(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme opakovat závěrečné hlasování o schválení stavebního zákona, tisk 1008, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Rozhodneme v hlasování číslo 137 - pardon, prohlašuji hlasování 137 za zmatečné.

 

Všechny jsem vás odhlásil a požádám vás o novou registraci. Pro jistotu zopakuji celou závěrečnou proceduru.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem stavebního zákona podle sněmovního tisku 1008 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 138 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 138, z přítomných 175 pro 92, proti 76. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 325. Předám řízení schůze. Ještě než předám řízení schůze, udělím slovo s přednostním právem přihlášenému Zbyňku Stanjurovi, ale než mu bude uděleno slovo, žádám Sněmovnu o klid! (Takřka bez reakce.) Pane předsedo, posečkejte chvilku, nemáte tady dostatečný klid na vystoupení. (Mnoho poslanců se pohybuje po sále nebo stojí a hlasitě se baví.) Pana zpravodaje požádám, aby uvolnil stolek pro diskusi.

Kolegové a kolegyně, než budeme pokračovat dalším bodem, s přednostním právem se přihlásil předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. (Hluk v sále trvá.) Já si počkám, až bude trochu klidu. Já nikam nespěchám. (Odmlčel se.) Já se zeptám kolegů, jestli jim nevadí, že schůze ještě probíhá, jestli je neruším?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid. Prosím o klid i v prostoru před řečnickým pultem. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdybych vás rušil, tak já si klidně vezmu pauzu do dvou. (Chvíli čeká.) Děkuji za zjednání trochy klidu.

Řečnická otázka: Čemu jste tleskali? Ministryně tady prohrávala jedno hlasování za druhým, desítky pozměňujících návrhů, vláda v chaosu vymyslela a prosadila s SPD a třemi sociálními demokraty úplně nesmyslný zákon. Sami nevědí, co v tom je. Byli pro, a ještě si tleskáte. Já jsem nevystoupil proto, abych se rozčiloval a říkal vám, protože mi to připadá směšné tleskat takovému chaotickému návrhu zákona.

Já bych chtěl říct, že v tom zákoně jsou i dobré věci, ale levicové řešení, že problém vyřeším tím, že zřídím nový megaúřad, úplně rozvrátím strukturu, používat velkou lež, že po přijetí tohoto zákona se zrychlí stavební řízení, je něco, na co nemůžeme přistoupit, takže neradujte se, nic nechystejte, po volbách to určitě změníme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě s přednostním právem, než přistoupíme k dalšímu bodu, pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já si dovolím navázat na kolegu předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Já si myslím, že nejen po volbách, ale senátní vratka to změní. Já jsem zvědav na to hlasování a na to, zdali tady bude 101 hlasů, které budou znovu chtít hlasovat pro ten paskvil, který Sněmovna dnes schválila. My znovu uplatníme naše konstruktivní návrhy, na kterých jsme pracovali, podíváme se i na ty věci, které tady dneska prošly, a budeme hledat cestu, jak to narovnat, napravit. Pro nás je důležité, aby stavební řízení bylo efektivní, rychlé a levné, ale ne touto formou, která tady dnes vznikla.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní se dostáváme k bodu

 

326.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím stavebního zákona
/sněmovní tisk 1009/ - třetí čtení

Pokračujeme po ukončení sloučené rozpravy. 12. května na 102. schůzi Poslanecké sněmovny přednesl místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal návrh na opakování druhého čtení. Připomínám, že návrh na zamítnutí, pozměňovací návrhy, jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1009/7, který nám byl doručen dne 13. dubna 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1009/8. Protože tu máme návrh na hlasování o opakování druhého čtení a také návrh na zamítnutí, tak nejprve budeme hlasovat o těchto dvou návrzích.

V souladu s jednacím řádem se nejprve vyrovnáme s návrhem na opakování druhého čtení. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří v tuto chvíli nejsou v sále. Slyším žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními hlasovacími kartami.

 

Nyní hlasujeme o návrhu na opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 139, přihlášeno 156 poslanců, pro 60, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 140, přihlášeno 163 poslanců, pro 58, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Tato procedura bude zhruba o polovinu kratší, než byla ta předchozí. Nejdříve tedy navrhujeme v souladu s usnesením 382 garančního hospodářského výboru ze dne 28. dubna tento postup:

Návrh legislativně technických úprav, které byly předneseny ve třetím čtení.

Další krok je sice samostatný návrh G1 až G49 paní ministryně Dostálové, ale obsahově je legislativně technický, byl tedy ale podán jako samostatný návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP