(15.30 hodin)
(pokračuje Procházková)

Vážený pane ministře Arenbergere, dle mých informací by proto záchranky měly dostat odměny pro své zaměstnance za covidové měsíce, a není jasno, jestli to bude 75 000, nebo 120 000, jak zmiňoval předseda vlády. Prosím tedy o upřesnění, jakým způsobem, kdy a v jaké výši budou tyto odměny vyplaceny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Teď poprosím paní poslankyni Věru Kovářovou. Připraví se pan poslanec Marek Výborný.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, 12. dubna se k velké radosti zejména rodičů konečně začaly postupně otevírat školy. Vláda přitom nařídila, aby žáci dvakrát týdně byli testováni. Otestovat se nemusí jen ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali covid, již podstoupili test během posledních 48 hodin nebo jsou naočkovaní, a také žáci se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra, kteří nemohou ze zdravotních důvodů test podstoupit. Ti totiž do školy nechodí vůbec - a možná by chtěli, určitě by jim to prospělo, ale současná forma testování jim přítomnost ve škole znemožňuje. Samotestování stěrem z nosu je totiž pro ně často neskutečně komplikované a nepředvídatelně stresující. Na základě dotazů iniciativy Dětí úplňku Ministerstvo školství oznámilo, že rodiče mohou do školy přinést vlastní test, je-li uvedený na seznamu schválených testů. Dítě se pak tímto testem musí otestovat přímo ve škole. Škola tento test ovšem nemusí akceptovat a není žádným způsobem možné si akceptaci takového testu vynucovat.

Ráda bych se vás touto cestou zeptala, zdali neplánujete plošné zavedení samotestů ze seznamu schválených testů jako alternativy k tyčinkovým testům tak, aby je školy vždy a všude uznávaly, nebo naopak, zda neplánujete nákup alternativních testů přímo do školy, ať už plivacích, nebo takzvaně lízátkových testů. Myslím, že potřeby takto zranitelných dětí by měl stát zohledňovat a přistupovat k nim jiným, daleko citlivějším způsobem. Pokud je přehlíží, je to špatná vizitka pro celou naši společnost. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Odpověď obdržíte písemně. Slovo má pan poslanec Marek Výborný, přednese interpelaci na ministra zdravotnictví.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený nepřítomný pane ministře zdravotnictví, dámy a pánové, já si na začátek bohužel nemohu odpustit povzdech a poznámku nad tím, že ráno jsme měli písemné interpelace, z ministrů nepřišla ani noha, ani jeden nepřišel do práce. Teď máme ústní interpelace. Dovedu pochopit nějakou vyhrocenou mezinárodní situaci, nicméně předpokládám, že kauzu Vrbětice dvě třetiny ministrů této vlády vůbec řešit nemusí a to, že zde nejsou na ústních interpelacích, je výraz pohrdání touto Sněmovnou. Chtěl bych připomenout, že vláda je odpovědna ze svého konání této komoře Parlamentu - Poslanecké sněmovně a oni sem nechodí kvůli nám, ale ty dotazy, které tady přednášíme, to jsou dotazy vás, veřejnosti, občanů, a odpovědi směřují k vám, nikoli k nám poslancům. Mně skutečně toto přijde jako těžko akceptovatelné. To, že tady sedí pan ministr Brabec jenom proto, aby vůbec jednání mohlo probíhat, je skutečně neuvěřitelné.

A dotaz: Pane ministře, já bych od vás chtěl odpověď na to, zda vláda v brzké době plánuje zavedení PCR testů do škol. Naši žáci v tuto chvíli, jak se postupně začínají vracet do škol, jsou testováni antigenními testy a i vaše mezioborová skupina MeSES a pan doktor Šmejkal opakovaně apelovali na vládu a na vás, abyste ve školách začali aplikovat PCR testy, které jsou šetrné, jsou prováděny ze slin a zároveň nejsou finanční zátěží, protože PCR testy, které jsou také průkaznější, je možné aplikovat v delších časových intervalech, to znamená cenově nakonec mohou vyjít i levněji než testy antigenní. Opakovaně jste k tomu vyzýván odborníky.

Chci se, pane ministře, tedy zeptat, kdy - a musí to být v řádu dnů - budou tyto PCR testy uplatněny ve školách, protože - a také to je důležité - jsou šetrné vůči žákům, vůči dětem. Nevidím jediný důvod, proč by tímto způsobem vláda neměla postupovat, zvláště když jí to doporučí její odborníci. (Předsedající: Váš čas.) Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní vystoupí s interpelací na ministra Karla Havlíčka pan poslanec Jakub Janda. Připraví se pan poslanec Petr Třešňák.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, koronavirová krize je snad na ústupu. Nejvíc zasažené sektory se ale bez státní pomoci nezmátoří. Vláda připravila Národní plán obnovy, pomocí nějž chce získat potřebné finance i z unijního programu RRF, tedy nástroje na podporu oživení a odolnosti. Řeč je o 172 miliardách korun ve formě grantů a dalších 20 miliardách ve formě půjček - neboli jinak: zdroje jsou. Není ale vůle pomoci všem zasaženým sektorům. Mezi komponentami vládního plánu je například rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Chápu, kultuře, zvláště té nekomerční, je potřeba pomáhat i v klidných časech, natož teď. Nechápu ale, proč tam chybí komponenty týkající se cestovního ruchu a sportu. Tyto dva sektory přitom krize zasáhla nejvíc a bez státní pomoci bude jejich restart ještě obtížnější.

Ptám se vás tedy, proč se při přípravě Národního plánu obnovy nemyslelo dostatečně i na sektory sportu a cestovního ruchu? Proč se dostatečně nezohlednily připomínky zástupců sportovních odvětví a Národní sportovní agentury, respektive České unie cestovního ruchu? Je možné plán ještě revidovat? Pokud ne, jak si podle vás zmíněné sektory poradí s restartem bez této podpory? Děkuji vám za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Svoji interpelaci na ministra zdravotnictví přednese pan poslanec Petr Třešňák, připraví se pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezké odpoledne. Vážený pane ministře, i díky té nepřítomnosti se pokusím být maximálně stručný. Protože čísla nakažených nám postupně klesají a pomalu se nám blíží život bez omezení, minimálně tedy s nějakým dalším rozvolněním, na které jsme neustále dotazováni občany, tak mám velice stručnou, jednoduchou otázku, která trápí právě většinu občanů, a to, kdy si budeme moci sundat respirátory ve venkovním prostředí. Jedná se právě o jedno z těch opatření, o kterých většina občanů maximálně pochybuje. A pokud k tomu nedojde v nejbližším možném termínu, tak já doufám, že to bude doloženo naprosto jasnými daty a epidemiologickým zdůvodněním, proč tedy i ve venkovním prostředí by měla být nošena ochrana dýchacích cest. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Poprosím pana poslance Kaňkovského, který ale asi nepočítal s tím, že to bude tak rychlé, bohužel není přítomen v sále. Dám tedy slovo paní poslankyni Richterové, aby přednesla svoji interpelaci na ministryni Janu Maláčovou. Připraví se pan poslanec Radek Koten.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Mám několik otázek na nepřítomnou paní ministryni, protože jde o téma, na které se již opakovaně nedostalo na výboru pro sociální politiku.

Jde o dvě směrnice, které potřebujeme transponovat z evropského do českého práva. Týkají se rodin, týkají se slaďování práce a péče. Ta jedna se jmenuje anglicky Work Life Balance o tom slaďování a potřebujeme ji do srpna roku 2022 implementovat. Může se zdát, že to je za více než rok, ale on ten rok velice rychle uběhne, plus je to navíc rok volební, takže pokud nechceme čelit tučným desetimilionovým pokutám za prodlení, potřebujeme to stihnout. Tato směrnice se domnívám, že bude poměrně široce diskutovaná, poněvadž tam bude potřeba zavést rozšíření nepřenositelných dvou měsíců pro možnost péče o dítě druhým rodičem, a stejně tak bude potřeba sáhnout do zákoníku práce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP