(16.20 hodin)
(pokračuje Luzar)

Ptám se tedy, kde je pravda. Máte jasné údaje? A pokud došlo k tomu, že tyto údaje nejsou správné, zpochybňuje to zprávu BIS, která hovoří o tom, k čemu ve Vrběticích došlo, že došlo k výbuchu a teroristickému útoku? A pane Hamáčku, je to také o tom, že tato společnost Imex, která tyto zbraně bulharskému zbrojaři dodávala, má všechna povolení na vývoz a měla povolení na vývoz do Bulharska? A pane Hamáčku, víme, kde ty zbraně měly končit? Máte evidenci licencí a máte informaci o tom, kde ty zbraně, pokud by teoreticky nedošlo k popření této informace zbrojařem Gebrevem a vy byste měl pravdu, měly ty zbraně skončit? Opravdu měly skončit v Bulharsku, nebo měly být rozprodávány jinde? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Luzar bude interpelovat pana ministra Kulhánka ve věci komunikace s Ruskou federací. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane ministře Kulhánku, váš první den ve funkci, a hned interpelace. Omlouvám se za to. Z vašeho odboru komunikace se se mnou i spojili a omlouvali vás za nepřítomnost, já za to děkuji. Proto se zdržím nějakých obsáhlejších debat a zkusím se vás pouze zeptat.

Všechny kroky, které momentálně jako ministr zahraničí zaštiťujete a hovoříte, jsou konzultovány. Předpokládám, že se jedná nejenom o rozhodnutí vlády České republiky, která na to má právo, ale také že máte informace jak z ambasády v Rusku, tak z Ministerstva zahraničí, a všechny věci, které probíráte, jsou konzultovány s odborníky na diplomacii a s odborníky v rámci fungování diplomatických zastoupení České republiky v zahraničí. Ptám se proto, protože samozřejmě nejedná se jenom o diplomatickou válku, která probíhá, ale jedná se také o osudy tisíců Čechů v Rusku, osudy tisíců firem, osudy dalších a dalších, kteří jsou na Rusku ekonomicky vázáni. V tisku se objevilo, že vlastně o nic nejde, že se jedná pouze o 2 % našeho mezinárodního obchodu. Tady bych chtěl zdůraznit, že se jedná o 100 miliard korun a že se jedná o to, že my máme kladnou obchodní bilanci s Ruskem, čili je pro nás výhodné s Ruskem obchodovat. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní bude pan poslanec Luzar interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci odškodnění občanů Vrbětic po sedmi letech. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážená paní ministryně, jako ministryně financí máte pod sebou možnost reagovat na výtky občanů Vrbětic, kteří nedostali odškodnění za výbuchy, které před sedmi lety ve Vrběticích nastaly. Na jejich oprávněné požadavky nebylo odpovídáno, protože se hovořilo o tom, že není znám pachatel, a tudíž není možno určit, komu tuto následnou škodu připsat. Nyní se ukazuje, že již několik let ten pachatel znám je, přesto z důvodu práce tajných služeb zůstával v utajení a lidé již sedm let zůstávají bez nějakého nároku na odškodnění. Je asi imaginární doufat, že se podaří v případě prokázání účasti Ruské federace na této činnosti vymoci tyto prostředky. Proto pokud toto zjištění Bezpečnostní informační služby, tak jak je prezentováno veřejnosti, je pravdivé, žádám vás, aby Ministerstvo financí urychleně provedlo odškodnění těchto občanů, již není na co čekat, a aby Ministerstvo financí případnou následnou škodu vymáhalo po zjištěných pachatelích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a na závěr bude pan poslanec Luzar interpelovat vicepremiéra Hamáčka ve věci exportní povolení vývozu zbraní, zprostředkovatelé a cílová země zásilky.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane ministře vnitra, dovolte mi, abych po vás požadoval informaci o kontrolách provedených v exportu zbraní a munice z České republiky. Tato povolení, exportní povolení, podléhají schvalování ministerských orgánů. V případě zprávy BIS jsme se dozvěděli, že tyto zbraně jsou vyváženy různým obchodníkům, například bulharskému obchodníkovi Gebrevovi, a již není evidence, kde tyto zbraně končí. Žádám vás tímto, abyste tedy provedl hloubkovou analýzu a kontrolu všech nákupních povolení a vývozních povolení z České republiky a aby u těchto povolení bylo zkontrolováno, zda cílovou zemí našich zbraní je opravdu deklarovaná země, jestli tyto zbraně nekončí v oblastech válečných konfliktů a jestli tyto zbraně neslouží jako zbraně pro teroristické činy. Toto podezření se ve světě stále objevuje, nechci připomínat houfnice DANA a další, připomínat africké bojiště, kde se objevují české zbraně a česká munice. Čili, pane ministře, prosím, proveďte inventuru a kontrolu vývozních povolení na zbraně a munici České republiky s důrazem na cílovou zemi těchto zbraní, kde končí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Konstatuji, že jsme vyčerpali veškeré interpelace, a konstatuji, že pro dnešní den tedy ukončíme projednávání interpelací. Tím jsme také vyčerpali pořad na dnešní den, a budeme tedy pokračovat zítra, v pátek 23. 4., a to v 9 hodin, a jako první je zde zařazen bod 345, zákon o realitním zprostředkování, a poté další body z bloku třetích čtení v pořadí bod 341,344, 340, 342, 343 a 339.

Děkuji panu ministrovi a všem, kteří s námi sledovali interpelace, a přerušuji dnešní jednání Sněmovny do zítřejších 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 16.26 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP