Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1164/ - druhé čtení

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být i odůvodněny. Hlásí se zpravodaj Rostislav Vyzula.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za slovo. Já se hlásím ke sněmovnímu tisku 8118. Je to pozměňovací návrh, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě, týká se těch rodných čísel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě mám přihlášeného pana poslance Františka Petrtýla do podrobné rozpravy k tomuto tisku. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Petrtýl: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému nahrán pod číslem 8526, který jsem vysvětlil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali někdo další do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat dalším bodem. Pane ministře, vy pokračujete dalším bodem, že? (K ministru Vojtěchovi.) Je to

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP