(13.00 hodin)
(pokračuje Čižinský)

A sněmovní dokument 7607 po domluvě s předkladatelem upřesňuje část novelizačních bodů zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec František Kopřiva v podrobné rozpravě - zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu kolegy Petra Třešňáka, který jsme společně předložili. Je to pozměňovací návrh pod číslem 7803 a odůvodněn je písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Zájem není, končím druhé čtení tohoto návrhu. Je padesát devět, tak jestli souhlasíte, už bych tedy vyhlásil pauzu. Schůze bude pokračovat ve 14.30 interpelacemi. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP