(17.20 hodin)
(pokračuje Arenberger)

To je důvod, proč se řada z odborníků věnuje výzkumu i přesto, že to není primárně zisková aktivita. Je ale dobré připomenout, že právě díky těmto studiím mají čeští pacienti přístup k moderním medicínským poznatkům. Aktuálně je ročně v různých hodnoceních zařazeno kolem 25 000 osob v České republice. Klinický výzkum pochopitelně, jak bylo uvedeno i v tom zmíněném článku, neprobíhá na živnostenský list, třeba na kosmetické služby, ale ve zdravotnickém zařízení, které je registrováno krajským úřadem, v Praze tedy Magistrátem hlavního města Prahy.

Nevím přesně, o jaké ziskové oblasti se jedná, protože to je vlastně součástí celého daňového přiznání. Pochopitelně že zaměstnanecký poměr generuje v uvozovkách zisk a je součástí tohoto daňového přiznání, čili zřejmě se jedná o tuto činnost. A co se týče tunelování, o tom skutečně nevím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zeptám se, jestli je zájem položit doplňující dotaz, vidím, že ano. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Já nevím, pane ministře, jestli to děláte schválně, anebo jestli si z nás děláte jenom legraci. Ale já jsem se vás neptal na daňové přiznání, já jsem se vás ptal na to, zdali porušujete zákon o střetu zájmů, neboť jste nezveřejnil příjmy v souladu se zákonem. Ano, to jste mi odpověděl, že jste podal daňové přiznání, ale to nestačí. To byste jako člen vlády měl vědět. Já jsem na to dnes chtěl interpelovat pana premiéra, aby se vás na to zeptal, zdali to tedy zveřejníte, či nikoliv, protože tu povinnost máte. A nezaměňujte to, prosím vás, protože to, co jste tady četl, to já už jsem četl v médiích. To jsem si mohl opravdu přečíst jenom na internetu. Ale já vás žádám, abyste zveřejnil, jaké jste měl příjmy z podnikání. A nemám tady bohužel příležitost zabývat se tím, co vyšlo v médiích, že zrovna ta oblast, ve které podnikáte, najednou zvýšila příjmy, a vaše nemocnice v té oblasti příjmy snížila. (Předsedající: Čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím o dodržování času k položení doplňující otázky. Poprosím pana ministra, jestli má zájem o odpověď. Tak prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážený pane předsedající, klasicky k příslušnému datu konkrétního roku podávám v souladu se zákonem majetkové přiznání, které sestavuje moje účetní ve spolupráci s právním oddělením fakultní nemocnice a uvádí tam požadavky, které mají být splněny. Takže skutečně otázce nerozumím a nejsem si vědom porušení zákona o střetu zájmů. Veškerá bilance je v mém daňovém přiznání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a další vystoupí paní poslankyně Jarošová s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, prosím, můžete našim občanům objasnit, proč je nutné například při návštěvě kadeřnictví, kdy je jedna, maximálně dva kadeřnice a jeden, maximálně dva zákazníci, mít test na covid, když v nákupních centrech, kde jsou desítky lidí, a u nich nikdo nemůže vědět, zda jsou, nebo nejsou pozitivní, to nevadí. Tím samozřejmě nechci říct, že by se měli nakupující testovat, to chraň bůh, ale poukazuji na tu nelogiku. Na jednu stranu tedy otevřete živnosti, které jsou po tak dlouhé době skoro zničeny, a místo pomoci jim diktujete podmínky, za kterých mohou podnikat. Pro kadeřníky, pedikéry, kosmetické salony je to další rána místo toho, aby se postavili na nohy, místo toho, aby měli možnost se vzpamatovat. Dříve mohli třeba kadeřníci, pokud zůstanu u nich, stříhat tři, čtyři lidi naráz. Vydělali si tím, byli tak zvyklí. Dneska musí mít jednoho klienta. Tímto způsobem jim klesnou tržby na třetinu a ještě to diskriminační testování. Pane ministře, kdy plánujete od těch šílených podmínek ustoupit, aby mohli začít podnikat, aby se mohli vzpamatovat? Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 je nezbytná pro bezpečný provoz a poskytování služeb v těchto provozovnách, a to jak pro kadeřníka, tak i jeho klienta. Spolu s touto podmínkou jsou upraveny podmínky organizační, tedy rozestupy mezi křesly, výkon služby jeden na jednoho. Je to v souladu s pandemickým zákonem, kdy vlastně veškerá tato omezení souvisí se závažností epidemické situace. I přestože epidemie na populační úrovni stále zpomaluje, tak to nic nemění na tom, že i přes tento dlouhodobější pozitivní trend zaznamenáváme i nadále vyšší denní počty případů v pracovních dnech a je vysoce důležité, aby epidemie byla nadále brzděna co nejvíce a pokračoval současný trend poklesu i v následném období a nedošlo ke vzniku významnějšího ohniska nákazy, které by mělo potenciál se dále rozšířit. V tomto duchu jsou upravovány hygienické registry, aby mohly evidovat a následně analyzovat výskyt klastrů v zaměstnání, respektive v tomto případě ve službách péče o tělo.

Předpokládáme, že tato omezení budou platit nejdéle do klouzavého sedmidenního průměru výskytu nových onemocnění, které bude 25 na 100 000 obyvatel. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně nemá zájem položit doplňující dotaz, takže se posuneme k další interpelaci, a tou je interpelace pana poslance Petra Třešňáka na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě jednou pěkné odpoledne. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, ačkoliv se situace v oblasti epidemie stále zlepšuje, tak stále zůstává v platnosti nutnost udržovat trasovací systém. K tomu mám několik jednoduchých otázek, budu velice stručný.

Tedy: Jakou kapacitu pozitivních záchytů má nyní systém trasování? Jaký procesní model je zaveden pro zvýšení systému trasování v případě potřeby, například zda má vláda uzavřené rámcové smlouvy či jiné smlouvy o spolupráci s kapacitami mobilních operátorů, bank nebo případně energetickými společnostmi? Dále: Jakou kapacitu plánujete poptávat na léto a podzim 2021? A následně poslední otázka: Jak dochází k využívání dat z chytrých aplikací, jako je eRouška, případně jakými cestami a s jakou účinností se podporuje následně používání aplikace eRouška v populaci? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Poprosím, aby se upravilo pořadí na obrazovce, protože jsme u další, 20. interpelace, ne u 19. interpelace. A poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, od prosince 2020 využívá Ministerstvo zdravotnictví pro významnou část trasování linku 1221 a pro linku má komerční operátory od řady dodavatelů, kteří jsou vysoutěženi veřejnou zakázkou Ministerstva zdravotnictví, vypsanou v nouzovém stavu. Od dubna 2021 je využívána veřejná zakázka NAKITu, která má formu dynamického nákupního systému a umožňuje i centrální zadávání pro jiné státní organizace. Aktuálně Ministerstvo zdravotnictví tímto způsobem využívá 475 operátorských míst v časovém režimu sedmkrát jedenáct, tedy 11 hodin denně, odhadem celkově asi tisíc lidí rozdělených mezi linku 1221 včetně podpory očkování a trasování.

Vzhledem k aktuálnímu poklesu počtu nakažených využití komerčních operátorů v oblasti trasování umožňuje uvolnění operátorů poskytnutých jako výpomoc jak Armády České republiky, tak dalších státních organizací snížit počty externistů hygienických stanic a uvolnit kapacity hygieniků pro jiné úkoly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP