(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupkyni navrhovatelů a nyní požádám pana poslance Marka Bendu, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče v roli zpravodaje.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená paní předkladatelko, dámy a pánové, paní předkladatelka tady ten návrh poměrně podrobně popsala. Vychází z práce, která byla odvedena na půdě stálé komise pro ústavu a která má provést ten předchozí projednávaný návrh zákona, tj. klouzavý mandát ústavní, do našeho jednacího řádu a zákona o volbách, kde samozřejmě se objevuje řada dílčích otázek, co se stává s těmi náhradníky, jakým způsobem se stávají zpátky poslanci a další, které se snaží tento návrh podle mého názoru uspokojivým způsobem řešit. Otázka samozřejmě je, jestli má cenu návrh, který předpokládá ústavní změnu, ještě má nabývat účinnosti prvním dnem následujícího volebního období, a projednáváme ho přitom na začátku května, když v říjnu jsou volby, v prvním čtení, jestli má cenu ho ještě projednávat, ale klidně (ho) propusťme do výborů, akorát nevím, jak se o tom v září bude rozhodovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a hlásí se místopředseda Tomio Okamura do rozpravy. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych se ještě vrátil, protože to spolu souvisí, k problematice klouzavého mandátu, protože to souvisí i s tímto bodem. Je potěšující, že návrh na oddělení funkce poslance a ministra, jehož jsem spolupředkladatelem, našel přízeň napříč politickými stranami. Jsem vám za to, vážení kolegové, vděčný, a hlavně proto, že tento návrh považuji za první krok v cestě ke skutečné demokracii.

Jak říká důvodová zpráva, smyslem zákazu vykonávat souběžně funkce je důsledná realizace principu dělby moci a zároveň také řeší fakt, že poslanec-ministr nemá čas ani kapacitu vykonávat obě funkce řádně a na sto procent, tedy nemůže vykonávat mandát tak, jak by podle svého slibu a podstaty věci měl. Oddělení moci výkonné a zákonodárné je tedy zásadní, je zcela zásadní pro demokracii a fakticky ji definuje. V demokracii existuje moc zákonodárná, která určuje pravidla, podle kterých vládne moc výkonná, exekutivní, a nad oběma bdí moc kontrolní, kterou mají v rukou občané, občané, kteří podle ústavy, ale hlavně podle přirozeného lidského práva mají svrchovanou moc nad svojí zemí. V České republice zatím žádná demokracie nefunguje. Nejen že je tu smíchaná moc zákonná a exekutivní, ale v praxi neexistuje skutečná moc kontrolní. V momentě, kdy tu je ustavena vládní koalice, je naopak vyšachován i parlament. Pamatujeme minulou vládu Bohuslava Sobotky z ČSSD, která měla úzus, že nesmí být prohlasován žádný parlamentní návrh, a tato vláda tehdy ustavila přímou, ničím a nikým nekontrolovanou diktaturu exekutivy, přesněji svojí vlády. To, že současná vláda poslanecké návrhy čas od času nechává projít, je dáno ne až tak její demokratickou vyspělostí, ale aktem zoufalství, protože jak tady všichni víme, poslední rok Sněmovna a její poslanci napravují a řeší problémy, které vláda a její ministři nezvládají nebo je rovnou hodili za hlavu.

To, že tu máme rok protiústavně vyhlašovaná opatření, která zlikvidovala základní ústavní práva občanů, je pak dáno tím, že absolutně chybí moc kontrolní. Jak vidíme, nenaplňuje ji justice, která na jedné straně vždy konstatuje, že jednotlivé opatření je nezákonné a protiústavní, ale současně neumí zařídit nápravu. Naopak, rozsudky jsou stejně absurdní jako opatření vlády, protože sice konstatují nelegálnost, ale přichází vždy pozdě a řeší pouze konkrétní časově ohraničené nezákonné vyhlášení vlády, aniž by se k problému postavily čelem a udělaly konec ročnímu pošlapávání ústavy a nezákonností.

Obětí téhle vládní diktatury jsou samozřejmě občané, a to na všech úrovních a ve všech rovinách. Výsledkem jsou tisíce zbytečně mrtvých, možná až statisíce lidí zdravotně poškozených a děsivé ekonomické škody, které budou platit ještě naše děti, a samozřejmě masivní posilování naší ekonomické a politické závislosti na diktatuře z Bruselu. To vše proti vůli drtivé většiny občanů, skutečných majitelů této země.

Doufám, že tady někdo vystoupí a bude mi oponovat a řekne mi, že lžu, že naopak tohle všechno si lidé přejí. Moc o to prosím, protože pak jediný soudce, který náš spor může rozsoudit, je občan a já a my v SPD říkáme: Dejme moc, která občanům podle ústavy patří, občanům. Dejme jim moc odvolávat poslance, hejtmany, starosty i prezidenta, dejme jim moc odvolávat zákony, vládní nařízení, dejme jim moc naopak zákony přijímat a pak ať občané sami rozhodnou, kdo z nás má pravdu. A věřte, že i pokud občané rozhodnou jinak, než bude můj názor, tak já už budu spokojený, protože naše práce je vykonávat vůli občanů a v takovém případě nemám problém se demokratickému rozhodnutí podřídit.

To je ovšem něco, co samozřejmě zatím velkou část politiků děsí. Jak víme, děsí to nejen ty, kdo tady zcela otevřeně, ale také legitimně reprezentují elitáře, bohaté finanční skupiny, prostě lidi pseudovyvolené, ale odpor k tomu mají i partaje, které si postavily politický byznys, jako jsou Piráti, kteří se ukázali fakticky největším nepřítelem skutečného funkčního zákona o referendu, a ještě se v médiích chlubí, že Okamurovi zabránili přijmout funkční verzi referenda, podle níž by občané mohli hlasovat tak, jak to pirátští elitáři napáleným voličům slibovali. Boj proti demokracii je ostatně pro Piráty typický a to, co je k údivu, je, že česká veřejnost, která chce demokracii, protidemokratické směřování Pirátů nevidí.

Tady bych si dovolil citovat předsedu Ivana Bartoše, který v Televizi Nova na otázku ohledně zákona o referendu odpověděl, cituji: "Dali jsme tomu rozumný rámec. Ještě teda se sociální demokracií, abychom brzdili ty divoké sny SPD. Takže návrh, který projednává Sněmovna, vylučuje možnost hlasování o členství v Alianci nebo členství v EU a podařilo se nám zastavit i takovou vizi, kdy by vláda mohla svolávat referenda."

A teď mi dovolte citaci z programu Pirátů, který mají ještě dnes Piráti na svém webu. Cituji: "Systém rozdělení moci v republice i na evropské úrovni mezi staré struktury důsledně nahradíme demokracií. Demokracie vyžaduje přímou volbu a možnost odvolání vedoucích představitelů, zákonodárnou iniciativu, referenda a zapojení občanů do všech fází přípravy a schvalování legislativy." Dále cituji z programu Pirátů, cituji: "Závazná referenda na úrovni celého státu, krajů a obcí. Občané v nich rozhodnou o návrzích zákonodárné iniciativy nebo o zásadních návrzích parlamentu - v závorce: změny ústavy, mezinárodní smlouvy, členství v mezinárodních organizacích, vojenské základny apod., konec závorky." Stejně tak Piráti údajně podporují odvolatelnost politiků a další principy skutečné demokracie. Samozřejmě údajně, skutečné jednání Pirátů ve Sněmovně je ale úplně opačné. Piráti tady svým voličům něco slibují, ale ve skutečnosti lžou a prosazují pravý opak.

Dámy a pánové, chápu, když strany bohatých elit, jako je třeba ODS a TOP 09, otevřeně odmítají referenda, protože to je vůle jejich sponzorů, které zastupují. Strany jako ČSSD, ANO nebo Piráti ovšem svým voličům referendum slibovaly, a Piráti dokonce v té formě, kterou navrhuje SPD. Ano, SPD jako jediná v této Sněmovně podporuje a navrhuje zákon o referendu, který odpovídá naší ústavě. Potvrdili to na parlamentním semináři i pozvaní ústavní právníci, že návrh SPD je jediný ústavně komfortní, protože uvádí do praxe ústavní princip, že moc v této zemi má v rukou všechen lid.

V této Sněmovně je spousta slušných lidí, kteří se nejen považují za demokraty, ale také věřím, že těmito demokraty chtějí být. Dámy a pánové, nic víc z vás neudělá demokraty, než když se o moc, kterou teď drží Sněmovna a vláda, podělíte se skutečnými majiteli této země, tedy s občany. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi Sněmovny Tomio Okamurovi. V rozpravě s faktickou poznámkou pan poslanec Michálek. K faktické poznámce, pane poslanče?

 

Poslanec Jakub Michálek: Já budu reagovat na přednes předřečníka. Řešíme tady prováděcí zákon k zákonu o klouzavém mandátu, a ne referendum, takže já nerozumím tomu, proč řečník nebyl veden v souladu s jednacím řádem k tématu této schůze, kterým skutečně je téma: prováděcí zákon ke klouzavému mandátu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP