(17.10 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Na tu první část MPSV alokovalo podle našich propočtů, aby skutečně došlo na každou dětskou skupinu, zhruba 44 milionů korun a na tu druhou část 30 milionů korun, abychom skutečně pomohli všem dětským skupinám. Celkově je tedy alokováno 74 200 000, výzva je otevřena do 31. července a je možné uplatňovat náklady i za posledních 12 měsíců.

Důležité - to potřebuji opravdu zmínit, proto vyjednání té výzvy trvalo tři týdny - my jsme po celou dobu přípravy výzvy komunikovali nejenom s Ministerstvem financí, ale zejména s poskytovateli dětských skupin a s Asociací dětských skupin včetně nesčetných online setkání a operativního zodpovídání dotazů. Takže skutečně je to dobře vykomunikováno. Pokud se některý poskytovatel nevejde do té výzvy, tak mi prosím postupte ten konkrétní případ, my se na to podíváme, případně jim pomůžeme zase na operativní bázi.

Máme velmi kladné ohlasy ohledně této podpory. Veškeré detaily visí již několik týdnů na webu MPSV, byly mediálně komunikovány dokonce i na sociálních sítích. Všem dětským skupinám jsou k dispozici metodici MPSV v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin na krajích.

V této souvislosti bych také ráda zmínila, že Ministerstvo práce a sociálních věcí reagovalo ohledně situace dětských skupin již na jaře minulého roku, a to výjimkou na obsazenost dětských skupin. Víte, že v tuto chvíli jsou financovány dětské skupiny z evropských fondů, a tam se dotace platí podle docházky. To jsme před rokem zrušili, to znamená, pokles docházky nemá vliv na výši dotace u dětských skupin a z výpočtu se vyloučí. To znamená, že objem vyplacených prostředků z Evropského sociálního fondu zůstal na stejné úrovni jako před pandemií.

Další, poslední věc, kterou bych chtěla zmínit: Ministerstvo práce a sociálních věcí po celou dobu kromě poskytovatelů komunikuje také s Ministerstvem zdravotnictví a snažíme se opravdu o to, aby se dětským skupinám dobře dařilo. Důležité je, že jsme pro ně na začátku března zajistili kódy pro přednostní očkování pečujících osob a provozního personálu tak, aby jakmile to bude možné, abychom se skutečně co nejrychleji vrátili do normálního života. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem vznést doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za odpovědi. Velmi bych si přála, aby to bylo tak, jak říkáte, a právě proto jsem se ptala na tu část A a na tu část B. Samozřejmě že ta část A, kde jste říkala, že by mohlo být až 12 000 na pečující, ta by mohla být super.

Ale proč tady stojím a proč se ujišťuji, je, že prostě z toho, jak jsme četli tu výzvu, tak to je na úhradu dezinfekce, respirátorů, rukavic, A jestli opravdu se tam vejdou ty mzdové náklady? Omlouvám se, vím, že je to přetěžké s těmi evropskými fondy to tam najít, aby to šlo, Ale prostě vypadá to, že třeba - dám příklad - dětská skupina s 24 dětmi by skrze tuto první část dotace mohla dosáhnout až na 72 000 Kč, ale to má být účtováno extra, mají být prostě jasné doklady, právě třeba na respirátory, dezinfekci a tak dále. A já se jenom chci ujistit, jestli je tam ještě možnost na něco jiného, aby se zkompenzovalo to nevybrané školkovné, nebo to prostě bude čistě proti dokladům (Předsedající: Čas.) na tyhlety menší výdaje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně má zájem odpovědět. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Ve vašem původním vystoupení, ve vaší interpelaci jste tu část A nezmiňovala. Nicméně vysvětlím ještě jednou stručněji, aby to bylo srozumitelnější.

Mzdové náklady jsou plně financovány z evropských peněz. Tam dostávají dětské skupiny plnou dotaci, i když nedochází k provozu, logicky. Nedokážu si představit, aby to bylo jinak, a dokonce i když například dětské skupiny jely a došlo k poklesu docházky, tak dostávaly stoprocentní dotaci. Nad rámec mzdových nákladů, které jsou stoprocentní a placeny z evropských, dofinancováváme také náklady na nájem a náklady na všechny ostatní výdaje spojené s pandemií, kde je až 12 000 na pečující osobu. Ale protože si myslím, že to je poměrně technická věc, tak mi dejte konkrétní příklad, projedeme si to financování, podíváme se, kde je problém. A pokud dojde k tomu, že ta stížnost je oprávněná, byla by to první stížnost, kterou jsme dostali, tak se můžeme zamyslet nad nějakým konkrétním řešením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí s interpelací pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a bude interpelovat paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, mám dvě otázky. Ta první se týká odškodňovacího zákona, což je zákon, který by mohl řešit problematiku nedostatečných kompenzací, kde skrz vládní nařízení některé firmy musely zastavit provoz, ale stávající kompenzační programy nepokrývají škody, které jim byly způsobeny, a jim teď hrozí, že budou muset stát o ty částky, které nedostaly a na které třeba podle krizového zákona mají nárok, že budou muset stát žalovat. Ty žaloby by úplně zahltily soudní soustavu. Možné řešení je odškodňovací zákon - sněmovní tisk 1039, který je ovšem nutné dopracovat, a proto je potřeba součinnost Ministerstva financí. Takže apeluji na to, aby se podařilo tuto součinnost zajistit, abychom se vyhnuli zahlcení soudní soustavy žalobami.

Dále jsem chtěl upozornit na problém, který je dnes mezi programem kompenzační bonus, který se nově rozběhl, což je správně, aspoň do konce měsíce, a programu nepokryté náklady, kde je dneska vyloučený souběh těchto dvou programů, ale přitom kompenzační bonus má sloužit pro přežití živnostníků, pro nějakou osobní obživu, a nepokryté náklady jim mají pomoct utáhnout náklady té firmy, podobně jako šlo kombinovat program COVID - Nájemné a kompenzační bonus. Nyní to nově nejde, tak jsem chtěl požádat o sjednání nápravy v této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další vystoupí pan poslanec Petr Bendl s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, z médií jsem se dozvěděl, že jste porušil zákon o střetu zájmů, neboť jste nezveřejnil vaše veškeré příjmy, což ze zákona učinit musíte. Proto se vás chci zeptat, zdali je to pravda, kolik vaše příjmy z podnikání činily, a zároveň bych se vás chtěl zeptat, neboť v médiích také proběhly informace ohledně vašeho podnikání v oblastech, které se vám staly ziskovými, a zároveň to byly oblasti, které ztratily nebo ubyly na příjmech ve fungování nemocnice, kterou jste v danou dobu řídil, což vás vystavuje podezření, že jste jako ředitel nemocnice nemocnici tuneloval. Proto se vás chci zeptat, jaké k tomu máte vysvětlení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, moje daňové přiznání je v pořádku a nechybí v něm žádné příjmy ani výdaje. Co se týče klinického výzkumu, který média zmiňovala, tak je to sběr a následné vyhodnocení velkého množství dat a konzultační činnost. Tato činnost má nejen výnosy, ale i náklady. V rámci těchto projektů se platí spolupracovníci, studijní koordinátorky a řada dalších záležitostí. Z toho plyne, že v uvedených letech jsem z této činnosti zisk negeneroval, a proto také nemohl být samostatně uveden v majetkovém přiznání, protože tam se vlastně uvádí bilance. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP