(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali ještě někdo chce vůbec vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr Havlíček, tak prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji za diskuzi. K těm výzvám nebo dotazům: v dané chvíli stát neřeší záležitost potenciálního vstupu do společnosti ať už na úrovni odkupu akcií, které jsou zastaveny, nebo na jiné bázi, protože ten problém je skutečně dnes celoevropského charakteru. Ta skupina v celé Evropě je velmi silně provázána. Víte, že stát toto udělal v minulosti skutečně až v naprosto kritické situaci. Bylo to zejména s ohledem na OKD, které bylo zcela vydrancováno, a kdyby do toho stát prostřednictvím společnosti Prisko nevstoupil, tak v současné době by už OKD neexistovalo. Troufám si tvrdit, že to se tenkrát podařilo zachránit, a popravdě tam nebyla jiná možná cesta.

Otázka Nové huti Arcelor a Liberty: není k diskuzi jenom současný problém, ale je třeba si uvědomit, že už v době, kdy firmu ovládala skupina Arcelor, tak tam byla vyplacena dividenda v řádu desítek miliard korun, vyváděly se zdroje z této společnosti a považuji u předcházejících vlád do značné míry za chybu, že se to nechalo dojít až do této situace. V dané chvíli ta situace není toho charakteru, že by stát tam nezbytně musel vstupovat, ale v každém případě tu situaci monitorujeme, hledáme všechny provazby, které tam jsou, a v každém případě stát deklaruje, že kdyby ta situace byla kritická, kdyby se to blížilo tomu, že by hrozilo, že by se o společnost mohlo přijít a lidé by přišli o práci, že by to narušilo vztahy v regionu, tak je připraven i na tato krajní řešení a varianty máme předpřipravené.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zeptám se, zdali má navrhovatel zájem o závěrečné slovo? Máte, respektive zároveň zpravodaj a navrhovatel. Ano, prosím, pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Já jenom velice krátce, jelikož jsem tady měl možnost konzultovat návrh usnesení s panem ministrem, upozornil mě na dvě drobounké nesrovnalosti.

První drobounká nesrovnalost, kterou bych požádal, abyste si opravili v písemném podkladu, je v prvním odstavci: podnikla další nezbytné kroky, čili jenom slovíčko "další" se tam doplňuje.

A v třetím odstavci byl jsem upozorněn, že finančně analytický útvar má omezené možnosti kontroly, tak pan ministr požádal, aby mohl využít celou šíři státních orgánů, čili aby tam bylo "prostřednictvím orgánů státu České republiky důsledně prověřila transakci".

To jsou jediné návrhy k usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Tam se jenom přihlásíme k usnesení? Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Já bych se tady rád přihlásil k tomu usnesení, které jsem již přečetl, čili předpokládám, že všichni víte, o čem potom budeme hlasovat. S dovolením to nebudu opakovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Chci se zeptat, zdali chce ještě někdo vystoupit v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Je ještě zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě? Už ne. Pojďme tedy, pane zpravodaji, hlasovat o usnesení.

 

Poslanec Leo Luzar: Já si dovolím navrhnout proceduru hlasování, abychom hlasovali najednou o všech čtyřech bodech. Prošly konzultací jak panem ministrem, tak všemi představiteli politických klubů, pokud tedy někdo nevyjádří - (Někdo protestuje.) Takže budeme postupovat po jednotlivých bodech. Já to s dovolením budu číst postupně a budeme potom hlasovat po jednotlivých bodech.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Je někdo proti tomu, abychom hlasovali po jednotlivých bodech? Jestli o tom mám nechat hlasovat? Myslím, že to není nutné. Budeme hlasovat po jednotlivých bodech.

Je tu žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. (Gong.) Teprve teď jsme překonali kvorum. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Leo Luzar: První hlasování by bylo: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby podnikla další nezbytné kroky k zabránění vyvádění emisních povolenek ve vlastnictví Liberty Ostrava, a. s., pro potřeby jiných společností ve skupině GFG."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Můžu se zeptat na stanovisko ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 323 přihlášeno 79 poslanců, pro 78, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Druhé hlasování: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí kontaktovala představitele vlády Velké Británie se žádostí o intervenci u vlastníka společnosti ve věci dodržování slibů a závazků podaných vládě České republiky, a to i v souvislosti se sliby při převzetí společnosti od předchozího vlastníka, s podmíněným souhlasem Evropské komise."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 324 přihlášeno 81 poslanců, pro 78, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Třetí hlasování: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby prostřednictvím orgánů státu České republiky důsledně prověřila transakce spojené s prodejem emisních povolenek a poskytnutým úvěrem, který je garantován EGAP."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 325 přihlášeno 82 poslanců, pro 72, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Poslední hlasování: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby neprodleně zahájila kroky v rámci jednání vrcholných představitelů Evropské rady a Evropské komise vedoucí k regulaci trhu s emisními povolenkami a zabránila spekulacím s emisními povolenkami."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 326 přihlášeno 83 poslanců, pro 36, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

To je vše. Děkuji navrhovateli, děkuji panu ministrovi. Končím tento bod.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 755/ - druhé čtení

Z pověření vlády uvede návrh zákona ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Návrh zákona provádí částečnou adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků Evropské unie na trh. Toto nařízení EU mění článek 3, nařízení číslo 1107/2009, kde se definuje pojem rostlinný biostimulant. Dosud používaný pojem pomocný rostlinný přípravek se proto v zákoně o hnojivech tímto novým pojmem nahrazuje.

Návrh zákona obsahuje také doprovodnou novelu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, která s danou problematikou bezprostředně souvisí.

Plná adaptace nařízení o hnojivých výrobcích bude s ohledem na účinnost dalších ustanovení adaptovaného nařízení, to znamená 1. 1. 2022, provedena další novelou zákona o hnojivech, plánovanou za dva roky.

Evidence se podle platného zákona o hnojivech vedou o množství, druhu, době používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů, upravených kalů a sedimentů, podle jednotlivých pozemků, plodin a let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP