(15.20 hodin)

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci. Vážený pane ministře, já bych se vás chtěl jenom zeptat na několik věcí ohledně toho, že se teď bude stěhovat CENIA z prostor přímo vlastněných Ministerstvem životního prostředí do komerčního nájmu. Nájemní smlouva byla uzavřena teď na konci března. Já jsem se o tom včera dozvěděl a přišlo mi tam několik věcí podivných. Mě by tedy zajímalo, proč se CENIA nyní, v době pandemie covidu, rozhodla zahájit tohle stěhování a zatížit státní rozpočet dalšími náklady v celkové hodnotě přes 44 milionů korun, což je přibližně pětina vůbec rozpočtu téhle organizace. Pokud hlavním důvodem byl záměr ministerstva realizovat rekonstrukci, jak jsem se dozvěděl od pana ředitele, rekonstrukci stávajících prostor, tak by mě zajímalo, kdy bude tato rekonstrukce zahájena, kdy bude dokončena a na co hodlá ty prostory ministerstvo dál využívat, když je teď nemůže využívat CENIA. A taky by mě zajímalo, proč jsou ve smlouvě nevýhodné podmínky, protože kdyby to CENIA chtěla vypovědět, tak by stejně musela platit 65 % zbývajícího nájmu po ten zbytek. A taky je velice zvláštní, že vlastně u té firmy není dohledatelný skutečný majitel, takže možná k vyvrácení těch dohadů bych tady vyzval pana ministra, jestli by ho nemohl s odvoláním na přímou účinnost směrnice proti praní špinavých peněz uveřejnit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Slovo má pan ministr.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Tak pan kolega Navrkal, jak jsem zjistil, už o tom hovořil poměrně detailně s panem ředitelem Havránkem z CENIA, takže předpokládám, že řadu informací už má. Já jenom opakuji: za prvé, ten plán vznikl už poměrně dávno a aspoň z pohledu CENIA - a CENIA, což určitě vám také pan Havránek sdělil, byla před rokem 2012 vždycky v komerčních prostorách a to stěhování do Ministerstva životního prostředí bylo spíše bráno jako dočasná varianta. CENIA má dneska zhruba 100 zaměstnanců a dále se bude velmi pravděpodobně rozšiřovat v souvislosti s dalšími projekty, ale hlavním důvodem bylo to, že už od počátku z pohledu řekněme kancelářské plochy na jednoho zaměstnance a dalších podmínek s tím, že dochází k dalšímu snížení i během minulého a letošního roku, tak prostě CENIA tam byla od začátku vlastně poměrně výrazně limitována právě těmi zaměstnanci. Tím, jak Ministerstvo životního prostředí přebralo některé agendy lidí třeba z Úřadu vlády, udržitelný rozvoj a další, tak byť jsme jinak snižovali počet zaměstnanců obecně během těch let, tak jsme naopak museli přijmout nějaké další lidi, kteří dneska sedí v prostorách v Kodaňské ulici, a ne přímo ve Vršovické. Ve Vršovické 65 jako centrále tedy máme zhruba 480 zaměstnanců, ale hlavní důvod byl ten, že Ministerstvo životního prostředí tak, jak dneska vlastně je organizováno, v podstatě nemá prostor nebo nemělo by prostor na jednu zásadní věc, a to je přípravu předsednictví. Protože předsednictví, ať už bude formou videokonferenční, uvidíme, jak to do té doby bude, v roce 2022, tak prostě víme, jaký bude nárok na administrativní zázemí. My budeme sami muset přijímat několik desítek dalších lidí na předsednictví a můžu říct, že ti lidé už by se tam prostě nevešli, ale hlavně na to nejsou ani zasedací místnosti na ministerstvu takhle dimenzované historicky protože ten objekt prostě nějakým způsobem vznikl.

A to je důvod, proč se nakonec CENIA rozhodla pro vlastní nájem, který by měl být poměrně blízko, aspoň podle mých informací, protože konkrétní výběr té společnosti a další už nešel přímo přes Ministerstvo životního prostředí, ty detaily. Ale co je podstatné, to stěhování CENIA, tak samozřejmě my jsme v první chvíli především oslovili vládní dislokační komisi. To znamená, my jsme chtěli využít jiného vládního objektu nebo státního objektu. Bohužel se ukázalo a máme to samozřejmě schváleno vládní dislokační komisí, že není k dispozici takový objekt, kde by CENIA zhruba se 100 zaměstnanci prostě mohla být.

A pak ještě samozřejmě v tom hrálo roli i to, že, a to určitě víte, v rámci úvah o možném vytvoření vládního městečka v budoucnu, tak Ministerstvo životního prostředí mělo být jedním z resortů, který bude přestěhován. To znamená, pak se tam právě uvažovalo i to, že pokud v nějakém horizontu řekněme pěti, šesti, sedmi let by se Ministerstvo životního prostředí stěhovalo z Vršovické 65 například do Letňan, tak už by se vlastně CENIA, i kdyby si nakrásně zvolila nějaký jiný objekt, tak už by se stejně nemohla vrátit. To znamená, proto, aspoň jak říkal pan ředitel Havránek, se volila i ta lhůta šesti let a na začátku podmínky byly samozřejmě podstatně nevýhodnější. Ale ty podmínky, jak já je znám, to znamená, vy jste mluvil o těch zhruba 40 milionech a to je ten šestiletý nájem, tak na začátku byl požadavek firmy samozřejmě zcela jiný, toho pronajímatele. Výpovědní podmínky byly takové, že oni v případě výpovědní lhůty, která je tam roční výpovědní lhůta plus nějaká sankce, tak ta sankce tam byla více než stoprocentní, dokonce snad 150% sankce. Teď je tam sankce 65 % nájmu ze zbývající doby, a to už je po projednání. Takže oni vybírali nejlepší možnost z hlediska finanční z nabídek, které se nabízely. A samozřejmě, a to je podstatné, prošlo to vládní dislokační komisí, což znamená, že opravdu to bylo schváleno, takže není možno, a my vždycky preferujeme, kdybychom mohli využít nějaký jiný objekt ve státním vlastnictví. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji. Jenom jste mi ještě tedy neodpověděl, vy jste řekl, proč ta rekonstrukce se dělá, ale kdy by měla být skutečně zahájena? Koukám, že to už je všechno nějak rozplánované. Kdy tedy bude dokončena? A ty prostory tedy platí, že budou využívány na posílení ministerstva v zájmu předsednictví EU? Ale to jako ještě právě nebude hned, tak mne by tedy zajímaly časové rámce, jak to tedy bude vycházet a jestli to všechno skutečně sedí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Slovo dávám panu ministrovi životního prostředí.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Já vám teď úplně přesně neřeknu, ale to samozřejmě ověřím obratem, jak je momentálně plánována ta rekonstrukce, respektive kdy přesně se CENIA nastěhovává. To opravdu z hlavy nevím. Ale samozřejmě víme to, co se týká Ministerstva životního prostředí, že ty kanceláře, a hlavně zasedací místnosti a to zázemí pro předsednictví musí být připraveny včetně dalších technických podmínek, to znamená IT a dále. To bude dneska nejvíc náročné včetně té spodní části ministerstva, kde se budou propojovat dvě velké zasedací místnosti, aby tam byla zasedačka třeba možná aspoň pro 80, 90 lidí, protože takovou žádnou dneska nemáme ani zdaleka na ministerstvu. Tak to musí být s rezervou připraveno na začátek předsednictví. Já myslím, že to musí být nejpozději řekněme v březnu 2022, ale ještě ověřím, jestli vám to takhle stačí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další interpelaci na ministra zdravotnictví přednese paní poslankyně Procházková. Interpelaci číslo 14 pan poslanec vzal zpět, takže se připraví paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Věra Procházková: Dobrý den všem přítomným. Vážený pane ministře, už před časem byla média i my informována, že záchranáři obdrží odměny za covidové měsíce, stejně jako je dostali zaměstnanci lůžkových zařízení. Dodnes nemám přesné informace, kolik a jakým způsobem záchranáři budou odměněni za svoji náročnou práci. Není pravda, jak jsem zaslechla, že není tak náročná a že jsme - také jezdím na záchrance - s pacienty jen krátce. V sanitce nemáme takové podmínky jako v nemocnici a převozy probíhají na dálku, v oblecích a za mnohem horších podmínek než v nemocnicích. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP