(14.40 hodin)

 

Poslanec Jan Volný: Krásné dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Tento tisk byl do Sněmovny dodán vládou 13. 5. 2020. Dne 14. 5. byl organizačním výborem přidělen rozpočtovému garančnímu výboru a já jsem byl pověřen být zpravodajem.

Tento tisk jsme v rozpočtovém výboru na 53. schůzi dne 31. března 2021 projednali s tímto závěrem:

"Rozpočtový výbor

I. doporučuje Sněmovně Parlamentu, aby s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 867, vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů." Pozměňovací návrh byl schválen pouze jeden. Byl to návrh poslance Jana Volného a v podstatě se jednalo o přechodová usnesení, která upravují účinnost tohoto zákona kvůli zdržení při projednávání. Všichni to máte v tisku.

II. Zplnomocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky", což jsem právě učinil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené čtyři poslance. Jako první vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Václav Votava. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, dobrý den, paní ministryně. Můj pozměňovací návrh, který tady chci představit a v podrobné rozpravě načíst, se netýká té záležitosti, o které hovořila paní ministryně, nicméně souvisí s otevřeným zákonem o DPH a já se tady pokusím znovu zopakovat svůj návrh na zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony korun.

Vy dobře víte, že se to tady snažím předkládat už dva roky a přesvědčit vás, že po těch dnes už 17 letech je potřeba tuto hranici zvýšit. Všichni vidíme, že i v dnešní krizi inflace nabírá na intenzitě a tato inflace vede k tomu, že se pro živnostníky zvyšují jak jejich výstupy, tak jejich vstupy. Spousta drobných živnostníků už dnes lehce překročí stávající hranici obratu 1 milionu korun, a to například kvůli jedné zakázce, protože materiál je daleko dražší. Potom mu všechny administrativní povinnosti, spojené s registrací k DPH, zůstanou.

Proto registrace k DPH je jedním z významných milníků pro podnikatele. Je to moment, kdy mu obrovským způsobem naroste administrativa a vzroste mu papírování, a tím samozřejmě i časové a finanční náklady, které na tuto administrativu musí vynaložit.

Jak jsem říkal, 17 let se tento limit nezměnil. Je načase, abychom ho změnili. Ale co se změnilo za těch 17 let, velmi výrazným způsobem narostly právě administrativní povinnosti, spojené s DPH, například bylo zavedeno kontrolní hlášení. Jen pro vaši představu -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych vás poprosil o klid!

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Jen pro vaši představu, podle studie Světové banky Doing Business za rok 2020 se Česká republika propadla na 53. místo v indikátoru platby daní. V této studii je uvedeno, že průměrně firma, podnikatel, stráví 230 hodin za rok daňovou administrativou. Z těchto hodin nejvíce času zabírá právě DPH, to je 102 hodin za rok. Následuje sociální pojištění - 75 hodin za rok - a daň z příjmů - 53 hodin za rok. Já se domnívám, že zvláště v dnešní době potřebujeme, aby se živnostníci co nejrychleji vzpamatovali, aby fungovali, aby pracovali a aby zbytečně nepapírovali. Proto bychom je neměli zatěžovat zbytečnou administrativou

Já si myslím, že spousta věcí se i v tomto období podařila. Zavedla se i díky našemu návrhu a naší podpoře paušální daň. Díky našemu návrhu se zvedly daňové výdajové paušály na 2 miliony korun a já si myslím, že by dnes stálo za to, sjednotit s těmi dvěma miliony i tu hranici pro povinnou registraci DPH. Posunutím této hranice totiž uspoříme právě čas, a tím i náklady našim podnikatelům. Ani na úrovni Evropy nebude problém to dojednat, protože jak směrnice umožňuje výjimky, vidíme to na postupu v minulosti několika států, které zvýšení hranice pro registraci DPH projednaly úspěšně, rychle a bezbolestně.

Zvýšení hranice pro limit DPH je zároveň v souladu s cíli Small Business Act pro Evropu, která vyzývá členské státy, aby při tvorbě právních předpisů zohlednily specifické podmínky malých a středních podniků a zjednodušily díky tomu stávající regulační prostředí.

To jsou důvody, proč tento návrh předložím. Důvod je ten, aby se ekonomika rozjela, aby podnikatelé pracovali a skutečně aby po nocích nepapírovali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem vystoupí zpravodaj, pan poslanec Jan Volný. Připraví se pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já se moc omlouvám, mám jen opravu. Když jsem citoval schválené pozměňovací návrhy, tak rozpočtový výbor schválil ještě jeden pozměňovací návrh. Ten se týká prodloužení výjimky na výpočet odpočtu daně pro rozhlasové a televizní vysílání do 31. prosince 2024. Doplňuji, nic to nemění, v zápise z rozpočtového výboru to je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní má slovo pan poslanec Václav Votava a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, jenom vsuvku k tomu, co teď říkal zpravodaj. Já toto usnesení, respektive tento pozměňovací návrh, který prošel v rozpočtovém výboru, samozřejmě podporuji. Jedná se o prodloužení možnosti, aby Česká televize a Český rozhlas měly možnost na odpočet DPH za služby.

Já bych chtěl vaši pozornost obrátit ke dvěma pozměňovacím návrhům, ke kterým se potom samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě. První pozměňovací návrh, který jsem podal společně s kolegou poslancem Jakubem Jandou, je v systému pod číslem 7814. Tento návrh mění limit nejnižší hodnoty zboží, kterou musí zaplatit fyzická osoba ze třetí země u jednoho prodejce v jednom kalendářním dni, aby jí vznikl nárok na vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené v ceně zboží. Limit podle toho návrhu se snižuje z 2 000 Kč na 1 000 Kč. Je třeba říci, že současný limit platí již více jak 15 let. Domníváme se, že změna podpoří přímo místní řemeslníky, malé a střední podniky a další obchodníky v České republice, zvláště v době po pandemii, kdy každá takto získaná koruna jim pomůže překonat ztráty, které při pandemii nesli.

Musím trochu polemizovat s odmítnutím stanoviska Ministerstva financí, které jsem zaslechl na rozpočtovém výboru. Bylo i odůvodnění, kdy Ministerstvo financí odmítlo tento pozměňovací návrh, že tato podpora není potřebná, že prostě s touto podporou nesouhlasí, a že tedy mimo Evropskou unii kupují hlavně luxusní zboží, myšleno tím tedy turisty ze třetích zemí, že se tedy zaměřují především na luxusní zboží. Naopak, já si myslím, že řada těchto turistů kupuje suvenýry a dárky, jejichž hodnota nedosahuje 2 000 Kč. Jde například o bižuterii, hračky, sklo, obrázky a podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP