(10.50 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Pan poslanec Jakob tady citoval dopis obce Kácov. Já bych chtěla znova říci, že i opoziční návrh z dílny opozičních poslanců pana Bartoše, Kupky, Výborného a tak dále počítá s redukcí stavebních úřadů. Máme úplně stejný princip, ať už je to ve vládním návrhu, nebo návrhu hospodářského výboru, nebo i v opozičních, že rozhodnutí, kde budou stavební úřady nebo územní pracoviště stavebního úřadu, je dáno § 330. Musí být splněno alespoň jedno ze čtyř kritérií, a to je buď počet lidí - čtyři lidi, nebo 10 000 obyvatel, nebo dostupnost na určitou vzdálenost kilometrů a počet úkonů. Tato kritéria byla domluvena s Ministerstvem vnitra.

Zároveň se tady debatuje dostupnost. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že se tady všichni shodneme napříč politickým spektrem, že alfou omegou i nového stavebního zákona je digitalizace, tak samozřejmě na roveň digitalizace debatovat dostupnost je takové trochu zvláštní, protože my skutečně cílíme na to, aby si každý občan nebo stavebník, který chce řešit něco se stavebním úřadem, si to mohl vyřídit z bezpečí svého domova.

Panu ministru Zaorálkovi tady musím dát pouze vlastně souhlas s tím, co on řekl. My jsme skutečně zřídili pracovní skupinu k územnímu plánování. Byli jsme přesvědčeni o tom, že je to správná cesta. Je to správná cesta dát územní plánování do samostatné působnosti, ale ta cesta se musí skutečně řádně zamést - jak to přesně řekl pan ministr Zaorálek - a připravit.

Návrh, který dneska máte jako pozměňovací návrh k územnímu plánování, připravila skupina velkých měst pod vedením Prahy. Ministerstvo pro místní rozvoj, všechny resorty včetně Ministerstva kultury, které byly přítomny těch jednání, Legislativní rada vlády i Nejvyšší správní soud upozornily na problematiku toho pozměňovacího návrhu, že není zajištěno financování malých obcí, a tak dále. V kontextu toho, protože jsem obdržela stanovisko Svazu měst a obcí i stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, bude k tomuto pozměňovacímu návrhu negativní.

Pan poslanec Čižinský se zabýval UNESCO. Musím říci, že nemáme samostatné stanovisko UNESCO, nicméně jsme si vyměnili několik dopisů, protože reprezentace UNESCO chtěla být ujištěna právě ohledně ochrany veřejných zájmů. Znovu opakuji, my jsme všechny tyto památkové věci dělali v úzké součinnosti s Ministerstvem kultury a je dohoda, že tam, kde jde o památky UNESCO, národní kulturní památky a rezervace, zůstane ta podoba dnešní, to znamená včetně závazného stanoviska.

Dále jsme debatovali o tom, že resorty - tady pan poslanec Výborný řekl, že ani resorty ke stavebnímu nedaly souhlas. To prosím není pravda. Všechny resorty daly souhlas, ve vládě to prošlo jednomyslně. Je ale pravda, že resorty dávají nesouhlasná stanoviska s dílčími pozměňovacími návrhy, a tam s tím musím souhlasit a i já za resort podržím nesouhlasná stanoviska těch resortů. To znamená, i moje stanovisko k tomu bude negativní, pokud tam je nesouhlasné stanovisko resortu.

S paní poslankyní Kovářovou v některých momentech musím souhlasit. Ona říkala, že zásadní by měla být předvídatelnost lhůt. Tady to musím potvrdit, protože i mně píšou mladé rodiny, že si potřebují naplánovat hypotéku, že právě předvídatelnost lhůt je zásadní. Ale abych mohla dostát tomu dodržování lhůt, tak opravdu je podpořitelný z tohoto úhlu pohledu pouze vládní návrh zákona nebo komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru.

Je znova potřeba připomenout v tomto kontextu, že jde o kompetenci státu. Stavební řízení je kompetence státu v přenesené působnosti. To znamená, že stát si za to u obcí platí. (Silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Jsme před hlasováním a je závěrečné slovo ministryně a zpravodajů. Prosím, věnujte té záležitosti dostatečnou pozornost. Zabýváme se tím dlouho a chceme, aby ten zákon byl přijat. Ještě ne, paní ministryně. Já to myslím úplně vážně, nebo do protokolu nadiktuji ty, kteří tady nesedí na svých místech a hlučí. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Stát za to u obcí platí zhruba čtyři miliardy ročně. Opět se dostáváme k tomu, že není jasné, kde mohou být stavební úřady i v budoucnu nebo územní pracoviště stavebního úřadu. Znova opakuji, není to pravda. Je to dáno § 330 včetně daných kritérií. Zároveň byla zmíněna anketa mezi úředníky. Skutečně - a k mému milému překvapení - hned na první dobrou 40 % úředníků řeklo, že přejde pod stát. Zhruba přes 20% úředníků řeklo, že by rádi zůstali na obcích.

V kontextu toho, že měníme procesy - a to zcela zásadně, protože nastavujeme apelační principy, bude jenom jedno řízení, a tak dále - tak je třeba si uvědomit, že ubude zhruba 40 % agendy. To znamená, ta debata o tom, že bychom to neobsáhli počtem úředníků, které budeme mít k dispozici, opravdu není namístě.

Paní poslankyně Kovářová, prostřednictvím vás, pane předsedající, mluvila o nezávislých odbornících. Naprosto podtrhuji, to je skutečně velmi nutné. Proto se snažíme tu stavební soustavu odpolitizovat, odpolitizovat jak od samosprávy, tak i od státní správy, to znamená od ministerstev. Proto vzniká - a znova říkám, je to ve všech návrzích - Nejvyšší stavební úřad.

Pak paní poslankyně říkala, že účinnost bude od 1. 1. 2022. Chtěla bych jenom podotknout, že tento pozměňovací návrh vůbec nebyl podán. On se debatoval ve výborech, ale nakonec podán nebyl. Takže platí, že účinnost je od 1. 7. 2023, kdy vlastně by mělo dojít i k přechodu úředníků.

Vlastně jsem odpověděla i na většinu dotazů nebo podnětů pana Kupky, který tady citoval z brožurky, která byla samozřejmě opatřena i různými takovými fórky od známého autora, kdy se zabýváme mýty ve stavebním zákoně. Jenom bych se možná ráda dotkla analýzy Ministerstva vnitra, protože skutečně to vysoké číslo, o které se tady občas opírá opozice, jež bylo ve výši 23 miliard, je dáno, pokud bychom stavěli všechny nové stavební úřady na zelené louce.

Přátelé, já myslím, že máme 1 300 stavebních úřadů a skutečně nedojde k žádné výstavbě na zelené louce. Nic takového se nestane. Naopak, z té analýzy vyplývá, že modely ve verzi opozice budou stát zhruba 3,8 miliardy a ve verzi hospodářského výboru 4,1 miliardy, ale to i se započtením zvýšení platové třídy pro úředníky, abychom skutečně zajistili, že budeme mít vysoce kvalifikované.

Jsem si jista, že všichni, co tu sedíme, se do jednoho shodneme na tom, že změna stavebního práva je nezbytně nutná a je nutná rychle. Česká republika se pravidelně v hodnocení Světové banky propadá v žebříčku délky povolování nových staveb. Chceme přece všichni, aby se začaly stavět bytové domy, dálnice, obchvaty, ale i třeba rodinné domy. Zkrátka si všichni přejeme, aby se rozjela výstavba na všech úrovních. Proto jsem přesvědčena, že na potřebě nového stavebního zákona panuje celospolečenská shoda.

A řekněme si, jak to doopravdy je. Našim občanům, zástupcům profesního sdružení a mnohým dalším je úplně jedno, úplně jedno, jestli jim dá razítko úředník obce, nebo státní úředník. Chtějí to mít hlavně rychle a chtějí mít předvídatelné lhůty.

V kontextu dnešní debaty bych vás ráda ještě jednou požádala o podporu nového stavebního zákona. Všichni víme, že další novela nebo samostatná digitalizace by současný stav nenapravily. Pokud se chceme opravdu posunout a zrychlit výstavbu, musíme striktně změnit pravidla, a je na to nejvyšší čas. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové za závěrečné slovo. Ještě než dám závěrečné slovo zpravodaji, panu kolegu Kolovratníkovi, konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od Adama Vojtěcha z pracovních důvodů do konce jednacího dne, Zuzany Majerové Zahradníkové, také z pracovních důvodů na celý dnešní den, a Jany Levové ze zdravotních důvodů, také na celý dnešní den.

Nyní závěrečné slovo zpravodaje kolegy Kolovratníka. Připravit se může zpravodaj výboru pro veřejnou správu Ivan Bartoš. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Budu velmi stručný. Jako zpravodaj jenom zrekapituluji, že tento zákon, tahle novela, vládní návrh - a tím to možná odlehčím - byla doručena do Sněmovny 11. září. Tak doufám, že ve volné reminiscenci na Martina Kupku skutečně ve spojení s tím datem nedojde k tomu, co je predikováno nebo z čeho kolegové z opozice mají obavu a že to je datum pouze symbolické. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP