(16.30 hodin)
(pokračuje Brabec)

A do té doby myslím jedna docela pozitivní zpráva, že v listopadu loňského roku došlo mezi Agenturou ochrany přírody krajiny a mezi Lesy České republiky k podepsání dohody, která upravuje lesní management v rámci úpravy lesního hospodářského plánu právě pro území EVL Soutok. To znamená, po mnoha a mnoha debatách, jednáních a i rozporech tam došlo k určitému průlomu u toho lesního hospodářského plánu. Ale opravdu, vidíme to tak ještě na minimálně rok. (Předsedající: čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem položit doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Já ještě krátkou doplňující otázku. Protože já sama jsem ještě v době, kdy jsem byla starostkou, byla vlastně v roce 2010 u toho, když se začalo už mluvit o tenkrát chráněné krajinné oblasti Soutok a pak to mělo vlastně celý svůj vývoj. Mě by zajímalo, zda mi tedy můžete říct, v čem připomínkovali nebo co bylo problémem ze strany města Lanžhota, protože v tu dobu, v dřívější době, v podstatě souhlasili tady s tímto vyhlášením přírodní rezervace.

Potom ještě mám takovou poznámku, jestli opravdu by nestálo za to víc mluvit i s občany dotčených obcí, protože pokud se to projednává jenom na úrovni vedení obcí, jsou do toho zapojena maximálně zastupitelstva. Ale i pro ty občany, pro řadové, si myslím, že by ta informace mohla mít docela zásadní dopad i potom na rozhodování dál.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Začnu tou vaší druhou otázkou. Ano, určitě bychom s tímto takto počítali, ale zasáhl nám do toho neblaze covid, protože my jsme tam dokonce chystali i takovou nějakou veřejnou debatu, kam jsme chtěli pozvat akademiky, protože tam k tomu se samozřejmě vyjadřovali různí odborníci, entomologové a další, další z univerzit, místních i vzdálenějších, samozřejmě Agentura ochrany přírody a krajiny, samozřejmě ministerstvo, ale i Ministerstvo zemědělství nebo Lesy České republiky. Tak jsme chtěli udělat pro veřejnost i takovou širší komentovanou debatu, kde by se každý mohl vyjádřit.

Ty názory byly někde relativně vzdálené, ale začaly se přibližovat. Já jsem tam byl několikrát, naposledy právě v té předcovidové době nebo mezicovidové době, tedy jestli se nemýlím, někdy v průběhu loňského léta. Právě jsem se tam byl podívat, také jsem se zúčastnil jednání se starosty. Byl jsem se podívat samozřejmě přímo na místě, viděl jsem management, viděl jsem to, jak se to dneska dělá. To znamená, minimálně těch takzvaných výstavků, to znamená zbývajících nádherných stromů, dubů, které dělaly ten úžasný charakter Amazonie.

Myslím, že jsme se docela pochopili i s pracovníky Lesů České republiky, co bychom si asi my představovali. A i tohle bylo nakonec takovým předpokladem dohody, ke které došlo. Takže myslím, že tam ten posun je. Přiznám se, nevím, co teď momentálně má město Lanžhot. Vím, že Lesy České republiky stále ještě měly různý názor především na management, na rozlohu toho pasečního hospodářství - my jsme chtěli maximálně do jednoho hektaru - a jiný způsob.

Takže tohle je dneska v tom rozkladu. Ale samozřejmě město Lanžhot není problém, abychom zjistili tu informaci, a to vám dodám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s interpelací vystoupí paní poslankyně Karla Maříková a interpelovat bude pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vy jste nařídil, že kadeřníci a někteří další poskytovatelé služeb mají zpracovávat osobní údaje svých zákazníků, proti čemuž se postavil i Úřad pro ochranu osobních údajů. Když vaše ministerstvo zjistilo, že to není v souladu se zákonem, tak jste se nechal slyšet, že by měl stačit běžný diář.

Pane ministře, mě překvapuje, že na ministerstvu nedisponujete právníky, kteří by vám sdělili, kam až vaše nařízení mohou zasahovat. Zajímalo by mě, ze kterého zákona vaše ministerstvo vycházelo při vašem původním nařízení evidence osobních dat - prosím, jestli ho tady můžete citovat - který měl totiž opravňovat například holiče k vedení evidence lidí pro potřeby státní hygienické správy s cílem, aby jim případně hygiena dala pokuty.

Věřím, že odpovíte nejen na tento dotaz, ale na ty doplňující a nedopadnu tady jako pan poslanec Čižinský, že odmítnete reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vedení evidence zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření ze strany provozovatelů kadeřnictví je založeno na výjimce dle čl. 9 odst. 2 písm. i) evropského nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR, kde je umožněno zpracování osobních údajů jako nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinné k 3. květnu 2021 obsahuje tuto povinnost proto, aby v případě vzniku ohniska nákazy v takové provozovně mohla příslušná hygienická stanice včas provést trasování rizikových kontaktů a předejít případnému přenosu infekce. Stačí samozřejmě pouze jednoduchá registrace bez dalších osobních údajů. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, pěkně jste nám to tady přečetl, jak vám to váš tým připravil. Ale teď prosím znova o tu odpověď, tu jsem nedostala. Úřad pro ochranu osobních údajů jasně řekl, že poskytovatelé služeb nemohou zpracovávat osobní údaje svých zákazníků, tak to prostě je. A mě by zajímalo, z čeho jste tedy vycházeli při tom vašem původním návrhu. To, co tady říkáte, prostě není pravda. Zákon neumožňuje poskytovatelům služeb evidovat osobní údaje. Oni ani nemají právo kontrolovat totožnost toho zákazníka.

Můžete mi říct, když jste tedy přehodnotili to vaše nařízení, jak to teď vůbec bude fungovat? Jak budou kontrolovat totožnost toho zákazníka, když vlastně ani nemůžou? Nebylo by od věci spíš tuhle frašku s testy naprosto zrušit?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra, jestli má zájem o odpověď. Vidím, že má, takže nedopadnete stejně jako pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Úřad pro ochranu osobních údajů se vyjadřoval ještě před vydáním mimořádného opatření, takže nebylo zřejmé, z jakých podkladů vycházel. V každém případě evidence pro tyto účely stačí u běžného kadeřnického nebo nějakého jiného salonu pouze v tom, že si ta kadeřnice nebo kdokoliv jiný vedou kontaktní údaje na tu konkrétní osobu. Protože stejně, pokud se někdo objednává - a během této pandemie asi neočekáváme, že by chodili všichni jenom neobjednaní - tak si tam prostě to jméno a případně telefon poznamená.

Na druhou stranu pokud to neprovede, tak holt prostě při případném epidemickém šetření to bude mít hygienická služba složitější. Pokud to zcela zrušíme, tak to bude naprosto neprokazatelné a pak skutečně se nabízí varianta, abychom zrušili veškerá opatření. Ale z epidemiologického hlediska nám to epidemiologové samozřejmě nedoporučují, protože epidemiologická situace v České republice neumožňuje rizikové chování, a to je jedna z forem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Další vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová s interpelací na pana ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dobrý den. Vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku, můj dotaz je velice jednoduchý. Chtěla bych se zeptat, zda je pravda, a také, pokud to tedy pravda je, tak jakým způsobem to hodlá ministerstvo, jakým způsobem to bude probíhat. Mám na mysli covid pasy. Přečetla jsem si na internetu, že se blíží mobilní aplikace, která umožní lidem, kteří budou očkováni, nebo lidem, kteří budou mít negativní test, účastnit se různých akcí, budou moci chodit ať už ke kadeřníkovi, nebo kamkoliv jinam, nebo na koncerty, do obchodů, to je jedno. Zkrátka budou moci tito lidé žít pomocí mobilní aplikace, kde se tedy prokážou zeleným světýlkem - jsem negativní, můžu vstoupit - a ostatní se prokážou červeným světýlkem, to tedy znamená nemohu vstoupit. Chci se zeptat, jestli opravdu toto plánujete zavést, protože jsem četla, že tento systém již testovala Hospodářská komora. Odkdy tedy to chcete zavést? Protože pořád není možnost ani pro občany, kteří se chtějí očkovat, aby se mohli očkovat. Zkrátka je to zatím pouze pro starší lidi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP