Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

14.
Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1163/ - druhé čtení

Zahájím podrobnou rozpravu ke sněmovnímu tisku 1163 a připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy k tisku 1163 - není to ještě na displeji, ale vzpomínám, že to byl pan poslanec Třešňák, tak prosím. Ano, už to naběhlo. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji za slovo. Já se tedy pouze přihlásím k pozměňovacímu návrhu v systému pod číslem 8646, který jsem zdůvodnil v obecné rozpravě, který se týká právě toho zkrácení lhůty z deseti na pět let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali někdo další? Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu k tisku 1163. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Není, takže končím druhé čtení tisku 1163.

 

A teď se ještě vypořádáme se bodem

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP