Pátek 4. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

397.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Také jsme obsazovali jedno místo. Zde bylo vydáno i odevzdáno 166 hlasovacích lístků, neodevzdáno 0, kvorum nutné pro zvolení bylo 84. Petr Dolínek získal 10 hlasů, Lenka Králová 91... Prosím o klid, kolegové, ať stenozáznam to může nahrát, zaznamenat -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás přeruším (Ano, děkuji.), aby vás bylo dobře slyšet. Požádám Sněmovnu o klid. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, už máme schválený pořad dnešní schůze, a prosím tedy, aby předseda volební komise mohl vyhlásit výsledky, a podle nich se potom zařídíme v dalším jednání. Pokračujte.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji moc, pane předsedající. Takže rychle znovu, aby mně bylo rozumět. Petr Dolínek 10 hlasů, Lenka Králová 91 a Marek Poledníček 53. Byla zvolena paní Lenka Králová a tato volba končí. Místo je obsazeno a navržená kandidátka, zvolená kandidátka, se ujme své funkce dnem jmenování předsedou vlády.

V souvislosti s volbami ještě jedna informace nebo jeden návrh. Jak jsme teď zařadili nově bod Návrh na změny ve složení orgánů, tak musím vypsat lhůtu. Takže prosím, pro předsedy klubů, vyhlašuji novou lhůtu na návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to do úterý variabilního týdne, do úterý 15. června do 12 hodin.

A ještě jedna informace, protože v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se na konci června uvolní další místo - pardon, na konci července - 27. 7. se uvolní další místo, končí funkční období paní Dagmar Zvěřinové, tak volební komise vypisuje i novou lhůtu, další tedy lhůtu na návrh do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s předstihem, abychom to případně zvládli volit na červencové schůzi, a i tato lhůta bude do úterý 15. června do 12 hodin. Tuto informaci vám obratem sekretariát zašle na sekretariáty vašich klubů, abyste ji měli písemně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise a budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP