(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 129. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 129, přítomno 178, pro 29, proti 55. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože V5 a V6 nebyly přijaty, můžeme hlasovat návrhy V7 a V8, opět Věry Kovářové. Zde je to doplnění podmínek pro povinné vytváření pracovišť v místech, kde budou fungovat ta pracoviště stavebních úřadů. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 130. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 130, přítomno 178, pro 62, proti 45. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl i tento návrh zamítnut, je možné hlasovat jinou alternativu téhož, třetí způsob řešení téhož, tedy návrh Věry Kovářové V9 a V10. V této variantě paní poslankyně alternativně navrhuje zachovat úřady v obcích třetího a druhého typu. Garanční výbor: negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 131. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 131, přítomno 178, pro 65, proti 43. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní dva návrhy Věry Kovářové rozdílným způsobem odsouvající účinnost zákona. Nejdříve V11 až V13, to je oddálení účinnosti zákona o dva roky, tedy na rok 2025. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 132. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 132, přítomno 177, pro 61, proti 64. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl zamítnut, můžeme hlasovat V14 a V16. To je druhá varianta odkladu účinnosti pouze o rok, a to na rok 2024. I zde je stanovisko garančního výboru nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 133. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 133, přítomno 177, pro 60, proti 77. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ze skupiny pozměňovacích návrhů poslední, V17 až V29. Věra Kovářová v tomto návrhu paní poslankyně navrhuje přesunout sídla vznikajících krajských stavebních úřadů do různě vybraných okresních měst v jednotlivých regionech České republiky. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 134. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 134, přítomno 177, pro 58, proti 90. Návrh byl zamítnut.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Ptám se, jestli je někdo nespokojen, že by jeho návrh nebyl zařazen? Hlásí se pan kolega Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, došlo k tomu, co jsem již dlouho avizoval. Klub KSČM ruší svoji podporu stavebnímu zákonu, protože prošla změna, která zhoršuje postavení občanů, kteří mají nájemní bydlení. To, co prošlo v návrhu, to znamená, že je možnost sklepní prostory bez přímého slunečního světla, bez přímého větrání, předělávat na byty, považujeme za absolutně skandální a návrat do středověku.

Odmítáme, aby lidé, kteří nemají peníze na to, aby si pořídili vlastní bydlení, byli takhle dehonestováni, aby byli takhle tlačeni do úzkých. Proto tento stavební zákon nepodpoříme a hlasování se nezúčastníme. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud nikdo nehlásí, že by nebyl pozměňovací návrh, tak ještě jenom s přednostním právem pan předseda Jurečka. (Silný hluk v sále.) Prosím o klid. Slovo má s přednostním právem pan Marian Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Musím říct, že pokud pozorný pozorovatel zvenčí, který rozumí problematice celého stavebního řízení a toho celého procesu, pozoroval teď zhruba tu hodinu a něco to hlasování, ten způsob hlasování, tak musí být zděšen. A rozumný zodpovědný ministr místního rozvoje by si tady teď musel trhat vlasy a říkat si, co se tady projednalo za novelu zákona, respektive za nový zákon.

Protože třeba krásná ukázka symboliky hlasování u těch veřejných záchodků. To je ukázka toho, že takhle se prostě taková klíčová norma dělat nemůže. Vy, samotná koalice, tady hlasujete různě u některých důležitých pozměňovacích návrhů. Nemáte to předjednané a prokomunikované. A teď přijde váš spojenec a říká, že vám to nepodpoří.

Já jsem tady poslouchal diskusi i některé členy vlády, ministra kultury, který říkal, jaké má problémy s tímto zákonem. Já bych tedy očekával, že sociální demokraté také vystoupí a řeknou, jestli s tou podobou, jak byla přijata, jste komfortní, souhlasíte s tím a jste připraveni to hájit - vůči sektoru kultury, ale i vůči dalším oblastem, které zastřešujete. Takže opravdu zvažte, jestli takovouto normu chcete na sílu protlačit čtyři měsíce před volbami. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím Sněmovnu o klid. Budeme pokračovat. Prosím kolegy a kolegyně, nejsme v rozpravě, nemohu připustit další diskusi. Jsme před závěrečným hlasováním.

 

Přednesu návrh usnesení, protože nikdo nehlásil, že by jeho pozměňovací návrh nebyl vyčerpán: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem stavebního zákona, podle sněmovního tisku 1008, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 135 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 135, z přítomných 175, pro 92, proti 75. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk v sále.)

 

Nyní budeme hlasovat o doprovodném usnesení. Ještě kontrola hlasování a hlásí se s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. (Silný hluk v sále.) Prosím o klid. Probíhá kontrola zápisu o výsledku hlasování na elektronických médiích. (O slovo se hlásí poslanec Kolovratník.) Pan zpravodaj.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jenom při té kontrole povím, že doprovodné usnesení Marka Výborného bylo navázáno na samostatnou působnost. Protože ta nebyla přijata, nemáme ani doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tomu rozumím, ale musíme se k tomu minimálně vyjádřit. (O slovo se hlásí poslanec Grospič.) Pokud je to staženo - hlásí se Stanislav Grospič. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážené kolegyně a kolegové, prosím za prominutí. Hlasoval jsem proti usnesení, na sjetině mám pro. Prosím o revokaci usnesení. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, zpochybňujete hlasování. O námitce proti zápisu o výsledku hlasování rozhodneme v hlasování číslo 136.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 136, přítomno 178, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP