(12.50 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Další návrhy se týkají změny vodního zákona, B.9 až B.17 společně jedním hlasováním. Pokud by byly přijaty, jsou návrhy A.23 až A.38 k části 31 nehlasovatelné.

Pod písmeny A se jako vždy skrývají návrhy garančního výboru, v tomto případě hospodářského.

Poté samostatně návrh A.40.

A nyní navrhuji, opět to říkám dopředu, trochu rozdíl proti tomu původnímu usnesení hospodářského výboru, změnu, bylo to na žádost kolegů z Ministerstva zemědělství, kteří prosí o to, aby problematika nakládání s vodami obsažená právě v tom velkém návrhu, písmenu A, byla hlasována samostatně, odděleně. Tím se z toho stane to, že budeme nejdříve hlasovat společně jedním hlasováním všechny zbývající, takzvané áčkové. Je to A.1 až A.22 a poté A.25, 26, 29, 30, 33, 35, 36 a 39 až 41 a A.62. Oddělení hlasování na prosbu Ministerstva zemědělství, samostatně návrhy A.23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 37 a 38, společně jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji za návrh procedury.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ne, to není vše. To jsem teprve začal, pane předsedající. (S úsměvem.) Já se musím orientovat i v těch dalších krocích.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane předsedo, když už jsem vám do toho vstoupil, tak jenom připomínám, že jsem nezaznamenal žádnou dohodu o tom, že bychom měli pokračovat po 13. hodině, takže předpokládáme, že po odhlasování procedury bychom tento bod ukončili. Má někdo z poslaneckých klubů jiný názor? Musí být dohoda poslaneckých klubů. Já jsem o žádné informován nebyl. Upozorňuji na to dopředu. Prosím, pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já nejdříve rychle dočtu tu proceduru, pak se vypořádáme s tím časem.

Návrhy A.23 až 38 jsou hlasovatelné, pokud by nebyly přijaty B.9 až B.17. Pokud bude přijat návrh A.40, je nehlasovatelný B.1, a pokud bude přijat návrh A.52, je nehlasovatelný M.8 z důvodu totožného znění. Pokud bude přijat A.55, je nehlasovatelný D.2.

Další blok hlasování se týká druhé části změnového zákona, a to požární ochrany. Pozměňovací návrhy I.6 a I.8 společně jedním, dále I.7 a I.9 až I.11 také společně jedním. Samostatně pak I.12, I.13. I.14, I.15.

Další blok - změna zákona o státní památkové péči. Zde měl návrhy pan poslanec Čižinský - J.28 až J.58, ale vzal je zpět, takže o nich hlasovat nebudeme. V té proceduře ale musíme hlasováním souhlasit se zpětvzetím. Týká se to návrhu J.28 až J.58.

Dále ale můžeme hlasovat J.1 až J.27. Pokud by byly přijaty, jsou nehlasovatelné L.3 a L.9. Pozměňovací návrhy L.1, L.2 a L.33 potom společně jedním hlasováním.

Dále návrhy k části čtvrté, změně horního zákona. Návrhy L.11 až L.21, společně jedním. Pokud by byly přijaty, jsou nehlasovatelné L.22 až L.32 a naopak.

Část sedmá - změna zákona o ochraně přírody. Návrhy F.1 a F.3, společně jedním hlasováním. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné K.1 až K.3.

Samostatně potom M.1 a L.34.

Pozměňovací návrhy k části osmé - zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. B.2 až B.4 společně jedním. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné E.1 až E.4 a naopak. Dále samostatně I.1 až I.5.

Část patnáctá - lesní zákon. E.7 až E.9, společně jedním.

Část devatenáctá - veterinární zákon. B.5. Dále ochrana veřejného zdraví, B.6 a B.7. Dále zákon o hospodaření energií E.5 a E.6 společně jedním hlasováním.

Dvacátá část. F.5 a F.6 jedním hlasováním.

Další část F.4, další B.58. Dále M.2 až M.5 společně jedním. Dále H společně jedním, dále D.1 samostatně, F.2 samostatně a M.6 a M.7 dohromady.

Poslední hlasovací krok C.1 až C.4 společně jedním hlasováním a následně návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě, než dám slovo panu místopředsedovi Sněmovny, tak vás budu informovat o dohodě, která byla mezi poslaneckými kluby uzavřena, a to je, že dokončíme tento bod a poté bude následovat pauza v délce hodiny a půl, a pak začneme s nějakým posunem odpolední program. Je to i proto, že byly svolány výbory a je potřeba ten čas na jednání mít. Takže tento bod skutečně dokončíme i po 13. hodině. Nyní místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já potřebuji, aby pan zpravodaj dával pozor, protože je to k té proceduře.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane zpravodaji, prosím, je to k proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem zaznamenal, že tam byly nějaké návrhy, které byly zpětvzaty, tak o tom zpětvzetí bychom případně měli hlasovat před tím, než budeme sestavovat proceduru, a až potom schválit tu proceduru, pokud budou zpětvzaty, tak už je nepotřebujeme. Jenom si to chci ujasnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak to nebyl protinávrh k proceduře, nebo byl?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Věřím, že pan zpravodaj to vezme za své. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o zpětvzetí těch návrhů, a pokud budou zpětvzaty, tak v té proceduře logicky nejsou, pak schválíme proceduru bez těch návrhů. Pokud by zpětvzaty nebyly, tak v té proceduře zůstanou a schválíme proceduru s těmi návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Prosím pana zpravodaje, aby se k tomu vyjádřil, popřípadě to tedy akceptoval.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Naprosto souhlasím. Já jsem to řekl. Možná to nebylo formulováno přesně, ale potvrzuji pro jistotu. Nejdříve budeme hlasovat o zpětvzetí. Je to sněmovní tisk 8006 pana poslance Čižinského - návrhy J.1 až J.27. Pan poslanec požádal ve třetím čtení o zpětvzetí. Pokud bude odsouhlaseno, tak poté tedy potvrzuji tu proceduru tak, jak jsem vám ji představil už bez tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Výborně, nyní můžeme hlasovat o zpětvzetí návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 141, přihlášeni 162 poslanci, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A teď bychom mohli odsouhlasit proceduru tak, jak byla navržena. A ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se. (Po konzultaci s legislativou.) Pochopíte, je to opravdu hodně složité. Formuloval jsem to trošičku jinak. Obsah byl stejný, je to to zpětvzetí pana Čižinského, ale pro jistotu pro stenozáznam. To zpětvzetí se týkalo jeho návrhu, jak jsem řekl, sněmovní dokument 8006, ale ta čísla jsou jiná, je to J.28 až J.58. Pan poslanec tam má ještě pak jiný návrh, je to J.1 až J.27, ten zůstává v té proceduře. Takže jenom pro záznam. Obsah je stejný, jenom upřesňuji označení těch jeho zpětvzatých návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, a teď přistupujeme k hlasování o proceduře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 142, přihlášeni 164 poslanci, pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Proceduru máme schválenou a budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za schválení upravené procedury. Jak jsme se rozhodli, první krok je návrh legtech úprav, pokud byly předneseny ve třetím čtení. Tam žádné předneseny nebyly, hlasování tedy není.

Další krok je už návrh G.1 až G.49 paní ministryně Dostálové. Formálně - obsahově jsou to také pouze legislativně technické komplexnější úpravy beze změny obsahu jednotlivých změnových zákonů. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 143, přihlášeno 165 poslanců, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl přijat tento návrh, tak v něm proti sobě jsou ve vazbě G.1 a L.10. L.10 byla změna památkového zákona od Lukáše Černohorského, a tím pádem je L.10 nehlasovatelný.

Další krok se týká problematiky vodního zákona. Nyní hlasování B.9 až B.17 poslance Adama Kalouse. Pan poslanec navrhuje plnou integraci nakládání s vodami do povolování do stavebního úřadu v zákoně o vodách. Garanční výbor je bez stanoviska. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP