(16.10 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Dobrý den, vážený pane ministře Havlíčku, v této interpelaci bych se vás rád zeptat na alternativu, alternativu výstavby Dukovan. Dnes již víme, že vyřazujete Rosatom, který jediný reálně je schopen naše podmínky splnit. Zadání, které bylo jasně směřováno, bylo o tom, že my potřebujeme jaderný blok 1 200 megawatt, větší ne.

Jediný, kdo je schopen splnit aktuálně tuto podmínku je Rosatom, Westinghouse by byl schopen dodat takovouto technologii menšího výkonu, ale není schopen realizovat tuto výstavbu. Ostatní dodavatelé disponují pouze většími reaktory. Původní myšlenka ale byla začít stavět Temelín. Pokud si dobře vzpomínáte, za vlády premiéra Nečase se hovořilo o Temelínu. Tento tendr byl zrušen, a proto se objevila snaha realizovat Dukovany. Tím, že dneska Dukovany nejsou schopny být zrealizovány technologií, která je připravena, máme jedinou možnost, vrátit se zpátky k Temelínu, kde je možno realizovat i větší výkonový blok.

Ptám se: Máte tento plán b) již připraven, uvažujete o něm? Nebo změníte celou energetickou koncepci? Původní termín dokončení Dukovan 2035 je již nyní zcela nereálný. Ptám se znovu: Máte plán b) a jste schopen realizovat Temelín? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Arenbergera ve věci nepéče ministerstva o pečující osoby.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, před týdnem jsem vás interpelovala ve věci přednostního očkování osob pečujících o chronicky nemocné pacienty v domácím prostředí. Ministerstvo totiž původně uvádělo, že pečující osoby budou očkovány společně s druhou skupinou chronických pacientů s nižším rizikem, nicméně aktuální informace zní, že se budou očkovat až v pozdější fázi.

Vy jste mi odpověděl, že jste narazil na problém, jak definovat skupinu pečujících osob, a že nejste schopni určit množství lidí v této skupině. Dovolte mi navázat na vaši odpověď, neboť toto téma je stále aktuální a palčivé pro všechny pečující osoby, které mají strach, že se nakazí a o jejich chronicky nemocného příbuzného nebude mít kdo pečovat. Chronicky nemocní pacienti jsou totiž na jejich péči a pomoc existenčně závislí. Podle mnohých lékařů je očkování chronických pacientů, ale také na druhé straně neočkování osob, jež o ně pečují, chybou.

Bude-li totiž mít pečující osoba těžký průběh onemocnění, je hezké, že očkování ochrání chronického pacienta před samotnou nákazou, ale už jej neochrání před výpadkem často celodenní péče, kterou mu pečující osoba poskytuje. Proto se vás znovu ptám, pane ministře: Pokročili jste nějak ve snaze definovat pečující osoby, nebo jejich přednostní očkování opravdu ztroskotá na tomto bodě? Podotýkám, že správné uchopení tohoto problému má význam nejen v současnosti, ale nelze vyloučit, že bude přínosné i do budoucna, kdy můžeme být konfrontováni s podobnou pandemií.

Nevím, zda se z té současné nějak zásadně i poučíme, ale kdybychom v jejím důsledku dovedli definovat alespoň to, kdo jsou pečující osoby, byla bych ráda. Zasadíte se o to, prosím, pane ministře?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni, aby interpelovala opět pana ministra Arenbergera ve věci testování ve školách. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, postupný návrat dětí do škol je podmíněn nutností podstoupení pravidelných antigenních testů. Nicméně po prvních několika vlnách testování se ukazuje, že užívané antigenní testy často nejsou schopné identifikovat nakažení nemoci COVID-19 a jsou méně spolehlivé než PCR testy, které zachycují mnohem větší množství nakažených ve srovnatelně velkém vzorku populace.

V minulosti už probíhaly mnohé pokusy, které srovnávaly účinnost antigenních a PCR testů. Vzpomeňme si na základní školy v Sedlčanech, kde žáci vyzkoušeli různé sady antigenních i PCR testů, přičemž PCR testy se jednoznačně ukázaly jako efektivnější. Podobný experiment se uskutečnil i na Praze 6, kde v únoru vyzkoušelo PCR i antigenní testy 380 žáků a PCR testy se i v tomto případě ukázaly jako efektivnější. Navíc jsou šetrnější, spolehlivější a vzhledem k tomu, že antigenní testy se musí užívat dvakrát týdně, i levnější.

Školy, rodiče žáků, obce i kraje by tak rády využívaly místo antigenních testů PCR testy, které jsou citlivější, ale méně náchylné k falešným pozitivním výsledkům. Vážený pane ministře, neuvažujete tedy o nahrazení dvou antigenních testů týdně jedním PCR testem? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Luzara, který bude interpelovat vicepremiéra Hamáčka ve věci stav vyšetřování Imex Group z Ostravy. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře vnitra Hamáčku, po sedmi letech angažování společnosti Imex Group ve výbuchu ve Vrběticích si tato společnost zaslouží výsledky vyšetřování, čemu došlo ve Vrběticích. Dneska jsme svědky jasného odsouzení útoku domnělých ruských agentů na tento sklad, ale sedm let tato společnost byla usvědčována, přesvědčována o tom, že zde došlo k nehodě, že došlo k požáru způsobenému také neznalostí umístěných zbraní, výbušnin, neznalostí počtu hmotnosti a dalších záležitostí skladovaného materiálu. Společnost byla vyšetřována, neznáme výsledek.

Ptám se: Měla společnost Imex všechny vývozní povolení v pořádku? Měla společnost Imex v pořádku revize skladovacích prostor, revize protipožárního zařízení, revize elektro v těchto skladech, které pronajímala? Měla společnost Imex v pořádku schválené skladované množství v těchto skladech těchto výbušnin? Nedocházelo zde nezadaně k porušování bezpečnostních předpisů?

Po sedmi letech vyšetřování, bychom se měli dozvědět, jak na tom tato společnost se skladováním je a zda nedocházelo k porušování těchto zákonů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat paní vicepremiérku Schillerovou ve věci pivní diskriminace. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, zákon o spotřebních daních obsahuje institut na podporu malých pivovarů, které mají jakožto malé nezávislé pivovary sníženou sazbu spotřební daně. Jedním z kritérií je maximální objem roční výroby piva do 200 000 hektolitrů. Dále pak nesmí být právně a hospodářsky závislé na jiném pivovaru.

Ustanovení § 82 zákona o spotřebních daních dále umožňuje spolupráci více malých pivovarů a pro tento případ opět stanovuje maximální objem vyrobeného piva pro možnost uplatnění snížení sazby, a to opět 200 000 hektolitrů. Tato podpora malých pivovarů je umožněna na základě článku 4 směrnice Rady 9283/EHS z roku 1992. Podpora malých pivovarů se zdá být velmi působivá. Problém ovšem nastává v momentě, kdy se někdo, řekněme, nadšenec do piva rozhodne podporovat lokální pivovary a zachránit je tak před jejich zánikem. Stane se tedy vlastníkem několika malých pivovarů napříč Českou republikou.

Tyto pivovary mají roční výstav v jednotkách tisíců hektolitrů a zaměřují se pouze na lokální klientelu. Splňují roční objem produkce, samostatně i v součtu. Jejich propojení je tedy pouze formální skrze vlastnickou strukturu, ani nevlastní jeden druhého. Ale i přes splnění kvantitativní podmínky pro sníženou sazbu daně jim ze strany správce daně je doměřena daň ze základní sazbou. Jsou tedy diskriminovány oproti jiným pivovarům, které mohou mít i několikanásobně vyšší produkci. Uvedený příklad za mě působí jako diskriminace ze strany správce daně, který by v několika případech postupoval již v rozporu se zákonem, a to potvrdil i soud.

Ptám se vás tedy, paní ministryně, zda není důvod (Předsedající: Čas, paní poslankyně.) pro změnu zákona, nebo alespoň jeho výkladu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana poslance Luzara, který bude interpelovat vicepremiéra Hamáčka ve věci vyšetřování -bulharský zbrojař Emilijan Gebrev. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane ministře vnitra Hamáčku, ve své tiskové konferenci, kdy jste oznamoval zjištění, týkající se výbuchu ve Vrběticích, jste informoval o tom, že zbraně při výbuchu druhého skladu měly být vyvezeny do Bulharska a měly vybuchnout cestou. Tato informace je ale v přímém rozporu s vyjádřením Emilijana Gebreva, který toto popřel a hovořil o tom, že tyto zbraně mají zůstat a měly zůstat ve skladu a že neplánoval jejich vývoz. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP