(11.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Požádám Sněmovnu o klid! Pane zpravodaji, zopakujte, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: No, já prosím, kolegyně, kolegové, taky o klid, já pana předsedajícího neslyším, tak se v tom pak ztrácím. Teď jsme tedy zpochybnili hlasování k návrhu K37?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Tam byl rozdíl dvou hlasů, takže respektuji to, že ten požadavek tady byl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrá. Takže prosím znovu hlasování k návrhu K37. Petr Dolínek navrhuje zjednodušit výstavbu veřejných záchodků WC ve veřejném prostoru, a to tak, že budou bez složitějšího povolování. Stanovisko garančního výboru bylo kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně?

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Nesouhlas a nesouhlasí ani vnitro, ani Ministerstvo kultury. (Ozývá se smích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 84. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 84, 179 přítomných, pro 96, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy pana poslance Dolínka. Přecházíme k problematice jednotného datového standardu pro digitální plánování objektů v územněplánovacích dokumentacích. Nejdříve hlasování o návrzích D1 a D2, kde tuto problematiku řeší poslanec Sadovský. Garanční výbor - kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 85. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 85, z přítomných 180 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Stejnou problematiku řešil pan poslanec Profant v návrzích N9 až N22, ale protože teď ty předchozí jsme přijali, tak tyto jsou již nehlasovatelné.

Nyní další hlasovací krok - bude to skupina návrhů pod písmenem F pana poslance Kalouse. První je samostatně návrh pod číslem F25. Pan poslanec Kalous zde zmírňuje nově požadavky na definici obytné místnosti v §13, a to tak, že osvětlení a větrání nemusí být nutně jen přímé a denní. F25 - stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 86 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 86, z přítomných 180 pro 121, proti 21. Návrh byl přijat, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Můžeme pokračovat. Protože byl přijat, je nehlasovatelný návrh F3.

Posouváme se k dalšímu kroku. Nyní F1 - a to byl požadavek Martina Kupky na změnu - takže nyní F1 a F2, dále F4 až F14 a F16 až F23, společně jedním hlasováním. Všechny tyto návrhy jsou součástí takového většího doplňujícího pozměňovacího návrhu pana poslance Kalouse, který vypracovával pan kolega společně s Ministerstvem pro místní rozvoj. Je tam více různých relativně drobných změn. U všech těchto návrhů je kladné stanovisko garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 87. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 87, z přítomných 180 bylo 137 pro, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Z tohoto celého pozměňovacího návrhu jsme vyňali F15, které teď budeme hlasovat samostatně. Je to opět Adam Kalous, problematika přípustnosti, respektive nepřípustnosti námitek účastníků řízení u plánovacích smluv. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 88 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 88, 180 přítomných, 105 pro, 45 proti. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh F24 - všechna písmena F jsou Adam Kalous, zde územní studie je podkladem pro rozhodování, pokud není v území vytvořen územní plán. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 89. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 89, ze 180 přítomných 100 pro, proti 37. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: F26 až F27, je to jeden ze způsobů ochrany proti nečinnosti, opatření proti nečinnosti. V tomto návrhu Adam Kalous zavádí jakési automatické vydání povolení. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 90. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 90, 180 přítomných, 1 pro, 121 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh F28 - jiný způsob řešení nečinnosti stavebního úřadu, Adam Kalous zde navrhuje paušální náhradu újmy 1 000 korun za den v případě prodlení. Stanovisko garančního výboru: nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 91, přítomno 180, pro 2, proti 119. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je F29 a F30, Adam Kalous posiluje předvídatelnost rozhodování, a to tak, že stavebník bude mít právo být informován a vyjádřit se k námitkám v situacích, kdy by jinak stavební úřad jeho záměr zamítl, takzvaná poučovací povinnost. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 92, přítomno 180, pro 156, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je F31 a F32 Adama Kalouse. Kolega navrhuje nezrušit pražské stavební předpisy. Je to svým způsobem přechodné ustanovení, je to požadavek hlavního města Prahy a investorů v Praze. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 93. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 93, z přítomných 180 pro 150, proti 14. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP