Středa 2. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

397.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Prosím, aby se slova opět ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: K bodu 397, je to jmenování jednoho člena takzvané velké mediální Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je to již druhá volba, protože v té první jsme ve dvou kolech nebyli úspěšní. Volební komise tedy vyhlásila novou lhůtu na podání nominací, opět tedy do 4. května. V Radě je stále neobsazeno jedno místo, a to od 25. května.

Volební komise na tyto návrhy přijala usnesení číslo 190 ze dne 4. května a kluby podaly následující návrhy:

(I). sociální demokracie našeho kolegu, pana poslance Petra Dolínka, SPD paní Lenku Královou a KDU-ČSL pana Marka Poledníčka;

(II.) I zde zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou;

III. zvolenému členovi nebo člence započne šestileté funkční období dnem jmenování předsedou vlády, nejdříve však od 25. května.

Připomínám, že zde se jedná o návrh výběru Poslaneckou sněmovnou a následné jmenování člena rady předsedou vlády na základě tedy tohoto návrhu Poslanecké sněmovny. I zde prosím, pane předsedající, abyste nejdříve otevřel rozpravu a poté abychom hlasovali o návrhu na provedení tajné volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, takže já otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky písemně. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa? Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo? Předpokládám, že není.

 

V tom případě jsem již svolal kolegy do sálu a budeme znovu hlasovat o tajné volbě v tomto bodu.

Pokud nikdo nic nenamítá, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro volbu tajnou? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 355, bylo přihlášeno 163 poslanců a poslankyň, pro 123, proti 20. I v tomto případě jsme tajnou volbu schválili.

 

Pane předsedo, předpokládám, že nyní přerušíme tento bod a společně s předchozím bodem vykonáme volbu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, děkuji. Zkusím teď vysvětlit: v jiných volebních blocích tedy bychom přerušili bod a přesunuli se k tomu dalšímu, ale já tady avizuji, a snad i z pozice člena volební komise za to mohu poděkovat volebním klubům nebo předsedům všech klubů, že tady byla tato širší dohoda - zrealizujme ty předchozí dva volební body, které nejsou takzvaně konfliktní, a poté se vraťme do té už dvakrát k přerušené debatě, k České televizi.

Takže já bych teď s vaším souhlasem poprosil nebo navrhl následující postup. Nyní bychom se odebrali do Státních akt k provedení tajné volby, tak jak jste zvyklí. Volební místnost je připravena. Na vydání lístků dám 13 minut, to znamená do času 18.20, a poté bychom se tedy měli vrátit k pokračování rozpravy a voleb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Takže pokud nikdo nemá... pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Kolegyně, kolegové, za mě krátká poznámka. Na začátek dovolte, abych ocenil vaši vstřícnost v tom, že je možné, aby proběhly volby do Vinařského fondu a velké Rady, že jsme se na tom byli schopni domluvit, za to děkuji.

Vzhledem k tomu, že volba do Rady České televize a jednání o jejím obsazení, aby i opozice tam měla alespoň některé nějaké zastoupení lidí, kterým věří, že jsou schopni garantovat nezávislost České televize, tak já poté, co proběhne volba, si beru dvě hodiny přestávku na poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže já přeruším jednání na provedení volby a věřím, že bychom se mohli aspoň sejít k přečtení výsledků. (Poslanci nesouhlasí, navrhují pátek.) V pátek ráno, dobře. V tom případě mně nezbývá než přerušit jednání Sněmovny na provedení volby s tím, že po provedení volby následuje dvouhodinová pauza. A pokud není nějaká jiná vůle, tak já bych v tu chvíli přerušil jednání Sněmovny, a to do pátku 9 hodin, protože ve čtvrtek máme mimořádnou schůzi 106. k otázce nedůvěry vládě.

Já vás všechny poprosím, abyste se odebrali do volební místnosti. Po vykonání volby přerušuji jednání Sněmovny do pátku 4. 6. v 9 hodin, kde máme jako první bod 340, což je třetí čtení návrhu zákona č. 603, poté bod 333, což jsou třetí čtení dětských skupin.

Ještě mi tady dorazily nějaké omluvenky, takže je přečteme. Pan poslanec Běhounek se omlouvá od 16 hodin do konce jednacího dne, takže to nebude nadlouho. Paní poslankyně Balcarová se omlouvá z pracovních důvodů od 16 hodin také do konce jednacího dne.

Já vám všem děkuji, přeji šťastnou ruku při volbě. Uvidíme se zítra. Tato schůze bude pokračovat ve čtvrtek v 9 hodin.

Přeji vám příjemný zbytek večera.

 

(Schůze byla přerušena v 18.11 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP