(9.10 hodin)
(pokračuje Michálek)

Pokud by tento návrh neprošel, tak navrhuji zařadit ho na pátek jako druhý bod po kurzarbeitu, a pokud by ani tento bod neprošel, tak ho navrhuji zařadit na pátek na pevný čas 11 hodin 45 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili ve třech alternativách. Jedna vyžaduje dvě hlasování, to znamená zařazení na jiný čas, než je středa a pátek. Nyní paní poslankyně Kateřina Valachová k pořadu schůze.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, poslanecký klub sociální demokracie trvá na doprojednání bodu, který včera z důvodu vzetí si několikahodinové pauzy ze strany opozice nebyl projednán, a to je informace premiéra a vicepremiéra k plánované cestě do Moskvy. Chceme tento bod doprojednat dnes. Na tom trváme s tím, že podporujeme ten návrh, aby se tak stalo buď po jednání o stavebním zákoně, a pokud by se to nestihlo, po mimořádné schůzi dnes na odpoledne. Podotýkám, že klíčové pro celou věc a pro občany a občanky České republiky je slyšení zástupců zpravodajských služeb. To je podstata té věci. Proto je jasné, že potřebujeme zajistit jejich účast tady. Tolik k tomu, že asi nemůžeme začít ten bod za pět minut. Takže sociální demokracie trvá na doprojednání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili nový návrh tam není. Nyní paní poslankyně Pavla Golasowská k pořadu schůze. Máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, navrhuji na dnešek pevně zařadit bod Informace premiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka o situaci v Liberty Steel Ostrava jako pevně zařazený bod na 12.30 hodin. Musím ještě podotknout, že dnes v Ostravě bude probíhat odpoledne protestní mítink a odboráři i zaměstnanci nás bedlivě sledují, respektive sledují to, jak se k tomu vláda a ministr vyjádří. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je třetí alternativa k Liberty. Nyní ještě k pořadu schůze vidím Mikuláše Ferjenčíka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nemáme námitky vůči projednávání dnes, akorát ten program třetích čtení je dost nabitý, takže se obáváme, že když to bude zařazeno za třetí čtení, tak se to dnes nestihne. Já se obávám, že se to nestihne, ani pokud to bude zařazeno za stavební zákon. Každopádně z toho důvodu bych navrhl, aby to byl první bod v odpoledním bloku, to znamená jako protinávrh. To znamená, že v případě, že se stihne ta mimořádná schůze projednat relativně rychle a vraceli bychom se, což já ještě nevím, jaká je dohoda, tak abychom se vrátili k tomuto bodu. S tím nemáme problém. Alternativně navrhuji čtvrtek jako pátý bod po písemných interpelacích. Jde mi o to, že tam jsou čtyři body, které jsou pevně zařazené a které by podle dohody snad mohly proběhnout rychle. Z pohledu našeho klubu by bylo nešťastné, aby se kvůli tomu nestihly. Toto dávám jako protinávrh. Potom bychom s tím neměli problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili další alternativa - čtvrtek. Jinak podporujete zařazení po 101. schůzi, jo? To už je navrženo, budu dávat hlasovat. Pan předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já se moc omlouvám, vaším prostřednictvím, kolegovi Ferjenčíkovi, ale jeho návrh je vlastně úplně totožný s tím mým původním návrhem, protože podle mého názoru také není reálné stihnout vzhledem k počtu pozměňovacích návrhů - v připravených vystoupeních tady vidím třeba pana kolegu Kupku a další - ta debata ke stavebnímu zákonu bude opravdu dlouhá, my jsme si toho vědomi. Takže proto jsem navrhl variantu po schůzi odpoledne, paní ministryně Schillerové.

A u toho čtvrtka jako pátý bod - my jsme tam přece velmi časově omezeni do 13 hodin a v té debatě u Vrbětic, respektive u cesty do Moskvy, se domnívám, že potřebujeme více času. Tím nic nezpochybňuji, pouze komentuji tento návrh. Omlouvám se ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Své stanovisko ještě dopřesní Mikuláš Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Tohle je asi nedorozumění. Já jsem hovořil o Liberty, kde jsem očekával informaci pana ministra. Věřím, že to by se mohlo stihnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě někdo k pořadu schůze? Pokud nikdo, budeme jednotlivě hlasovat.

Prvním návrhem je, aby informace k plánované cestě vicepremiéra Hamáčka do Moskvy byla zařazena po projednání bodu 337 a 338, stavební zákon a zákon související. To je první alternativa. Pokud by nebyly projednány tyto tisky, tak budeme hlasovat o dalších alternativách, které jsme tady slyšeli. Mám je poznamenané a budeme o nich jednotlivě hlasovat. Ještě pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se omlouvám, ale návrh Kláry Dostálové byl jeden. Byl jeden na společné hlasování po projednání stavebního zákona. Pokud se to nestihne do 14 hodin, tak po skončení mimořádné schůze odpoledne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já tomu rozumím, ale je to jedna z alternativ návrhů, které k tomu byly, protože tady je protinávrh. Já je beru v pořadí, jak byly předloženy. Předseda klubu ODS. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové, abych i slušně pozdravil. Pane místopředsedo, já si myslím, že se má hlasovat nejdříve o protinávrhu, který přednesl pan předseda Bartošek. Pokud to neprojde, o návrhu paní ministryně Dostálové. Tím pádem jsme schopni rozhodnout, jestli a kam bude tento bod zařazen. Děkuji. Myslím si, že paní ministryně s tím souhlasí, nemusíme se přetahovat pět minut. Mně to přijde i logické vlastně v té časové řadě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je složitější, protože těch návrhů k zařazení bylo více. Dobře, beru to tak, že budeme - mně to je jedno, odhlasujeme to (Smích v sále.), nebudeme se o to procedurálně přít. Raději to rozhodneme hlasováním hned.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o protinávrhu, abychom o informaci o plánované cestě vicepremiéra Hamáčka do Moskvy jednali teď jako o prvním bodu místo třetích čtení, která jsou plánována.

Rozhodneme v hlasování číslo 299, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 299, 107 přítomných, pro 44, proti 11. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Kláry Dostálové, která navrhuje - to je komplexní návrh - aby to bylo po projednání bodů 337 a 338. Pokud ale nebudou ty body doprojednány do 14 hodin, tak platí, že to je první bod po 101. schůzi dnes odpoledne. To je komplexní návrh, jedním hlasováním. Má někdo nějakou výhradu? Ne.

Rozhodneme v hlasování číslo 300, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 300, 102 přítomných, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To znamená, že tento bod bude zařazen buď po bodu 338, pokud skončí do 14 hodin, nebo před 14. hodinou, pokud ne, tak po skončení 101. schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP