(10.40 hodin)
(pokračuje Michálek)

Abych reagoval i fakticky, protože tady byla přednesena nejenom jedna urážka, ale celý ranec urážek, tak my máme v dlouhodobém programu referendum a je to samozřejmě dlouhodobý program, je to postupný proces, a nedá se všechny věci zavést ze dne na den, to je snad každému jasné. Proto máme také volební program, kde před každými volbami slibujeme to, co budeme prosazovat, a toho se držíme do puntíku, pane předsedo.

Takže já bych si vyprošoval, abyste tady urážel ostatní politické strany, že jsme si na něčem postavili byznys, že lžeme, že máme protidemokratické směřování. Já si opravdu myslím, že to je skutečně už na hraně toho, co by měl projednávat mandátový a imunitní výbor. Takovýmhle způsobem si myslím... to je prostě čistě demagogické vystupování, které nepatří na plénum Poslanecké sněmovny. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Tak kdo dál do rozpravy? Pan předseda Tomio Okamura a paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No, tak si to zopakujeme ještě jednou, protože, pane předsedo Michálku, vy nejste členem komise pro ústavu, takže...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, mým prostřednictvím oslovujte poslance...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, ano, vaším prostřednictvím, omlouvám se. Ano, vy máte v programu, tak si to budeme opakovat klidně dokola stokrát, že chcete umožnit referendum občanům i o členství v mezinárodních organizacích neboli v EU a v NATO. Vy jste byli ti první, v podstatě spolu s dalšími stranami, kteří, když jsme se bavili o zákonu o referendu, řekli, že to chtějí z toho vyhodit, aby občané nemohli hlasovat o členství v EU a v referendu. Ano, takže jste obelhali voliče a zradili jste program.

Porovnejte si to s SPD, které z tohoto programu (nesrozumitelné) neustoupilo, a naopak na něm trváme a máme tu vlastní verzi referenda, dokonce i k tomu vašemu společnému, té dohodě jiných stran, kde jste to vyhodili, aby občané mohli hlasovat o členství ČR v EU, tak my jsme udělali aktivně pozměňující návrh, který je vložen, abychom tady umožnili ve Sněmovně hlasování poslanců o našich pozměňujících návrzích, a vy nám to asi zamítnete vašimi hlasy Pirátů, aby občané nemohli hlasovat o členství v EU. Takže to je aktivita skutečná a boj za program, pakliže ho chcete dodržovat.

Ale chápu, chápu, pane předsedo Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího, že mluvíte o kompromisech, to chápu. Ale přece nemůžeme dělat kompromisy minimálně tím, že nedáte ani pozměňovací návrh v principiálních otázkách. Takže buďto není pro vás principiální otázka v případě zákona o referendu, a řekněte to: Ano, aby občané mohli hlasovat o členství v EU a v NATO, není to pro nás principiální otázka, proto jsme to tam dali pryč, přistoupili jsme na tento kompromis, protože to není principiální otázka. Je to v pořádku, já se na vás nebudu zlobit, ale to tady nepadlo. Je to váš program, vy máte prostě vaše voliče. Ale takhle je to potřeba říct, na rovinu, protože tady přesně vidíte, kdy se nastaví to zrcadlo, protože já si pamatuji na vaši předvolební kampaň, i na svojí. I vaším tématem tam bylo, že jste hovořili o přímé demokracii, ale skutek utek. Skutek utek a prostě to tak není. A ani ten váš pozměňovák, ani nějaká forma tady není.

Takže znova říkám: V principiálních věcech přece nejde dělat kompromisy. Chápu, že se mohou dělat v mnoha věcech kompromisy, ale aspoň tím, že byste to dali třeba do nějakého pozměňováku, aby se o tom hlasovalo, a projevili jste vůli, to jste udělat mohli. Takže řekněte na rovinu: Ano, pro nás to není priorita, aby občané mohli hlasovat o členství v EU a v NATO, proto jsme to tam nedali, protože si myslíme, že je prioritou třeba něco jiného v rámci referenda. No, a je to v pořádku. Takže se jenom ukáže ten rozdíl, že pro vás, to, co píšete třeba v programu, tato konkrétní věc není prioritou, vy jste ji tam měli a teď na tom netrváte. To je vše. A není potřeba se tady přehazovat. (Dohadovat.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka... paní poslankyně, já vás eviduji, ale faktická poznámka má přednost. Pan kolega Kopřiva s faktickou poznámkou, poté paní poslankyně Valachová. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Skutečně nechci tuto diskuzi prodlužovat, jenom bych chtěl připomenout, že jak tady pan místopředseda Okamura porovnává ty systémy demokracie v různých stranách, tak třeba v jeho vlastní straně konferenci, to znamená jejich nejvyšší orgán, svolává předseda. Členy přijímá a vyhazuje předseda, regionální kluby povoluje a ruší předseda, regionální reprezentaci schvaluje a odvolává také pouze předseda, vnitřní předpisy a program schvaluje předseda a tu konferenci svolává a řídí také předseda, a pokud ne, tak dá pokyn, jak vybrat její delegáty. Tak to jenom k tomu, jak fungují různé strany, a ty tady pak prosazují případně, jestli nejsou pokrytecké. Děkuji za slovo. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já jsem tolerance sama, ale vzhledem k tomu, že u kolegy Okamury šlo o vystoupení s přednostním právem, tak jsem ho nemohl omezit na jeho vystoupení a také jsem respektoval, že kolega Kopřiva reagoval na vystoupení jiným způsobem, než je předmět jednání.

Nyní tedy s přednostním právem Radim Fiala a stále je na čekačce paní kolegyně Valachová. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Radim Fiala: Ano, ano, já budu reagovat, prostřednictvím vás, pane předsedající, na pana kolegu Kopřivu. To samozřejmě, ale kdybyste si přečetl ty stanovy dál, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, tak byste viděl, že všechny věci, které jste tady četl, kromě předsedy zřizují také regionální a místní kluby. To znamená, že ti mají tu hlavní podstatu v celých těch stanovách. A v případě, že by nebyly funkční, tak potom to dělá předseda, protože to někdo dělat musí.

Ale ta hlavní podstata: v těch stanovách panuje takzvaný princip subsidiarity, to znamená, že rozhodujeme na těch co nejnižších úrovních, a potom teprve, když některý z těch orgánů není funkční, tak ho může dodatečně zastoupit předseda. Takže proto to tam, pane kolego, je, aby celá ta struktura byla funkční.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, to jsme si vysvětlili další krok a nyní se vracíme k diskuzi nad tiskem 965, a to vystoupením paní poslankyně Valachové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych jako předsedkyně stálé komise pro ústavu chtěla jenom stručně říct, že tisk, který projednáváme, má zajistit funkčnost klouzavého mandátu. Samozřejmě se týká ústavy, to tady se nakonec týká všechno, takže můžeme mluvit klidně i o referendu, jak začal pan předseda Okamura.

Já bych jenom chtěla dost razantně říct, že jsme na půdě stálé komise pro ústavu také u klouzavého mandátu došli stejně tak ke shodě, k většinové shodě, ohledně referenda. A určitě ráda podpořím - a myslím, že i ostatní kolegové napříč politickým spektrem - abychom se na příští schůzi zabývali referendem, posunuli ho stejně jako klouzavý mandát dál a tím budou veškeré debaty ukončeny, a budeme v tomto bodu diskutovat o tom, co se podařilo a nepodařilo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Budu také rád, pokud zákon o referendu bude mít takovou prioritu. Nikoho dalšího nevidím do rozpravy se hlásit. Ještě v rozpravě pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já se tedy s dovolením vrátím k tomuto tisku, protože myslím, že tento výlet do demokratičnosti stanov jednotlivých politických stran byl sice zajímavý a v mnohém směru poučný, možná bych některé ty věci i okopíroval, ale nesouvisel úplně s projednávaným tiskem.

Chci vlastně celé Sněmovně položit tak trochu otázku, jestli... za jakých okolností chceme tento tisk pustit dál, protože se tady ocitáme v podobném problému, v jakém jsme byli už v minulosti kolem Nejvyššího kontrolního úřadu, a tady je to možná ještě typičtější. Samozřejmě, jedná se o návrh zákona, který téměř výlučně upravuje vztahy Poslanecké sněmovny a vlády. To znamená, že by nám do toho horní komora příliš mluvit nemusela, ale zažili jsme to dokonce teď i ve volebním zákonu, že občas tuto tendenci má. A pokud bychom chtěli odeslat oba dva tisky současně, dostáváme Senát do obtížné situace, protože na ústavu mají libovolný čas. Na změnu ústavy mají libovolný čas, tam prostě záleží na tom, kdy se k tomu dostanou. Naopak pokud jim pošleme náš jednací řád, kde není žádná změna jednacího řádu Senátu nebo něčeho dalšího, tak tam platí ona 30denní lhůta, do které Senát musí projednat. Čili bychom se mohli dostat do relativně obskurní situace, že nebudeme mít ústavní novelu, současně budeme mít například, že Senát vyjádří vůli se nezabývat. Současně budeme mít novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, která ale přitom fakticky bude v rozporu s ústavou ČR.

Takže podle mě buď musí dojít k dohodě s horní komorou, že projednají oba dva tisky současně a projednají je v těch 30 dnech, anebo nemůžeme tento tisk pustit do třetího čtení nebo do hlasování ve třetím čtení dříve, než projde ústavní novela o klouzavém mandátu horní komorou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Černohorský. Myslím, že jste, pane zpravodaji, řekl přesně ten postup. Já ho sdílím, protože není asi možné to udělat jiným způsobem. Pan kolega Černohorský má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP