(9.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Tak snad je všechno v pořádku, zařízení fungují. Budeme hlasovat opět o tom bodu, že pedagogičtí pracovníci budou zařazeni jako první odpolední bod.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno je 159, pro 77, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, zda bylo všechno v pořádku s hlasovacím zařízením? Zdá se, že ano. Už ani nevidím nikoho, kdo by požadoval kontrolu hlasování. Budeme tedy pokračovat ve schváleném pořadu. Ještě počkám, až nám zmizí hlasování z tabule.

 

Otevírám bod, kterým je vládní návrh stavebního zákona, sněmovní tisk 1008, třetí čtení, a vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, sněmovní tisk 1009, třetí čtení.

 


Sloučená rozprava k bodům 325 a 326
/sněmovní tisky 10081009/

Těmito sněmovními tisky jsme se opakovaně zabývali 12. května na 102. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili sloučenou rozpravu. Místo u stolku zpravodajů už zaujala paní ministryně Klára Dostálová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Kolovratník. Než budeme pokračovat v přerušené rozpravě, připomínám, že jsme usnesením číslo 1649 vyslovili souhlas s omezením řečnické doby na 10 minut s tím, že v rozpravě může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Budeme pokračovat v přerušené sloučené rozpravě a já jsem ještě před zahájením schůze obdržel písemnou žádost s přednostním právem pana předsedy Bartoše a z místa se mi hlásí paní ministryně, také s přednostním právem. Pan předseda souhlasí, aby paní ministryně vystoupila jako první? (Ano.) Paní ministryně, v tom případě máte slovo. Poté pan předseda Bartoš.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo. Chtěla bych moc poděkovat, že se dnes opět setkáváme nad stavebním zákonem. Věřím tomu, že už dnes bychom mohli dospět k hlasování. Ráda bych vám v této souvislosti za prvé poděkovala za rozpravu i samozřejmě za všechny podnětné diskuse, které ke stavebnímu zákonu máme. Zároveň v souladu s § 95a bych byla ráda, kdybychom využili celou dobu pro projednávání návrhů zákonů, to znamená od 9 do 14 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Bartoš s přednostním právem.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedo, zástupci vlády. Já vystoupím pouze krátce, možná trochu v reakci i tady na paní ministryni. Právě dnešní den, kdy bychom se měli dobrat k hlasování o více než stovce, pokud se nepletu - a já jsem zde minule držel ten šanon, protože nevím, z nějakého důvodu nám to vždycky na klub přijde vytištěné, ačkoliv umíme číst ty digitální dokumenty - tak možná právě to dnešní hlasování a jednání ukáže, do jaké roviny a jak vážně je myšleno, když ministerstvo, popřípadě paní Dostálová, hovoří o podnětné diskusi.

My jsme se původní vládní novelou, pak tou pozměněnou, takzvanou hybridní, a pak návrhem předloženým panem poslancem Kolovratníkem - což je cesta zpět k tomu původnímu návrhu, na kterém se výrazně podíleli zejména developeři - tak jsme se tím zabývali poměrně dlouhou dobu. Zabývali jsme se tím do té míry, že pod výborem pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj, pod který tento zákon patří a kterému byl odňat jako garančnímu výboru - asi zase na požadavek paní ministryně - vznikla poměrně široká skupina poslanců demokratické opozice, která ve spolupráci s odborníky po vlastní ose, neopírající se o Hospodářskou komoru ani aparát ministerstva, představila vlastní návrh tohoto zákona. Moderní návrh, který se opírá o digitalizaci, který sleduje trendy.

Trendem 21. století není centralizace agend, není centralizace rozhodování. Trendem je naopak decentralizace, trendem je subsidiarita. Co to znamená? Že v místě, kdy se věci dějí, v těch místech se o nich rozhoduje. Návrh, který jsme představili jako skupina poslanců - ODS, Pirátů, KDU-ČSL, STAN či TOP 09 - mířil na komoru, rozvíjí původní plán, který jsme si stanovili už v digitálních technických mapách, šetří peníze, šetří čas a má ambici výrazně urychlit stavební řízení.

Co je podstatné, a myslím si, že to je důležité zmínit zejména v souvislosti se současnou covidovou a ekonomickou krizí, s deficitním státním rozpočtem, s tím šíleným schodkem, který se plánuje na další rok v přípravě rozpočtu, kdy návrh, s kterým přicházíme my jako s poslaneckou iniciativou ve spolupráci s odborníky a který dostal zelenou v komunikaci se Svazem měst a obcí, ale i s velkými městy, nepřináší výrazné náklady na realizaci.

Já se vrátím k původní analýze Ministerstva vnitra, které reagovalo v podstatě na zákon, který máme zde my dnes. V té analýze se hovořilo o téměř dvou desítkách miliard investic na změnu systému, na vznik Nejvyššího stavebního úřadu, přesun agend, přesun úředníků pod tento úřad. Myslím si, že tento krok v době, kdy potřebujeme být efektivní, rychlí a nevytvářet další náklady, by vygeneroval takovéto náklady na straně státu, kde peníze nejsou. Měly by jít směrem do inovací, do firem, do zotavení se z covidu, nikoliv na budování dalšího molocha, jímž vládou navrhovaný - tedy i panem Kolovratníkem, prostřednictvím pana předsedajícího, neboť ten návrh je chytře skryt pod jeho iniciativou - tak tyto náklady přináší a k tomu cíli nevede.

My jsme tedy - a protože evidentně ta vůle tento zákon prohlasovat a protlačit tady je, zejména v souvislosti s hlasy SPD a komunistů - připravili důležité pozměňovací návrhy. Jeden z pozměňovacích návrhů je na půdorysu toho komplexního, to jest nevytvářet další Národní sportovní agenturu, o jejíž činnosti jsme měli pochybnosti. Ukázalo se, že to nebyla správná cesta. Já zde vidím tu paralelu s Nejvyšším stavebním úřadem. Nevytvářet tento superúřad, skutečně řešit ty problémy, procesně a systematicky.

Chtěl bych vás požádat o podporu tohoto komplexního pozměňovacího návrhu, ale i řady návrhů, které se snaží vylepšit to, co je na tom vládním návrhu špatné. Jedná se o posílení role samospráv v územněplánovací dokumentaci, jedná se o zaručení ochrany dalších zájmů, které se v případě stavebního řízení do systému dostávají. Jsou zde návrhy, které vedou k větší transparentnosti stavebního řízení a řada dalších, vyplývajících třeba z elektronického stavebního deníku jako možnosti u velkých staveb a podobně.

Děkuji vám za pozornost. Věřím, že si vyslechnete ty návrhy a v hlasování zvážíte, co naše země skutečně potřebuje k tomu, aby se zrychlilo stavební řízení. Dle našeho názoru i názoru odborníků superúřad, kde se centralizuje rozhodování, k tomuto nevede. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Ptám se, kdo má ještě zájem o vystoupení v rozpravě? Prosím, pan poslanec Černohorský. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP