(9.10 hodin)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážený pane předsedající, stalo se mi to úplně poprvé, ale na sjetině mám, že jsem se zdržela, a hlasovala jsem pro, takže bych chtěla zpochybnit hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji, takže nejprve tedy pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já jenom upozorňuji na to, že tohle je velmi nestandardní situace, aby poslankyně zpochybňovala hlasování, které prošlo, a tvrdí, že byla pro, a kvůli tomu ho chce zpochybnit. To je podle mě metoda, kterou bychom v této Sněmovně neměli zavádět, jenom abyste tady vyobstruovali projednání zvýšení platů učitelů. To je nechutné!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: O námitce rozhodneme hlasováním, uvidíme.

Takže zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, vyhovět námitce paní poslankyně? Kdo je proti?

Hlasování číslo 45, přihlášeno je 146, pro 103, proti 20. Návrh byl přijat.

 

A my tedy budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Bartoně, abychom sněmovní tisk 503, zkráceně pedagogičtí pracovníci, zařadili odpoledne jako první bod odpoledního jednání. Všechny jsem vás odhlásil, slyším klepání. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Počet je ustálený.

 

Hlasujeme o návrhu pana poslance Bartoně.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 46 přihlášeno 147 poslanců, pro 71, proti 2. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tak to je z těch návrhů k pořadu schůze vše. Ještě několik dodatečných omluv. Omlouvá se dnes mezi 9.00 a 10.00 pan poslanec Ondřej Benešík, omlouvá se paní poslankyně Ivana Nevludová dnes od 14.30 z pracovních důvodů a omlouvá se paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová dnes od 9.00 do 9.30 z pracovních důvodů.

Tak prosím, máte slovo k hlasování.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Já jsem v tom předchozím hlasování hlasoval pro, na sjetině mám, že jsem se zdržel. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže nejprve rozhodneme o námitce k výsledku hlasování.

Už jsem zahájil hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 47, přihlášeno je 149, pro 123, proti 5. Námitce bylo vyhověno.

 

A my tedy potřetí budeme hlasovat stejný návrh, aby pedagogičtí pracovníci, zákon vrácený Senátem - už asi nebudu odhlašovat - abychom...

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tento bod byl první odpoledne? Kdo je proti?

Tak já tady mám námitku, že byla žádost o odhlášení. Tak prosím vás, nebudeme přihlížet ani k tomuto hlasování (48), prohlašuji ho za zmatečné. Odhlásil jsem vás. Nebo ne, vydržte vteřinku, než to...

 

Tak a napočtvrté, pedagogičtí pracovníci, první bod odpoledne, ať víme, o čem hlasujeme.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno je 147, pro 72, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Nevidím nikoho, že by kontroloval hlasování. Tak tedy jsme zvládli změny programu a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Mám tady ještě námitku, že snad nepracovalo řádně hlasovací zařízení, takže prosím vás, já přeruším na dvě minuty, my to musíme zkontrolovat z technických důvodů.

 

(Jednání bylo na dvě minuty přerušeno.)

 

Takže dvě minuty uplynuly, prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Farský: Já se moc omlouvám, fakt je mi to hloupé, ale určitě jsem hlasoval ano, ale na sjetině mám, že jsem se zdržel. Omlouvám se. Proto zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak já se ještě jednou ujistím, že hlasovací zařízení by mělo být v pořádku, a budeme hlasovat o námitce pana předsedy Farského k výsledku hlasování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro to, vyhovět námitce? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno je 154, pro 123, proti 1. Návrh byl přijat.

 

A budeme opakovat ještě jednou hlasování. Všechny jsem vás odhlásil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP