(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, máme tady jednoho člena vlády zatím, zahájím další jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny. Rád bych vám připomněl, že ve 14.30 bude zahájena 101. schůze Poslanecké sněmovny, a bude tedy ten pořad přerušen další schůzí.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím, požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Z členů vlády se omlouvají: pan Jakub Kulhánek do 10 hodin z pracovních důvodů, Jana Maláčová na odpolední jednání, tedy na 101. schůzi, z pracovních důvodů, Lubomír Metnar na celý den z pracovních důvodů, Robert Plaga na celý den z pracovních důvodů a Miroslav Toman z pracovních důvodů.

Vzhledem k tomu, že jsme zatím ve formátu plném, tak omluvy prosím směřujte předsedovi Poslanecké sněmovny, abychom mohli zaznamenat vaši účast. Jinak pokud bychom byli v polovičním formátu, bude platit dohoda mezi předsedy poslaneckých klubů. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetího čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 337, 338, 339, 340, 342, 343, 346, 350 a 391. Jde o tisky 1008, 1009, 966, 317, 911, 961, 731, 290956.

Ještě jednou připomínám, že pokud skončí 101. schůze včas, jsou pevně zařazené body z této 98. schůze na dnešní odpoledne - 10, 14 a 211. To znamená tisky 793, 652695. V případě, že bychom v 98. schůzi pokračovali dnes po přerušení nebo skončení 101. schůze, věnovali bychom se těmto bodům. Ještě než se budeme vyjadřovat jednotlivě k pořadu schůze, konstatuji došlou omluvu předsedovi Poslanecké sněmovny od ministra vnitra a místopředsedy vlády Jana Hamáčka.

Nyní tedy k pořadu schůze. Jako první se hlásí poslankyně a ministryně pro místní rozvoj a já paní ministryni dávám slovo, aby se vyjádřila k pořadu schůze. Prosím o klid Poslaneckou sněmovnu a eviduji další přihlášky s přednostním právem, i když tady mám také další přednostní práva. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte, abych navrhla pevně zařadit dnes, ve středu 5. 5., bod číslo 536, Informace k plánované cestě vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy, po projednání bodu číslo 337 a 338, tisk 10081009 - stavební zákon a související ve třetím čtení. Pokud by se tyto tisky nebo informace neprojednaly do 14 hodin, tak navrhuji zařadit tuto informaci po skončení pořadu 101. schůze. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji paní ministryni Kláře Dostálové, eviduji její návrh. Nyní pan... tak teď u kolegy Bartoše, to je do rozpravy, a potom tedy tady máme k pořadu schůze Leo Luzar s přednostním právem a potom jsem viděl Jana Bartoška a Jakuba Michálka, ano? Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Jak již jsem včera avizoval, požádal jsem tuto ctěnou Sněmovnu o zařazení nebo přeřazení bodu týkajícího se zkráceně Liberty Ostrava.

Bohužel, znovu opakuji bohužel, včerejší jednání, na které jsme byli připraveni jako klub KSČM tady být do pozdních nočních hodin a vyslechnout si zástupce bezpečnostních složek - proto se tady včera tato jednání odehrávala, ne proto, aby se tady předváděli jednotliví poslanci, ale aby tady vystoupili tito představitelé bezpečnostních služeb - skončilo fiaskem. Skončilo bohužel fiaskem a ten bod, který jsem já předkládal, aby byl schválen Sněmovnou, aby byl projednán, a proto navrhuji a dovoluji si vás žádat, abychom dnes po třetích čteních, zařadili tuto informaci, zkráceně o situaci v Liberty Ostrava, kterou by nám pan ministr Havlíček měl přednést, jaký je aktuální vývoj situace. Jedná se o 26 000 zaměstnanců, kteří jsou přímo či nepřímo svázáni s tímto hutním podnikem, a ta situace je opravdu vážná. Tady hrozí krach ocelářského průmyslu v České republice, a pokud to chceme dojít tak daleko, že necháme tu situaci dojít, jako došlo k OKD, můžeme se tady dočkat velkých překvapení. Jako alternativu navrhuji, kdyby náhodou tento úmysl dneska se tímto zabývat u vás neprošel, abychom se tím zabývali zítra, to znamená ve čtvrtek, 10 minut po skončení písemných interpelací. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda Bartošek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Navážu na paní ministryni Dostálovou a bod, který se týká Informace vlády, respektive pana ministra a pana premiéra a prvního vicepremiéra ohledně cesty do Moskvy, aby byl dnes zařazen jako první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď jako, jo? (Poslanec Bartošek souhlasně kýve.) Dobře. Nyní pan poslanec Jakub Michálek. Pane předsedo... (V sále je silný hluk, výkřik z pléna.) Prosím o klid! Já vám udělím slovo hned, pane předsedo, ale požádám Sněmovnu o klid! Pokud diskutujete něco jiného, než je pořad schůze, prosím v předsálí. Zatím mám požadavek na další tři vystoupení, a žádám tedy, abychom tady byli v klidu, abyste mohli vyslechnout návrhy a já bych je mohl poznamenat, abychom je mohli hlasovat. Ještě chviličku, já počkám... Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno. Navrhuji, abychom začali dnešní projednávání novelou zákona o střetu zájmů, je to bod 391, je to poslední z těch třetích čtení. Na rozdíl od stavebního zákona je shoda na tomto návrhu, je tam doporučení z ústavně-právního výboru a je tam také nutnost to schválit, tak aby nabyl účinnost od 1. 7. 2021, podle toho, jak to doporučil ústavně-právní výbor.

Je to návrh, který je předložen napříč politickým spektrem, a navrhuji ho tedy projednat jako buď první bod dneska, nebo vzhledem k tomu, že odpoledne máme schůzi, která byla velmi překvapivě svolána na dobu, kdy už byly jiné pevně zařazené body, tak bych navrhl, aby se alternativně, pokud neprojde ten první návrh, zařadilo projednání bodu 391 na dnešek v 17 hodin. Pokud by se nestihla ta schůze, která byla svolána, tak by se přerušila, tak jako se to stalo historicky několikrát, například když jsme svolávali mimořádné schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP