(13.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 175, přihlášeno 168 poslanců, pro 124, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A v této skupině poslední, M6 až M7, poslanec Jan Bauer navrhuje možnost zachovat stávající vysokoenergetická vedení 110 kilovolt nad zemí, a to i po jejich rekonstrukci. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 176, přihlášeno 169 poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A úplně poslední pozměňovací návrh C1 až C4, poslanci Schiller a Fialová, změna zákona o ochraně ovzduší. Je zde navrženo uplatňovat výjimky z poplatku za znečišťování pouze na základě údajů zjištěných při měření emisí, které je kontinuální nebo dlouhodobé. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 177, přihlášeno 169 poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňujícími návrhy a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Ještě vás seznámím s omluvami. Paní poslankyně Helena Langšádlová z pracovních důvodů se omlouvá dnes mezi 13. a 14. hodinou, pan poslanec Stanislav Fridrich mezi 13 a 16 z důvodu návštěvy lékaře, také dnes, a dnes od 12.50 do 16 z pracovních důvodů se omlouvá paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

 

Návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat, zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona podle sněmovního tisku 1009, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 178, přihlášeno 168 poslanců, pro 99, proti 54. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Připomínám, že Poslanecká sněmovna bude pokračovat svým odpoledním jednáním v 15 hodin. Členy organizačního výboru zvu na jednání organizačního výboru, které začne ve 13.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.31 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP