(12.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Nevidím na tom nic, co by mělo nějakým způsobem narušit naše rozpočtové hospodaření, protože takové prostředky by stát jistě mohl ve svém rozpočtu vyčlenit, a navíc zisk, který produkuje Liberty, by potom šel zpátky k nám jako ke spoluvlastníkům, nebo pokud by se koupilo celé vlastnictví těch akcií, tak samozřejmě by šel celý ve prospěch státu. Takže myslím si, že tato úvaha má racionální jádro a má i do budoucna, tak jak tady řekl kolega Luzar ve svém úvodním vystoupení, důležitý moment, protože perspektiva ocelářství v České republice je už z pohledu našich vlastních potřeb státu jako organizátora, ale také investora velkých liniových staveb. To je podle mého soudu docela zásadní.

A jsem přesvědčen, že tento trend by nám umožnil mnohem, ale mnohem rychlejší a efektivnější řešení situace ve prospěch jak zaměstnanců samotné Liberty, tak ale těch navazujících provozů, které tam jsou. Pokud jde o samotné energetické přivedení k novým pecím, jsem přesvědčen, že by bylo potřeba ještě více jednat s Českou energetickou přenosovou soustavou, tedy s ČEPS, tak, aby vyčlenili prostředky, aby navazovala investice jak v Liberty, tak v ČEPS. Považuji to za potřebné, nemyslím si, že by to měl platit podnik, protože dodávka energie samozřejmě je potom také součástí samotné energetické koncepce státu a udržení velké soustavy, kterou ČEPS spravuje. Myslím si, že by to mělo být naším cílem, aby energetická soustava byla plně v rukou státu, abychom ty jednotlivé části nenechávali soukromým subjektům. Jak víme z neslavné privatizace Poldi Kladno, kdy oddělení energobloku znamenalo v podstatě pozdější krach Kladna na víc než hluboké dno, spíše do bahna na tom dně, které bylo, a jak dopadlo Poldi Kladno, víme.

Takže to je podle mého soudu věc, která by si zasloužila ještě pozornosti od vlády, od těch, kteří o tom rozhodují, a rád bych, kdyby na to pan ministr Havlíček odpověděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Pavla Golasowská, zatím je to - v tuto chvíli mám poslední přihlášku do všeobecné rozpravy. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji pěkné odpoledne. Já bych chtěla v prvé řadě poděkovat, že se tedy konečně dostalo na tento bod na půdě Sněmovny, a chtěla bych také poděkovat panu ministru Havlíčkovi, že je tady přítomen, a také vlastně za jeho řeč, kdy vlastně mnohé zodpověděl, i na mé otázky, které jsem měla připravené.

Já jsem z Moravskoslezského kraje, jsem z Třince, takže jsem vyrostla ve stínu komínů Třineckých železáren. A jak se říká, že Ostrava je ocelové srdce republiky, tak myslím si, že to pořád platí, a proto je pro mě situace v Liberty, jaká teď je, velice důležitá, myslím si, že pro Moravskoslezský kraj klíčová, aby lidé i nadále měli práci. Liberty Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. A musím podotknout, velmi kvalitní oceli. Možná si vzpomenete, když jsme před třemi lety bojovali proti dovozu nekvalitní, levné čínské oceli, a opravdu to nebylo jednoduché, protože náš ocelářský průmysl byl opravdu ohrožen.

Liberty Ostrava je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek mimo jiné a kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má asi 6 000 zaměstnanců, což už tady také zaznělo, a s dalšími návaznými službami - já mám informaci, že je to možná až ke 30 000 zaměstnanců, takže si dokážeme představit, že pokud by Liberty Ostrava přestala fungovat, co by to pro Moravskoslezský kraj znamenalo. Liberty díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí.

Já možná... trochu historie k tomu, co už tady zaznělo, k prodeji emisních povolenek. To znamená, 16. dubna vedení Liberty slíbilo, že žádné emisní povolenky neprodá, nicméně 30. dubna tak učinilo. Můžu říct, že jsme zrovna v ten den byli na pracovní schůzce s vedením Liberty a poté i s odbory, kde vlastně odbory vyjádřily velké obavy z toho, že se chystá k tunelování firmy Liberty Ostrava. Proto včera byl také protestní mítink, k tomu ještě předcházela vlastně stávková pohotovost až do 30. dubna. Firma také včera sdělila, že každý zaměstnanec dostane odměnu ve výši 13 000 korun k 70. výročí založení hutě. Nicméně zaměstnanci jsou toho názoru, že si odměny zaslouží i bez ohledu na prodej povolenek nebo bez ohledu na to, že je výročí.

Jak už tady zaznělo, dorazilo 75 % částky za prodej emisních povolenek, a já tedy věřím, že do konce týdne také dorazí zbytek a že Liberty Ostrava bude také investovat do výroby a do své firmy. Nicméně obavy odborářů, že huť bude vytunelována, tady stále trvají. A proto ještě jednou chci říct, že jsem moc ráda, že je tady pan ministr průmyslu a obchodu Havlíček, a moc ho budu žádat a také vládu, aby Liberty Ostrava stále měli v patrnosti a aby sledovali ty kroky, které bude Liberty podnikat. A také děkuji paní ministryni Maláčové, protože jak už jsem zmínila, pokud by se Liberty Ostrava dostala do krachu, tak by to znamenalo velkou nezaměstnanost a otázka je, co s těmi lidmi, protože určitě Moravskoslezský kraj nemá tolik tisíc pracovních míst, kam by ti lidé mohli být umístěni, kde by našli novou práci. A musíme si uvědomit, že jsou to živitelé rodin.

Na závěr bych chtěla říct, že určitě za KDU-ČSL podporujeme usnesení, které tady bylo načteno. Ještě jednou vám všem děkuji za trpělivost, vám všem, kteří jste podpořili projednávání tohoto bodu, a děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní - ano, pan poslanec Černohorský do obecné rozpravy. Prosím. Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Budu velmi rychlý, já to asi nebudu vůbec nějak shrnovat. Já jsem se chtěl jenom pana ministra zeptat, zdali tedy, jak tady naznačoval pan místopředseda Filip, zvažujete variantu i převzetí, anebo případně odkoupení zastavených akcií v případě, že by se dostaly k prodeji na volný trh, či cokoliv, a zdali už případně připravujete nějaký... nebo s paní ministryní připravujete nějaký plán, kdyby došlo k nejhoršímu a ty finanční prostředky, včetně povolenek, byly případně vyvedeny. Protože jak jste tady sám zmiňoval, tak všem evidentně bylo naslibováno, že se to neudělá, následně se obešla i dozorčí rada a všichni, a evidentně to vzájemně narušuje docela důvěru v management, který rozhoduje tímto způsobem. Takže zdali tedy připravujete i nějaký plán pro ty zaměstnance tak, aby je to v podstatě ekonomicky nezničilo. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP