(10.20 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane zpravodaji, vážená paní ministryně, já vystupuji s přednostním právem nikoliv proto, že bych chtěl mluvit nad deset minut, ale z důvodu, kdybych se náhodou trošku rozbředl v té diskusi, tak abych měl určitou rezervu.

Je zatěžko mluvit téměř na konci rozpravy z důvodu, že téměř vše podstatné z opozičního pohledu již bylo prosloveno, ale jedna věc myslím ještě dostatečně ne a k té se dostanu, a to je vytváření nejistoty v rámci stavebního práva.

Nejprve na úvod. Stanovisko poslaneckého klubu TOP 09 je jasné a trvalé. Chceme zrychlení stavebního řízení. Chceme chránit hodnoty životního prostředí, ochránit přírodu a krajinu. Chceme hledat shodu v území, chceme digitalizaci stavebního řízení. Ale chceme také nebyrokratické řešení, které nezatíží veřejné rozpočty a nebude spojeno s excesivními transakčními náklady. Podle toho budeme také v rámci těch nejkritičtějších pozměňovacích návrhů hlasovat.

Nechci se podivovat nad tím, že těch pozměňovacích návrhů jsou desítky. To je u takto zásadní předlohy v rámci legislativního procesu zcela běžné. Ovšem co je trochu nestandardní a vzácné, je ta ohromná diskrepance mezi postojem vlády, koalice, a postojem opozice, kdy není úplně běžné, že by se opozice sjednotila, ať už opozice ryze pravicová, středová, či mírně levicová, na nějaké konkrétní věci a připravila tak kompletně a komplexně pojatý dokument, jako je to u tady toho návrhu. To není úplně běžné. Co to znamená? Čím je to způsobeno? Já myslím, že to je způsobeno tím, že vláda u takto zásadní systémové změny oslyšela mnohé hlasy a nesnažila se hledat dostatečnou shodu. Já rozumím naprosto právu vlády vládnout, právu vlády dělat systémové změny, ale musí tomu u takto zásadní věci, pakliže nechtějí vytvářet tu nejistotu, kterou jsem již předestřel, předcházet dostatečná diskuse. U toho návrhu si vzpomínám, jako kdyby to bylo včera, když se desítky akademiků a lidí z praxe ohradily vůči vůbec té přípravě návrhu v rámci LRV, nevypořádávání připomínek. To jsou naprosto zásadní připomínky, které prostě nebyly za tu celou dobu zohledněny, a tlačilo se to a tlačilo se to a tlačilo se to.

Mým cílem dneska není obstruovat a snad věřit, že to přes třetí čtení Sněmovny neprojde. To si nemyslím, to nechci. Ovšem mám za to, ať už to hlasování bude dnes, nebo v pátek, tak tím neskončí nejistota, co s tímto zákonem bude, ale myslím si, že tím ta nejistota začne. Protože když se podíváte na předkladatele pozměňovacích návrhů, toho komplexního pozměňovacího návrhu, a na to, kdo předkládá tento návrh, vláda a politické strany, tak se tím vytváří nejistota u stavebníků a nejistota samozřejmě i v rámci státní stavební správy, jak to s tím zákonem vlastně dopadne, jestli ten zákon v této podobě vydrží po celou dobu legisvakance až do účinnosti předlohy, anebo nikoliv. A ty obavy budou naprosto důvodné, protože je-li tu tak zásadní rozpor od důležitých hráčů a stakeholderů u tohoto návrhu, tak se prostě nelze divit té případné další vládě, ať v ní bude sedět kdokoliv, že bude v této předloze chtít dělat změny. A to je právě ta nejistota, to je to, na co jsem chtěl poukázat. To tu dneska patrně nevyřešíme, protože bohužel, ač v těch našich pozměňovacích návrzích by se významná část těch věcí dala odstranit, těch chybných věcí, těch podstatných věcí, institucionálních věcí, se kterými máme problém v tom vládním návrhu a v tom komplexním pozměňovacím návrhu, který prošel hospodářským výborem, tak ale bohužel pro to asi ta politická podpora není.

Hovořil-li jsem o té mimořádné shodě v rámci opozice, tak samozřejmě my jsme tu práci nevyložili vniveč a ten komplexní pozměňovací návrh a ty jednotlivé ideje a teze z něj jsme rozpracovali do jednotlivých dílčích pozměňovacích návrhů, ať už jde o úpravu otázek vyvlastnění, odstraňování černých staveb nebo digitalizaci, nebo například pořizování, zrychlení změn územně plánovací dokumentace a samozřejmě i to institucionální pojetí. To tam stále zůstává.

Čili pozice TOP 09 je jasná: chceme zrychlit stavební řízení, chceme zajistit co nejrychlejší realizaci těch záměrů za přihlédnutí samozřejmě, za zohlednění všech zájmů, které jsou s tím spojeny, ovšem ne za každou cenu, ne za to, že se prostě přeslechnou mnohé zásadní podněty z praxe od samospráv i od stavebníků. To je něco, co podpořit bohužel nemůžeme, leda by snad prošly naprostým zázrakem ty zásadní pozměňovací návrhy, které jsme předložili. Tolik tedy naše stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu.

A dovolím si ještě jednu věc postavit najisto, protože ve veřejném prostoru se objevila falešná informace, že snad dnes budeme hlasovat, a to hovořím k tisku 1009, o tom, že zvýšíme cenu nemovitostí pro zejména mladé rodiny, že když budou stavět, tak budou platit poplatky z výstavby. Nic takového tu hlasovat nebudeme. Nebudeme. Prostě ne, takový návrh hlasovat nebudeme. Kdo to tvrdí, tak lže. Já nebudu říkat, kdo to sděluje. Co bych to neříkal? Je to SPD. Je to pan předseda Okamura. Že tu snad budeme hlasovat, tedy ta opozice, to znamená ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostové a Piráti, že tu chceme zavést ten poplatek z výstavby. Není to pravda. O ničem takovém hlasovat nebudeme. A bohužel toto není první hoax, který se týká bydlení. Myslím, že kolegové z Pirátské strany to pocítili teď velmi krutě ohledně daně z nabytí nemovitosti, kdy se šíří nějaký pamflet, který není z jejich programu.

Prostě pro určitou část politické scény je toto velmi lákavé, vytvořit něco, onálepkovat to a ono už to pak žije na internetu vlastním životem. Ale to prostě není pravda. Nešiřte to. Nebudeme tady dneska zdražovat žádné bydlení. Naopak přicházíme s návrhy, které to bydlení zlevní, a přicházíme s návrhy, které zrychlí stavební řízení a nepovedou k tomu, že se proinvestují miliardy pro vznik vládního snu - superúřadu, bez kterého se pohodlně obejdeme. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan poslanec Jan Pošvář v rozpravě. Připraví se František Kopřiva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás seznámil se sedmi problematickými body, jak vidí navržený stavební zákon asociace ekologických institucí, takzvaný Zelený kruh.

Za prvé. Není shoda nad hlavními principy změn. To tady už padlo několikrát, ale myslím si, že je třeba tohle zopakovat. To, že není shoda nad hlavními principy změn, s sebou nese vysoké riziko řady úpravy bezprostředně po schválení zákona nebo zrušení celé finančně nákladné reorganizace v následujících letech. Zásadní spory o věcné řešení, které nebyly vyřešeny při přípravě věcného záměru, způsobily, že klíčoví aktéři mají k paragrafovanému návrhu zásadní výhrady. Proti návrhu se staví nejen samosprávy, ale zásadní námitky má i řada odborných asociací. Takto důležitý zákon přinášející největší reformu veřejné správy od roku 2000 by neměl být schvalován bez elementární odborné shody a dohody s opozicí.

Za druhé. Návrh likviduje ochranu veřejných zájmů založenou na odborném posouzení, které je doposud nezávislé na stavebním úřadu. Dopady projektů na životní prostředí budou posuzovány pouze v rámci stavebního úřadu, a to i v případě zvláště cenných území. Ochrana veřejných zájmů bude zásadně oslabena především takzvanou integrací dotčených orgánů. Takzvaná integrace znamená zejména oslabení ochrany přírody a životního prostředí, neboť závažné dopady projektu na ochranu vod, zemědělskou půdu či lesy bude ve většině případů posuzovat již jen stavební úřad. S touto integrací vyslovil nesouhlas i Nejvyšší správní soud. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP