(17.30 hodin)
(pokračuje Arenberger)

Financování nákladů na komerční operátory je zajištěno z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví na základě usnesení vlády č. 1139/2020. V současné době trasuje denně s ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci průměrně cirka 200 hygieniků a 500 externích operátorů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A přistoupíme k další interpelaci, a to je interpelace paní poslankyně Věry Kovářové, rovněž na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, jsem velmi ráda, že pečující osoby se už konečně začínají očkovat. Nicméně v souvislosti s tím se v posledních dnech setkávám s dotazy pečujících osob, které se podivují nad tím, že si musí osobně na úřadu práce vyzvednout potvrzení a kód pro očkovací centrum.

Tyto dva potištěné papíry, na nichž se nachází vlastně jen razítko úřadu práce a unikátní kód, přitom podle vyjádření dotazovaných vedoucích poboček úřadu práce není možné zaslat elektronicky, například do datové schránky. Je samozřejmě, že pečující osoby se musí prokázat nějakým potvrzením o tom, že spadají do dané kategorie osob, které mají v současné chvíli nárok na očkování. Další právě očkované skupiny, jakými jsou například akademičtí pracovníci či pracovníci v sociálních službách, získají potvrzení a unikátní kód od svých zaměstnavatelů. Další očkované skupiny je obdrží od svých lékařů či pouze vyplní elektronickou žádost.

Nicméně pečující osoby musí fyzicky a osobně dojít na příslušnou pobočkou úřadu práce v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba u příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti. Není té byrokracie příliš? Proto se na vás obracím s dotazem, zdali nebude možné, i s ohledem na v budoucnu očkované skupiny, předmětné kódy a potvrzení zasílat elektronicky? Neplánuje ministerstvo zavedení takové alternativy a digitalizace registrace k očkování a vše s tím spojené tak, aby osoby registrující se k očkování jednak nemusely cestovat, jednak se vystavovat zbytečnému kontaktu? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Prioritní registrace pečujících osob byla spuštěna 3. května pro osoby, které jsou oprávněny využívat příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti. Zatím je to nastaveno tak, že kontaktní pracoviště vydá pečující osobě unikátní kód, který platí do 15. června 2021. Jenom pro vaší informaci, k dnešnímu dni se této prioritní registrace využilo 2 056 osob z odhadovaných asi 100 000 osob. Na druhou stranu zřejmě od 1. května (června?) bude otevřena registrace už pro veškeré věkové skupiny, takže problém, který tady teď řešíme, se určitě vyřeší dříve než k plánovanému 15. červnu.

O elektronické komunikaci se samozřejmě dá uvažovat a určitě ještě zkusíme ji do tohoto systému začlenit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující dotaz? Ne, takže jdeme dál. Je to interpelace pana Lukáše Černohorského na pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Ale pana poslance zde nevidím, takže přistoupíme k další interpelaci a to je interpelace pana poslance Petra Bendla, rovněž na pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, doufám, že se odpovědi dočkám písemně. Veřejně jste přiznal, že jste plánoval cestu do Moskvy ve snaze domluvit obchod s vakcínou Sputnik. Chci vám položit jednoduché otázky.

Kdo organizoval vaši cestu a domlouval ji s ruskou stranou? Kdo konkrétně byl součástí plánované delegace? S kým měli členové delegace v rámci obchodu s vakcínou Sputnik domluvena setkání? Děkuji vám za vaši konkrétní odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další vystoupí pan poslanec Ondřej Benešík s interpelací na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji vám za slovo. Vážená paní ministryně, před nedávnem byl zveřejněn audit Evropské komise, který konstatoval, že předseda vlády Andrej Babiš je ve střetu zájmů, že vlastně fakticky řídí své firmy, o kterých on tvrdí, že už je neřídí a že jsou jeho bývalé firmy. Ví se o tom, že tyto firmy pobírají dotace, jednak nárokové, jednak nenárokové. Standardně systém pobírání dotací funguje tak, že jsou nejdříve proplaceny příjemci, tedy i firmám pana premiéra, ze státního rozpočtu a poté jsou zpětně vyplaceny do státního rozpočtu z Evropské unie.

Teď hrozí to, že peníze, které byly vyplaceny z národních zdrojů, to znamená z kapes daňových poplatníků České republiky, firmám pana premiéra, tak nebudou zpětně proplaceny z evropského rozpočtu. Já se proto ptám, zdali Ministerstvo financí, popřípadě další orgány státní správy včetně institucí podřízených Ministerstvu financí identifikovaly, o jaké částky se může jednat v tomto případě a zdali už byly podniknuty nějaké kroky, které by zajistily to, že případně takto neoprávněně vyplacené dotace se vrátí zpátky do státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně. Další vystoupí pan poslanec Radek Koten s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, já bych se vás chtěl zeptat touto cestou, jakým způsobem se tedy bude otvírat maloobchod plus služby. Já jsem nějak nepostřehl v těch hypermarketech, do kterých chodím, že v některých regálech, kde se nachází nějaké jiné zboží, by bylo nějaké větší nebezpečí v souvislosti s nákazou koronavirem, a připadá mi tedy směšné, že v řetězcích, kde jdete po uličkách, tak na některých regálech jsou takové ty červenobílé pásky a nesmíte si to zboží koupit.

Já to považuji za naprostý nesmysl, a to samé, velké obchody otevřené a malé obchody jsou stále zavřené. Malým podnikatelům se dávají stále nové a nové podmínky, které musí plnit, dokonce tedy testy ke kadeřníkovi, testy na nehty, testy na kosmetiku a podobně. Já se v tom úplně ztrácím, protože ta opatření samozřejmě hygienická, co se týká dezinfekce a podobně, ano, O. K., to je bez problémů. Ale ztrácí se mi úplně smysl těch opatření, protože my si tady tedy můžeme kupovat potraviny, můžeme si tady kupovat drogistické zboží. Obchody, které to mají namixováno, tam si můžete koupit všechno, ale co se týká oblečení, bot a ponožek a tak dále, to si tedy stále koupit nemůžeme.

Vy tady slibujete, že už se to otevře od pondělka, mělo to být už od tohoto pondělka, nyní se to tedy o týden prodloužilo. Já skutečně nevím, jaký je rozdíl v prodeji těch komodit, ale vzhledem k tomu, že lidé již nemají co na sebe, nemají si co obléct, obout a podobně, bude sezóna, bude teplá sezóna, uvítal bych (Předsedající: Čas.), abyste mi tedy na to odpověděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně. Další vystoupí pan poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP