(10.40 hodin)
(pokračuje Kupka)

A není to jenom stanovisko opozice, jasně to také ukázal na mnoha případech ministr kultury v předchozích vystoupeních a ukázala to také analýza Ministerstva vnitra, která nebyla překonaná. Chápu, že se paní ministryni nelíbí, protože jí vůbec nehraje do not, ale nejde tuhle analýzu Ministerstva vnitra jako důležitého resortu hodit za hlavu. Všechny ty klíčové body, které tam jsou pojmenované, je potřeba mít dneska na paměti.

Hlasováním o stavebním zákoně bychom se opravdu pouštěli do závažných rizik. Slyšíme to od celé řady starostů - nikde není garantováno, že poskytnou stávající prostory, nikde není garantováno, že paní ministryně bude mít úředníky pro nový megastavební úřad. Velmi pravděpodobně nebude, nebo lépe řečeno, nebude je mít k dispozici její nástupce či nástupkyně v úřadu ministra pro místní rozvoj. Tohle všechno jsou velmi závažné argumenty.

Mýtus číslo 2 - vznikne zbytečný megaúřad a celé to bude stát balík peněz. Líp bych to nepojmenoval. A přesně i to se objevuje v analýze Ministerstva vnitra. Prostě bude to zbytečný megaúřad. Dneska už vidíme, jaký je osud Sportovní agentury. Také zaznívalo, že to nezbytně potřebujeme, že bez toho se Česká republika nepohne dál. Od té doby jeden problém za druhým, a protože jsme nepoučitelní, jak říkal Albert Einstein, pokud předpokládáte, když se to nedaří, ale pořád to opakujete, tak to je prostě bláznovství. A tohle se obávám, že je další ukázka toho, že spoléhat na vytváření centralizovaných nových úřadů je prostě nejenom sázka na nejistotu, je to velmi vážné riziko, které se opakovaně prokázalo, a nechápu, proč přes všechny výhrady, přes všechna upozornění paní ministryně střemhlav míří hlavou do zdi.

Další mýtus, ovšem ten tady nikdo nenavozoval, říká: k rychlejšímu povolování staveb by stačila jen digitalizace. Je jasné, že jenom digitalizace nestačí. My jsme také navrhli řešení, které zahrnovalo celou řadu výhod poměrně rozsáhlé rekodifikace, ale neměnilo to nejvážnější a rizikové, nepřinášelo vznik megastavebního úřadu. Byla to rozumná cesta bez zbytečných rizik, ale s jasnými výhodami. Mrzí mě, že přes všechny ty věcné argumenty položené na stůl tady pořád před námi stojí ideologická chiméra toho, že megastavební centrální úřad spasí Českou republiku a spasí stavební řízení u nás. Nespasí, ve výsledku je ohrozí, a ty důvody tady zaznívají, zaznívají a budou zaznívat znovu.

Mýtus číslo 4 - dostupnost stavebních úřadů se sníží a vzdálí občanovi. No, o tom také není sporu, protože návrh, který tady budeme hlasovat jako komplexní pozměňovací návrh, jako nový nosič hospodářského výboru, tak ten opravdu negarantuje, že vzniknou stavební úřady jako detašovaná pracoviště nového megastavebního úřadu na místech, kde je to třeba. Nic takového se tam nepraví. Samozřejmě že platí myslím dnes už obecná shoda - koneckonců zaznívalo to i ve stanovisku Sdružení místních samospráv - že držení jednohlavých stavebních úřadů není udržitelné, že to není namístě, že tady musí proběhnout úprava, která by znamenala posílení stability úřadů a lepší výkon, ale na druhou stranu tady v podobě předkládaného návrhu vidíme vychýlení kyvadla do druhé úvratě. Tady se negarantuje vůbec nic, a samozřejmě že to znamená oddálení stavebních úřadů lidem. Samozřejmě že digitalizace na jedné straně bude přinášet jednodušší podobu administrace jednotlivých podání, ale v mnoha případech, zejména u drobných stavebníků, kteří si chtějí rekonstruovat dům nebo chtějí udělat podobný zásah, možnost zajít za stavebním úředníkem a řešit s ním, jak to udělat nejlépe, je přesně služba, kterou stát má garantovat, protože přesně za tento typ služby lidé platí svými daněmi. Prosím, zvažte tyhle věcné argumenty, zvažte tyhle důvody, které opravdu tady na stole máme a dnes o nich budeme hlasovat.

Závěrem, protože se hlasování opravdu blíží, v několika stručných bodech. Na jedné straně je tu návrh, který bude stát spoustu peněz, je značně nejistý, představuje mnoho rizik, generuje centralizaci státní správy jako opakovaně neúspěšný krok, a vedle toho máme řešení, které má řadu prokazatelných výhod - na nich tady panuje shoda ve velké části Poslanecké sněmovny - a řeší a sází na současný model s tím, že ho kultivuje a zlepšuje, že se dívá na ty procesy a vychází z dobrých zkušeností. Tohle je volba, která dnes stojí před námi. Můžete se vydat buďto cestou rizikovou, pádu do propasti, ohrožení stavebních řízení, anebo rozumných úprav bez vytváření megastavebních úřadů, bez dalšího posilování státní byrokracie, ale s jasným důrazem na věcné zrychlování a zlepšení stavební legislativy.

Tohle je téma, které dnes budeme řešit, a pevně doufám, že k tomu přihlédnete bez zbytečných ideologických zátěží a že se na to podíváte třeba díky zkušenosti praktiků, kteří tady ve Sněmovně sedí jako starostové, třeba jako investoři, jako podnikatelé se právě se státní stavební správou dennodenně potýkají a mají reálnou zkušenost. Něco postavili, něco za nimi stojí. Megaúřad o více než 13 000 úřednících není dobrá cesta pro Českou republiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kupkovi. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Máme tedy před sebou možnost závěrečných slov. Ptám se paní ministryně, pan kolega Kolovratník a pan kolega Bartoš jako zpravodajové, případně někdo, kdo by nahradil kolegu Feriho za ústavně-právní výbor? Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ještě jednou moc děkuju, děkuju za rozpravu. Spousta témat se tady opakovala, nicméně já považuju, že jsem vždycky reagovala na všechna vystoupení v rámci této rozpravy. Dovolte mi tedy tak učinit i dnes. Pan poslanec Bartoš, pan poslanec Kupka tady samozřejmě říkají, že vznikne nový úřad. Já bych chtěla jenom upozornit, že vznik nejvyššího stavebního úřadu má v návrhu i opozice. To znamená, tady se nelišíme, my se opravdu lišíme pouze v jednom momentě, a to je, kde budou prvoinstanční orgány, a z úhlu pohledu vlády je zcela zásadní zajistit dodržování lhůt. Proto dodržování lhůt bylo dobře vyřešeno buď ve vládním návrhu zákona - vládní návrh zákona vznikl jako kompromisní dohoda se Svazem měst a obcí - anebo je vyřešen zcela, jak potvrdil i Nejvyšší správní soud, v návrhu hospodářského výboru, protože tento návrh řeší zároveň i systémovou podjatost.

Pan poslanec Černohorský tady debatoval o reformě archeologie. Nic proti reformě archeologie, v žádném případě, ale je to přílepek k tomu zákonu. To znamená, my skutečně i po debatě s Ministerstvem kultury, které dalo nesouhlasné stanovisko, si myslíme, že by se to mělo řešit samostatně, nikoli jako součást stavebního zákona.

Hovořil jste i o náhradě za vyvlastnění. Tady bych to chtěla potvrdit, připravujeme nový zákon o vyvlastnění. Ten je aktuálně po meziresortním připomínkovém řízení jako věcný záměr zákona a nyní ho projednává Legislativní rada vlády. Proto vaši pozornost prosím (?) k tomuto zákonu, kde bychom všechny ty věci mohli vyladit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP