(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Já už vystoupit nemohu, protože nemám nikoho, kdo by mě nahradil, ale svůj názor jsem nakonec řekl. Ale těch argumentů, které uvedl Marek Benda, ty bych mohl rozvádět, ale nebudu zneužívat svého postavení předsedajícího.

Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat ve druhém čtení po obecné rozpravě. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být odůvodněny. Zatím nemám přihlášeného nikoho do podrobné rozpravy v této věci ani nikoho dalšího nevidím z místa se hlásit. I podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova - pan kolega Michálek, prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, děkuji za věcnou diskuzi. Chtěl jsem poprosit, pojďme si nevytýkat, kdo byl kdy kolikrát na interpelacích. Pojďme se zaměřit, byť ty argumenty jsou samozřejmě legitimní, pojďme se zaměřit na budoucnost. Pojďme se snažit o to, aby se nám podařilo sestavit program Poslanecké sněmovny tak, aby byl předvídatelný. Máme tam jeden návrh k interpelacím, ale bohužel přišel covid, takže i když na něm byla shoda, tak se ho nepodařilo zařadit, ozkoušet a projednat.

Já si myslím, že pokud chceme, aby ministr byl i přítomen na této schůzi - teď třeba projednáváme novelu ústavy, vážím si toho, že tady je pan ministr životního prostředí a vicepremiér, nicméně tak nějak bych očekával, že za vládu... (Reakce ministra Brabce.) ... bývalý vicepremiér, takže za vládu tady bude ministryně spravedlnosti a někdo, kdo se skutečně věnuje otázkám právním, otázkám dělby moci a tak dále, a myslím si, že je trochu škoda, že paní ministryně tady není. A právě bychom se měli podle mě snažit o to ten systém racionalizovat, aby ministr přišel, když má přijít, to znamená, aby přišel na interpelace, aby přišel na svoje body, aby chodil na výbor, který je gesčně příslušný, a podobně. To si myslím, že takhle by měla fungovat Poslanecká sněmovna. A myslím si, že když dáme ministrům možnost mít svého náhradníka, aby se mohli věnovat skutečně plnohodnotně práci ministra, tak potom bude mít i o něco více zase času opravdu důsledně dbát na své povinnosti, které mu vyplývají z funkce ministra - chodit na interpelace, chodit na body, které se týkají jeho resortu. A když jim vyjdeme vstříc i v tom, aby bylo jednání Poslanecké sněmovny a interpelace předvídatelné, tak tím můžeme to procento účasti zvýšit.

Závěrem jsem chtěl poděkovat kolegům z hnutí ANO, SPD, KDU-ČSL, STAN a části sociální demokracie za podporu a spolupráci při přípravě tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď jsem dostal informaci, že v podrobné rozpravě měl padnout určitý návrh. Paní kolegyně Valachová požádala pana ministra Brabce o vystoupení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Nechť se tak stane.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Znovu otevírám podrobnou rozpravu v této věci. Hlásí se předseda ústavně-právního výboru Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já jenom na vysvětlenou, vznikl tady jistý malinký zmatek, ale to je usnesení ústavně-právního výboru, to samozřejmě není třeba usnesení výboru načítat a bude se o něm ve třetím čtení hlasovat. Takže tady žádný procedurální problém neexistuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jsem rád, že to máme zvládnuto. Paní kolegyně Valachová v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, kolegové. Jenom proč jsem poprosila předsedajícího, aby Richard Brabec otevřel laskavě rozpravu. Omlouvám se, protože jsem na tento sněmovní tisk dorazila nyní jako předsedkyně stálé komise pro ústavu, bohužel jsem neslyšela část rozpravy a měla jsem obavu, abychom opravdu klouzavý mandát neudělali až příliš rychle. Omlouvám se. Tempo Sněmovny bylo dneska rychlejší, než jsem předpokládala. Děkuji, omlouvám se a děkuji ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: My jsme vás, paní předsedkyně, nahradili s kolegyní Válkovou ohledně informací o jednáních stálé komise pro ústavu. Kdo dál do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. Ptám se ještě jednou na závěrečná slova - už není zájem. V tom případě, protože nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat, končím bod číslo 12, druhé čtení novely Ústavy České republiky.

Budeme pokračovat pevně zařazeným bodem

 

60.
Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Heleny Válkové, Jakuba Michálka,
Marka Výborného a Milana Ferance na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 965/ - prvé čtení

Požádám o to, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo Kateřina Valachová za navrhovatele a zpravodaj pro prvé čtení, pan kolega Jan Farský, kterého ovšem nevidím. Ještě konstatuji, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 965/1. Protože tady pan kolega Farský není a jsme v polovičním formátu, zpravodajem by se mohl stát předseda ústavně-právního výboru Marek Benda. Požádám vás krátce o souhlas s výměnou zpravodaje pro prvé čtení. Má někdo jiný návrh, než aby zpravodajem byl Marek Benda? Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, že zpravodajem pro prvé čtení pro tisk 965 bude Marek Benda.

Zahájil jsem hlasování číslo 320 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 320, z 90 pro 57, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zpravodajem bude pan kolega Marek Benda.

 

Nyní tedy požádám paní poslankyni Kateřinu Valachovou, aby za navrhovatele tisk 965 uvedla. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám stručně představila návrh zákona. Jedná se o novelu jednacího řádu a novelu zákona o volbách a změnu dalších některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem předložení tohoto poslaneckého návrhu jako poslanecké iniciativy byla potřeba doplnit některá pravidla do jednacího řádu a do zákona o volbách poté, co jsme s kolegy a s kolegyněmi projednali a shodli se na podobě klouzavého mandátu jako změny Ústavy České republiky a dohodli jsme se na tom, že aby daný nový institut, pokud bude schválen, fungoval v praxi, potřebujeme ještě zajistit jednak úpravu přechodu práv a povinností poslance, který je členem vlády, to je tedy změna jednacího řádu. Tam je důležité říct, že práva a povinnosti poslance, který je členem vlády, přecházejí na náhradníka prohlášením poslance na schůzi Sněmovny, že po dobu členství ve vládě nebude svůj mandát vykonávat, nebo okamžikem doručení notářského zápisu o tomto prohlášení do rukou předsedy Sněmovny. Náhradník má po dobu výkonu práv a povinností poslance obdobné postavení jako poslanec. To bylo základní pravidlo, na kterém jsme se shodli z hlediska úpravy jednacího řádu.

Druhá záležitost se týkala úpravy zákona o volbách a o změně a doplnění některých dalších zákonů. To je ta druhá část zákona, kde jsme upravili nově regulaci náhradníka vykonávajícího práva a povinnosti poslance za člena vlády tak, aby nedocházelo v praxi k problémům.

Účinnost zákona navrhujeme tak, aby nabyl účinnosti prvním dnem volebního období Poslanecké sněmovny zvolené po dni vyhlášení tohoto zákona. Týká se to tedy nadcházejícího funkčního období.

Ke stanovisku vlády mohu jenom stručně říct, že vláda podpořila tento stručný návrh, který vychází z potřeb funkčnosti klouzavého mandátu, vyjádřila k němu souhlasné stanovisko. Prosím vás, kolegové a kolegyně, abyste tento návrh zákona podpořili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP