(17.00 hodin)
(pokračuje Arenberger)

S poskytovateli lázeňské péče průběžně komunikujeme, například tento pátek proběhne jednání se Svazem léčebných lázní za účasti všech klíčových pracovníků ministerstva, kteří se danou problematikou zabývají. Chápu tlak ze strany pacientů, kteří prodělali COVID-19 před delší dobou a stále mají dostatečnou hladinu protilátek, že se cítí být diskriminováni, ale rozvolňování, aby bylo trvalé, musí probíhat v postupných krocích, abychom byli schopni průběžně vyhodnocovat dopady jednotlivých kroků.

Lázeňství ovšem není pro Ministerstvo zdravotnictví jenom otázkou zvládání následků onemocnění covid. Je naší dlouhodobou snahou podporovat rozvoj tohoto oboru a opět jej postavit na základ solidní evidence based medicíny, a právě proto je nyní zvažována podpora této oblasti v rámci vyjednávaného integrovaného regionálního operačního programu 2021 až 2027. Lázeňství jako obor projde transformací s ohledem na změnu skladby jejich klientely v kontextu geopolitické situace. Z pohledu Ministerstva zdravotnictví je nutné zvýšit povědomí o přínosech lázeňské péče pro aktivní občany pečující o své zdraví, aby využívali jejího efektu, stejně tak jako to činí chroničtí pacienti.

Závěrem mi dovolte, abych vás ujistil, že Ministerstvo zdravotnictví podporuje lázeňství v České republice a je naší dlouhodobou snahou navrátit lázně co nejdříve do běžného provozního režimu s odpovídajícím vytížením kapacit. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji velice panu ministrovi za odpověď i za informace, nicméně v rámci jeho odpovědi na začátku zazněla i zmínka o wellness provozech. Těch se skutečně můj dotaz netýkal a skutečně jsem se ptal na plnohodnotnou lázeňskou léčebně-rehabilitační péči. Takže jenom možná, abych to shrnul, případně doplnil tu otázku. Pochopil jsem to tak, že během měsíce, během tohoto měsíce by mohlo dojít už k plnému uvolnění pro všechny samoplátce ve většině oblastí indikací, a stejně tak možná můj doplňující dotaz, co se týká zahraničních klientů lázní, pokud samozřejmě budou splněny podmínky pro přeshraniční cestování, zda bude umožněna léčba i zahraniční klientele.

Ještě abych se vrátil k těm necovidovým pacientům. U některých indikací už nyní je to vnímáno velmi negativně. Mohl bych jich jmenovat několik, vytáhnu například Bechtěrevovo onemocnění, kde ti pacienti skutečně dneska jsou doma a zdravotní stav se jim zhoršuje namísto toho, aby mohli čerpat lázeňskou péči, a to třeba i jako samoplátci. (Předsedající: Čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď. Přečtu omluvu. Paní ministryně financí Schillerová prosí o omluvení její nepřítomnosti na jednání dne 6. 5. od 17.00 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, skutečně je to tak. My se pokusíme co nejdříve rozvolnit i hotelové služby, které vlastně by byly určeny pro samoplátce jako takové. Jinak v současnosti indikovaní pacienti ze zdravotních důvodů, třeba konkrétně zmíněný Bechtěrev, tam si myslím, že se dá využít i režim takzvaných křížkových lázní, čili dostat se do lázeňského pobytu v podstatě bez omezení po celou dobu pandemie.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na pana ministra zemědělství Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, na stránkách nahlížení do Katastru nemovitostí se objevila zpráva, která upozorňuje návštěvníky stránek na změnu fungování portálu, která by měla začít platit již v červnu tohoto roku. Změna má spočívat v tom, že nepřihlášeným uživatelům budou zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních bez uvedení vlastníků nemovitostí a účastníků řízení. Kompletní údaje budou dostupné pouze pro uživatele přihlášené prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci nebo pomocí účtu dálkového přístupu do Katastru nemovitostí.

Český úřad zeměměřický a katastrální se pro tento krok údajně rozhodl proto, že začátkem tohoto roku došlo ke zhoršení fungování aplikace v důsledku enormního nárůstu počtu přístupů do této aplikace. Z velké části se přitom jednalo o nezákonné vytěžování databáze softwarovými roboty - automaty. Toto opatření samozřejmě mnohonásobně zpomalí běžného uživatele, který se občas potřebuje do katastru nemovitostí, například aby si ověřil, zda na nemovitosti, kterou se chystá koupit, nevázne například věcné břemeno.

Proto je myslím namístě se ptát, nestačil by v rámci dosažení kýženého cíle šetrnější zásah v podobě například automatického Turingova testu? Tak by se přece automatičtí roboti měli jakýmsi způsobem zablokovat a nemohlo by docházet k nelegálnímu vytěžování databáze. Samozřejmě že nechci předstírat, že jsem v informatice tak doma, abych mohla formulovat konkrétní doporučení, spíše chci jen říci, že takové řešení považuji za nepřiměřené, a prosím o jeho přehodnocení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem, a to písemně. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Olga Richterová, bude interpelovat paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, interpeluji vás s tématem, které je poměrně těžké, a jsem si toho vědoma. Jde o dětské skupiny. Tentokrát nejde o to, že bychom měli na půdě této Sněmovny nalézt řešení legislativy, ale teď jde o čistě provizorní, krátkodobé řešení výpadku příjmů kvůli uzavření dětských skupin z důvodu covidu a toho, jak jim to stát může kompenzovat.

Jsem si vědoma obtíže v tom, že stát prostě nemůže dotovat něco, co už z fondu evropského, z ESF, je dotováno, ty mzdy. Takže vy jste se snažili nalézt pro ně pomoc vlastně na úhradu dezinfekce, respirátorů a tak dále, ale to si můžeme říct, že to v tom provozním nákladu jsou celkem drobné. A potom jste se snažili nalézt možnost pro COVID - Nájemné pro dětské skupiny, ale i když to může trochu pomoci dětským skupinám, které mají nájemné vyšší než zhruba 30 000 měsíčně, tak pořád to budou jednotky tisíc korun.

Já vám dám příklad - a to je podstata toho, s čím se na vás obracím, vážená paní ministryně, že vlastně ta nová dotace hradí 50 % z nájemného, ale odečte se z ní částka původní dotace určená právě na nájemné, a právě že ta bývá okolo 12 000 měsíčně, takže když dám příklad - fakt si vezměme konkrétní příklady, jak se na mě lidé obracejí: dětská skupina s 30 000 na nájem, která už ale těch 12 000 měsíčně vlastně má, tu běžnou dotaci na nájem, tak si může vlastně požádat jenom o 3 000, rozdíl do 15 000, do té poloviny. A bohužel ztráty kvůli tomu, že nemohou vybírat školkovné, protože jsou zavření, jsou v desítkách tisíc, typicky mezi 50 000 až 100 000 na měsíc u těchto skupin. Takže ta moje otázka, protože ty fixní náklady jim trvají, je, jestli máte ještě nějakou možnost, jak jim ještě jinak pomoci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času a poprosím paní ministryni, aby odpověděla na vznesený dotaz v rámci interpelace. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Děkuji paní poslankyni za tu interpelaci. Nicméně tak, jak jsem pochopila vaše vystoupení, pravděpodobně jste si nevšimla, že dotační výzva na ty mimořádné náklady má dvě části, protože vy jste zmiňovala jenom tu první, a to je to COVID - Nájemné. Hned vysvětlím. Několik týdnů a dlouhodobě - to pak řeknu v té druhé části - řešíme to, že dětské skupiny mají opravdu zvýšené mimořádné náklady spojené s pandemií. Ty vyeskalovaly v době, kdy jsme kvůli té další vlně museli, tuším, že na začátku března, zavřít poprvé z rozhodnutí vlády i předškolní zařízení. Proto jsme právě v březnu přišli s tím, že dětským skupinám, kterých je zhruba 1 130 s kapacitou zhruba 17 000 dětí, pomůžeme, protože tam dochází k velkému výpadku příjmů kvůli poplatkům rodičů. Proto MPSV připravilo mimořádný dotační program pro dětské skupiny a tento týden v pondělí zveřejnilo výzvu, která zahrnuje a) dotaci na zvýšené náklady související s covidem, to je zhruba až 12 000 korun na pečující osobu dle kapacity dětské skupiny, a potom b) - to je ta část, kterou jste zmiňovala vy, ale ona je důležitější ta první část - dotaci na nájemné až ve výši 50 % uhrazeného nájmu za šest měsíců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP