(12.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

Chci ještě jednu věc říci. Celá ta situace je v kontextu zarámovaná aktuální situací s emisními povolenkami. Všichni ti, kteří se o to trošku zajímáte, o energetiku a další záležitosti spojené například se znečištěním ovzduší a dalšími, jste si všimli, že za posledních pár dní enormně narostla cena emisních povolenek. A jestliže firma Liberty, pokud mám správné informace, prodávala za nějakých 47, 48 euro, dneska už jsme přes 50 euro a tyto ceny neustále rostou. Dnešní analýzy hovoří o tom, že spekulanti začali vidět v tomto produktu Evropské unie obrovský byznys a začali tyto povolenky skupovat ve velkém v očekávání obrovských zisků. Tento Green Deal Evropské unie se ukazuje jako lehce zranitelný a lehce zneužitelný. Byť by měl původně sloužit ku prospěchu průmyslu a obnovy životního prostředí, tak se ukazuje, že se z toho stal bankovní institut, bankovní zdroj prostředků finančních trhů, a ne průmyslu a technologií.

Tady bych velice rád, aby česká vláda učinila nezbytné kroky, a to urychleně, protože cena emisních povolenek tak raketově roste, že je ohrožena zimní topná sezona v České republice. To bychom si tady všichni měli uvědomit, protože ty firmy nebudou mít prostředky, a může se stát, že se nám zhroutí i programy a fondy, které máme na obnovu technologií, protože nebudou mít prostředky, ony to totiž jsou spojené nádoby. A pokud toto nepodchytíme včas, tak Fond rozvoje a další fondy, které předpokládáme využít v době popandemické, můžou být vážně ohroženy.

Dneska nechci hovořit dlouho a chci nechat i kolegům a kolegyním prostor k vyjádření. Připravil jsem návrh krátkého usnesení, které za prvé dává určitý pouvoir vládě, aby jednala, ale hlavně upozorňuje na to, kde spatřujeme základní problémy. Rozdal jsem všem představitelům poslaneckých klubů ve Sněmovně jeho znění a teď si ho dovolím přečíst a žádám vás o pozornost:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby

- podnikla nezbytné kroky k zabránění vyvádění emisních povolenek ve vlastnictví Liberty Ostrava, a. s., pro potřeby jiných společností ve skupině CFG;

- prostřednictvím ministra zahraničních věcí kontaktovala představitele vlády Velké Británie se žádostí o intervenci u vlastníka společnosti ve věci dodržování slibů a závazků podaných vládě České republiky, a to i v souvislosti se sliby při převzetí společnosti od předchozího vlastníka s podmíněným souhlasem Evropské komise;

- prostřednictvím finančně analytického útvaru Ministerstva financí České republiky důsledně prověřila transakce s prodejem emisních povolenek a poskytnutým úvěrem, který je garantován EGAP;

- neprodleně zahájila kroky v rámci jednání vrcholných představitelů Evropské rady a Evropské komise vedoucí k regulaci trhu s emisními povolenkami a zabránila spekulacím s emisními povolenkami."

Tolik návrh usnesení, o jehož podporu bych vás poprosil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásila paní ministryně Jana Maláčová, následně je s přednostním právem přihlášen místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi děkuji za to, že jste dnešní bod zařadili na jednání Sněmovny, dlouhodobě jsem ho vyhlížela. V Liberty jsem byla osobně 22. dubna, kde jsem se seznámila se situací. Včera jsem na protestním mítinku nemohla být z důvodu jiných důležitých termínů v Praze, ale protestujícím zaměstnancům jsem alespoň poslala svůj osobní dopis, a velmi děkuji touto cestou panu předsedovi místní odborové organizace Slaninovi za jeho přečtení a vyřízení našeho sociálně demokratického vzkazu všem zaměstnancům.

Liberty zaměstnává 5 000 lidí, kteří teď mají strach o své pracovní místo, a je potřeba říci, že pokud by se situace nějakým způsobem vyhrotila, tak negativně může být ovlivněno dalších až 9 000 pracovních míst, která jsou buď u odběratelů, dodavatelů, a to nejenom z Moravskoslezského kraje. Informace o tom, že vedení společnosti chce pokračovat v prodeji emisních povolenek a dál vyvádět zisky z České republiky, mě skutečně nenechává chladnou. Ukazuje se, že vedení Liberty svůj závazek, svůj slib, který jsme jako představitelé vlády dostali, nesplnilo, a já si myslím, že to je další důvod, proč být v této situaci velice ostražití. Pokud by se situace ve společnosti Liberty hospodářsky zhoršila, a bavíme se skutečně o spekulativní situaci, tak ty dopady mohou být mnohem závažnější než ve společnosti OKD.

Domnívám se, že skutečně vše, co se vyprodukuje ekonomicky v Česku, tak by mělo být v Česku investováno. Ten obrovský problém s vyváděním zisků naši ekonomiku devastuje a mně osobně záleží na tom, aby sedmdesátileté hutě nebo 70 let staré hutě byly modernizovány. Na to měly být použity právě finanční prostředky z emisních povolenek. Skutečně si myslím, protože jak jsem v Liberty byla, tak jsem tam potkala zaměstnance, kteří pracují opravdu nadstandardním nasazením pro společnost po dobu 20, 25, 30 let, často po vícero generací, tak si myslím, že to je skutečně extrémně důležité.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce také dlouhodobě pomáhat lidem v náročných profesích. Většina zaměstnanců do těchto kategorií spadá, proto jeden ze základních pilířů důchodové reformy, spravedlivé důchodové reformy je právě dřívější odchod do náročných profesí. Musím také říct, že na základě diskuze se zaměstnanci a odboráři společnosti Liberty jsme naši důchodovou reformu jemně poupravili, protože jak víte, systém dřívějšího odchodu do penze se měl započítávat pouze za posledních 10 let. A já si myslím, že těžce pracující lidé si zaslouží, aby se jim právě počítalo více než jen těch posledních 10 let, ale skutečně celá odpracovaná kariéra, protože každých odpracovaných 10 let znamená o rok dříve do penze. Takže zase zprostředkovaně všem zaměstnancům Liberty velmi děkuji.

My jsme se, jak už uvedl můj drahý kolega ministr Havlíček, my jsme se o společnosti Liberty bavili na pondělní vládě a vrátíme se k tomu i příští týden. Za mě aktuální informace, kterou jsem dostala, tak na účtech Liberty je již 75 % z té zhruba miliardy za prodané povolenky a zbytek má dorazit do konce týdne. A ještě dvě věci. Ukazuje se, že politický tlak funguje, proto je důležité tento bod projednávat i zde na půdě Poslanecké sněmovny napříč politickým spektrem, protože původní záměr měl být trojnásobně vyšší. A to je dobrá zpráva, že nakonec došlo pouze k převodu za 1 miliardu.

Pokud se týká činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, tak dovolte, abych vás informovala, že my se společností Liberty intenzivně spolupracujeme. Úřad práce České republiky poskytuje společnosti příspěvky v rámci projektu POVEZ II, který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců. Od roku 2016 bylo vyplaceno Liberty, nebo tenkrát ArcelorMittal, dnes Liberty, 2,9 milionu korun na příspěvky na vzdělávání na 459 zaměstnanců. Za důležité považuji také zmínit, že společnost Liberty čerpala prostředky z programu Antivirus za období březen 2020 až únor 2021. Výše poskytnutých příspěvků byla, ať už v režimu A, nebo v režimu B, to znamená v obou, 34,6 milionu korun. Společnost Liberty za první čtvrtletí roku 2021 předpokládá zvýšení zisku na 1,6 miliardy korun, což je nejlepší čtvrtletní výsledek od doby, kdy huť převzala GFG Alliance. To si myslím, že se ukazuje, že ocelářství budoucnost má a že o to důležitější je skutečně nevyvádět zisky z Česka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP