(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v naší přerušené 98. schůzi, a jelikož tento čas je vyhrazen pro ústní interpelace, otevírám bod

 

527.
Ústní interpelace

Ty jsou určené předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní prosím paní poslankyni Věru Kovářovou, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci ve věci úskalí Babišových pasů na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se paní poslankyně Maříková. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, nedávno jste řekl, že by Česká republika měla spěchat s vývojem covid pasu a - cituji: "nečekat na Evropu, ale také zavést tenhle covid pas u nás". Nevím, v jakém smyslu čekáme na Evropu, ale s ohledem na čísla týkající se očkování mám obavu, že spíš Evropa bude čekat na nás.

Ale zpět ke covid pasu. Jak přesně máme rozumět vašemu vyjádření? Aktivity České republiky ohledně covid pasu mají probíhat nějak samostatně, odtrženě od celoevropského úsilí, nebo má jít o zapojení do evropského pilotu, který se má rozběhnout už v průběhu května a jehož má být Česká republika, podle mých informací, součástí? Pak bych tedy ale nerozuměla vašemu výroku o nečekání na Evropu. Zkrátka a dobře, je v tom trochu zmatek. Vážený pane premiére, prosím, vysvětlete nám, jak přesně jste to myslel, a hlavně, co a kdy mohou čekat naši občané, z nichž někteří na zavedení covid pasů pochopitelně s napětím čekají. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za dodržení času a prosím pana předsedu vlády Andreje Babiše o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže děkuji za slovo. Dobrý den všem, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Ano, paní poslankyně, mluvila jste o očkování. Očkujeme skvěle, termíny jsou rychlé. Chtěl bych znovu vyzvat všechny, aby využívali tu aplikaci ocko.uzis.cz., kde zjistí, že některá očkovací centra mají okamžité termíny, respektive termíny... v tomto týdnu například moje oblíbené O2 universum, které bude očkovat i o víkendu, 2 400 v sobotu a 2 400 v neděli, s perspektivní kapacitou 7 000. Takže otvíráme postupně různé věkové kategorie. Teď jsme otevřeli včera, nebo po půlnoci z úterý na středu, novou kategorii 50+ a cíl je, abychom otevřeli pro všechny od 16 do 39 let 1. června.

Při této příležitosti také chci říct ohledně té problematiky - praktici a očkovací centra jako taková. Každá ta vakcína má (nesrozumitelné) svoji charakteristiku. Takže Pfizer/BioNTech dodává přímo do 31 očkovacích center a v podstatě ty dodávky fungují velice dobře. Problém byl v koordinaci mezi registrací u praktiků a u očkovacích míst, to se řeší postupně, aby ti, kteří čekají u praktiků, skutečně měli možnost dostat vakcínu. Jednak to děláme tím, že jsme posílili dodávky vakcín pro praktiky, a budou dostávat teď nově jenom Modernu a očkovací místa nebudou dostávat Modernu, takže jenom pro přehled. Z dodávek, které šly do očkovacích míst, bylo naočkováno, je vyočkováno 93,31 % a u praktiků je to jenom 76,57, takže by bylo skvělé, kdyby očkovali i o víkendu. Vakcíny dostávají. Je potřeba zrychlit, aby distributoři dodali tu vakcínu praktikům velice rychle. Já jsem o tom mluvil dneska i s panem náměstkem VZP, takže podle mého názoru určitě se to zlepší.

Ohledně covid pasu a jak jsem to myslel s Evropskou unií. No ano, je to tak, že občas Evropská unie z hlediska struktury svého fungování si dává na čas. Řeknu příklad: Trumpův antibody koktejl Regeneron. Kdybychom čekali na Evropskou unii, tak bychom čekali do května, nakonec jsme to získali napřímo. Ale samozřejmě i ten covid pas má dynamiku, a my jsme... v mezičase došlo k spojení, takže tady si Evropa pospíšila. Já jsem včera o tom mluvil i na jednání s řeckým premiérem, s dánskou premiérkou, rakouským premiérem. A ten takzvaný digital green certificate - jeho cílem je samozřejmě nejvíce usnadnit bezpečný volný pohyb občanů po celé Evropské unii během pandemie COVID-19.

Tři kritéria, která budou mít stejnou váhu, to je očkování proti nemoci COVID-19, negativní PCR nebo antigenní test - a v případě antigenních testů Evropská unie již vydala podrobný seznam - a přítomnost protilátek v těle, to znamená prodělání nemoci v posledních 90 dnech. Uznáváním všech tří možností vylučujeme diskriminací neočkovaných. Bude to v digitální, ale i papírové podobě. Celý systém bude fungovat na bázi QR kódů, které budou obsahovat základní informaci, digitální pečeť zajišťující pravost certifikátu, takže bezpečnost se bere vážně. Certifikát tedy má obsahovat jen nezbytné informace jako jméno, datum narození, relevantní věci ke splnění podmínek, například údaje o konkrétní vakcinaci.

Nejde nicméně o propustku mezi jednotlivými zeměmi, každý stát si může nastavit podmínky na vstupu na své území. Například Španělé - (Předsedající: Čas, pane premiére.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, že jste se k té odpovědi na tu základní otázku nakonec dostal. Já se zeptám paní poslankyně, jestli má zájem o doplňující dotaz. Kýve na mě, že má, tak prosím, aby ho položila.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já jsem trochu váhala s tím, jestli mám položit doplňující otázku, protože pan premiér odpovídá v duchu: Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci, odpovím a ještě vždycky trošku zkritizuji Evropskou unii.

Takže se vrátím k těm covid pasům. Budeme v pilotním projektu? Odkdy by se s tím mohlo počítat? A v případě těch certifikátů, o kterých jste hovořil, zda ti, kteří nemohou být očkováni nebo nestihnou být očkováni a budou muset použít PCR testování, tak zda jim takovéto testování bude propláceno. Já si myslím, že Evropská unie ten projekt má připravený, údajně už by se v našem státě měl spustit v polovině května. Takže na to se ptám, zda s tím souhlasíme, a tedy vy, a jestli už se rozběhly přípravy. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP