(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 73 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 73, z přítomných 178 pro 60, proti 74. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V tuto chvíli jsou ještě samostatně hlasovatelné ve vazbě na stejnou skupinu návrhů návrhy K26 a K27 Petra Dolínka, který zavádí nové zákonné lhůty pro pořizovatele územněplánovací dokumentace. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 74 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 74, z přítomných 178 pro 110, 51 proti. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tím jsme se vypořádali s problematikou samostatné působnosti v územním plánování. Další krok budou návrhy O35 až O37 a O39 až O42, samostatně jedním hlasováním. Autorem návrhů jsem já. Je to skupina přechodných ustanovení k územnímu plánu. Tento návrh říká, aby se dokončily územněplánovací dokumentace podle dosavadních předpisů. Byl to požadavek nebo návrh, jeden z návrhů těch takzvaných čtyř městských artikulů. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 75. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 75, přítomno 178, pro 153, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další je návrh K2 Petra Dolínka, který řeší - zmírňuje přiměřenost požadavků na výstavbu, a to tak, že nechce uplatňovat technické požadavky na výstavbu v historické, dočasné či u jinak limitovaných staveb. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 76 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 76, z přítomných 178 pro 154, proti 4. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další je návrh K3, opět Petra Dolínka. V tomto návrhu pan poslanec zakotvuje právo obcí stanovit si v územněplánovací dokumentaci odchylné požadavky od celostátních prováděcích vyhlášek. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Všechny resorty nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 77. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 77, z přítomných 178 pro 87, proti 27. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je poměrně rozsáhlý - K4 až K11 Petra Dolínka. Pracovně je nazván Pěkná města. Doplňuje kvalitativní územní požadavky hmotného práva do zákona. Stanovisko garančního výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 78, přítomno 179, pro 41 poslanec, proti 114. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh K12, opět Petr Dolínek, kde navrhuje, aby obec vystupovala ve stavebních řízeních jako dotčený orgán. Stanovisko garančního výboru: nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 79, 179 přítomných, 68 pro, 94 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrhy K13 až K25 a K28 až K35 společně jedním hlasováním. Je to opět Petr Dolínek a je to doplnění jasných zákonných lhůt pro pořizovatele v územním plánování. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 80 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 80, 179 přítomných, 132 pro, proti 21 poslanec. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je K36, opět Petr Dolínek, upravuje přechodná ustanovení, a to tak, že odkládá zákaz pořizování změn u historických územněplánovacích dokumentací. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 81. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 81, 179 přítomných, 175 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh K37, opět Petra Dolínka, zjednodušení výstavby veřejných záchodků ve veřejném prostoru. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.) (Náhlý velký hluk v sále.)

Zahájil jsem hlasování číslo 82. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 82, z přítomných 179 pro 88, proti 42. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ze skupiny návrhů Petra Dolínka byl ještě K38, ale ten je nehlasovatelný, protože už byl obsažen v návrhu A. To znamená, posouváme se dál - nyní k problematice jednotného digitálního standardu. Nejdříve hlasujeme pozměňovací návrhy D1 a D2, společně jedním hlasováním. Je to poslanec Sadovský. (Ke zpravodaji přistupuje poslanec Kubíček s žádostí, ať chvilku vydrží, protože chtějí zkontrolovat hlasování.) Aha, tak se omlouvám. Zpomalím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Proběhne kontrola hlasování o návrzích K37. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Mališ: Omlouvám se. Já jsem hlasoval pro a na sjetině mám zdržel jsem se. Chtěl bych zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zpochybňujete hlasování, čili pan kolega hlásí nesoulad mezi vůlí, kterou projevil v hlasování, a elektronickým zápisem. (Velký hluk v sále.)

 

O výsledku hlasování o nesouladu s elektronickým zápisem v bodě 20 k pozměňovacímu návrhu K37 rozhodneme v hlasování číslo 83, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s opakováním hlasování? (Ministryně: K čemu?) Kdo je proti? Děkuji.

83. hlasování, 179 přítomných, 169 se vyjádřilo pro. (Proti nikdo. Návrh byl přijat.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP