(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě? Pane předsedo, já jsem si registroval vaši přihlášku k programu. My teď řešíme stav legislativní nouze, ale máte samozřejmě slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vy jste předtím nebyl u pultíku, ale na pana místopředsedu Filipa jsem se hlásil tady k tomuto bodu, k otázce stavu legislativní nouze. Já k tomu mám několik stručných poznámek.

Kladu si otázku: Vládo, jste normální? S tímhle přístupem běžte fakt do háje. Tady byly momenty, kdy bylo potřeba ty věci řešit. Řešili jsme tady pandemický zákon, tak se normálně komunikovalo, přišlo se, řeklo se: Hledáme parametry na shodě, uděláme to ve stavu legislativní nouze, sedli jsme na to, za 14 dnů byl hotový legislativní proces. Teď žádná dohoda, žádné avízo, žádná snaha o jednání a shodě na parametrech, přijdete s tak širokým návrhem, chcete ho teď v legislativní nouzi, zasahujete tam do věcí, které jdou na hranu ústavnosti nebo za ni. To fakt není normální postup. Stáhněte to, vrátíme vám to k přepracování.

My nabízíme naše experty za AntiCovid tým a přijďte s tím případně znovu. Ale s tímhle postupem fakt ne! A nezkoušejte nás tady vydírat, že teď to je tady opravdu za minutu dvanáct, teď se to musí řešit. Na přelomu února a března náš AntiCovid tým opakovaně vybízel a říkal: Pojďte tuto problematiku řešit legislativně i technicky. Vykašlali jste se na to, nic, Ministerstvo zdravotnictví nefunguje, střídají se tam ministři jak svatí na orloji a teď najednou, teď, tenhle týden, dneska, zítra, tady musíme ve stavu legislativní nouze udělat tak zásadní změnu v legislativě. Takhle fakt ne!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ptám se, zda ještě někdo do rozpravy ke stavu legislativní nouze, k jeho prodloužení. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přivolám kolegy. Prosím, abyste už zaujali svá místa.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 173, pro 77, proti 72. Tento návrh byl zamítnut a nebyl schválen.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 104. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Navrhujeme za prvé vyřadit z návrhu pořadu 104. schůze body 47 a 386 návrhu pořadu, tisk 952.

Dále zařadit do návrhu pořadu 104. schůze nový bod, to je návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, sněmovní dokument 8439, a zařadit jej pevně ve středu 2. 6. ve 14.30.

Dále pevně zařadit body 393 až 398 - volební body - na středu 26. 5. v 18 hodin, případně i na středu 2. 6. v 18 hodin, přičemž připomínám, že bod 398 lze projednat až od pátku 4. 6.

Dále zařadit bod 343, sněmovní tisk 793, což je návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1993 Sb., o notářích a jejich činnosti, notářský řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, třetí čtení, na pátek 28. 5. ve 13.40 hodin.

Bod 336, tisk 1091, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, třetí čtení, bod 346, tisk 1043, vládní návrh zákona o občanských průkazech, třetí čtení, a bod 346, tisk 1044, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, také třetí čtení, to vše na středu 2. června jako první bod jednání.

Bod 348, tisk 1084, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, třetí čtení, na středu 16. 6. 2021 jako první bod.

Na závěr mi dovolte jedno organizační sdělení k průběhu našeho jednání ve čtvrtek 27. května. V 9 hodin začne 105. schůze Poslanecké sněmovny. 10 minut po jejím ukončení budeme pokračovat 93. schůzí Poslanecké sněmovny, která byla přerušena na neurčito, a po ukončení této schůze bychom za dalších 10 minut pokračovali v přerušené 102. schůzi Poslanecké sněmovny.

To je vše, na čem se dnešní grémium shodlo. Teď je čas, aby se páni poslanci - k hlasování pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Promiňte, kolegyně a kolegové, omlouvám se, já mám na sjetině, že jsem se zdržel, a nevyjadřuje to moji vůli. Hlasoval jsem pro. Zpochybňuji hlasování o legislativní nouzi. Děkuji vám za pochopení, nezlobte se.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže se vracíme k hlasování o stavu legislativní nouze.

 

Nejprve budeme hlasovat o námitce pana poslance.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro námitku? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno je 180, pro 162, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Já tedy ještě jednou přednesu usnesení, o kterém bychom hlasovali, ať je to jasné. Je tady žádost o odhlášení. Prosím, právě jsem jí vyhověl.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 174 poslanců, pro 82, proti 86. Návrh nebyl schválen.

 

V případě, že nebude další kontrola hlasování, tak bychom pokračovali. Návrh grémia jsem přečetl. Nyní tu mám několik přednostních práv. Jako první se ještě před zahájením schůze hlásil pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedo. Členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl navrhnout zařazení bodu, který by mohl být poměrně věcný a stručný. Název toho bodu je Informace vlády o stavu pandemické pohotovosti a dalším postupu. Ten bod bych rád zařadil na zítřek jako první bod odpoledního jednání Sněmovny. Vede mě k tomu několik věcí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP