíli školy standardním způsobem. Zároveň jsme tady rozšířili okruh příbuzných, kteří můžou čerpat ošetřovné. Ptám se, zdali příbuzní, příbuzní rodičů z řad IZS, mohou tedy čerpat toto ošetřovné? Táži se, zdali nejsou zástupci IZS, kteří tvrdě v tuto chvíli pracují, v nerovném postavení oproti ostatním? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemnou formou do 30 dnů. Nyní má slovo poslanec Ivan Adamec. Připraví se poslanec Jaroslav Holík.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený nepřítomný pane ministře. Chtěl bych se vás zeptat na problém ohledně registrace pilotů bezpilotních prostředků těžších než čtvrt kilogramu.

K tomu přihlašování: registrace se dělala hlavně díky rozšiřování dronů, ale týká se bohužel i leteckých modelářů, kde sice modelářské svazy nebo kluby můžou zažádat o výjimku na dva roky na ÚCL, nicméně většina modelářů takto registrována není a chtěli se přihlásit na ten web, aby si udělali registraci svých modelů a sebe jako pilota. Narazili jsme na problém, že doteď to bylo možné se přihlásit klasicky pod svým jménem, pod svými identifikačními údaji. Teď tam vyžadují elektronickou identifikaci, což podle mého názoru fyzické osoby mít nemusí. Ten přístup je velmi ztížen. Většina modelářů je středního a staršího věku a prostě se tam nepřihlásí.

Ta změna je údajně na popud vašeho ministerstva, tak bych se chtěl zeptat proč, protože to jde proti smyslu toho, abychom zaregistrovali všechny piloty včetně leteckých modelářů. Tak proč jste to nařídili a proč je to nutné takto dělat? To přihlášení je opravdu velmi obtížné. Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP