(16.30 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, pan kolega Dolínek toho mnoho řekl a já za to chci poděkovat, protože to tady citoval poměrně podrobně a není potřeba, abych tedy chodil do detailů. On zmiňoval i zemědělství a já bych chtěl pana ministra průmyslu jednak opravdu orientovat na návrh zemědělského výboru, kde napříč politickým spektrem prošlo to - jak se tomu říká - vnitřní výnosové procento ve shodě 10,6 na oblast vody, to je to písm. a), neboť kdyby prošel vládní návrh zákona, tak by jenom na povodích přišly stamilionové ztráty v hospodaření, a to si myslím nemůžeme akceptovat a dovolit.

A stejně tak musíme vzít na vědomí, že je tady spousta řeknu podnikatelů nejen v zemědělství, ale protože jsme o tom mluvili na zemědělském výboru, tak chci... (Odmlka pro hluk v sále.) Děkuji. Protože jsme o tom mluvili podrobně na zemědělském výboru, tak chci upozornit na skutečnost, že oblast zemědělství a zemědělci obecně, potravináři, jsou řeknu motivováni velmi k tomu, aby čím dál tím více využívali obnovitelných zdrojů, aby se chovali v souladu s přírodou a aby řekněme co nejméně poškozovali životní prostředí, a tudíž využívali obnovitelných zdrojů. Hledají se cesty. Víte, že zemědělci využívají zejména bioplynové stanice, ale také malé vodní elektrárny, zkrátka všechny možné obnovitelné zdroje využívají k tomu, aby se stali lépe konkurenceschopnými na straně jedné a na straně druhé aby chránili přírodu a krajinu.

Proto velmi prosím, pane ministře průmyslu a dopravy, abyste našli řeknu takovou úroveň, která nepovede ke spekulacím na trhu, že budou velké finanční subjekty čekat, kteří malí slušní, kteří měli nějaký finanční plán využití obnovitelných zdrojů ke svému fungování, aby se někdo těšil na to, jak začnou krachovat, protože jim to prostě nebude vycházet. Jestli toto nedokážeme, pak jsme naprosto neodpovědní a bylo by dobře, abyste stejně jako ministr zemědělství, a v tomhle bych se za něj tedy postavil, ač opozičník a často jej kritizující, tak v tomhle bych se za něj postavil, že měl tu odvahu, a jak říkám, napříč politickým spektrem jsme alespoň do té vody zasáhli a navrhli Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh, který stanovoval oblast vody na 7 %, zvýšil na 10,6.

Je mi jasné, že to asi u každé oblasti OZE nemůže být stejné, nicméně nemůže se to zase tak příliš lišit, a určitě dobře víte a musíte být pod tlakem konkrétních, teď já řeknu slušných podnikatelů v této oblasti, kteří se tím vládním návrhem dostanou do obrovských finančních potíží. Proto je nutné, abyste přišli s nějakým návrhem. Jestli to nakonec bude vypadat jako loterie - to, co tady říkal pan Dolínek určitě v dobré víře - ale s tím, že sem dáme 15 návrhů, kdy na jeden vláda neukáže a řekne aspoň: Tohle preferujeme, tak to vůbec netušíte, co z toho nakonec vyjde. Myslím si, že odpovědností ministra by bylo říci, co preferuje, a ne že si počká na to, co nakonec vypadne z Poslanecké sněmovny. To by byla velká nezodpovědnost.

Takže my všichni, já tedy spíše za oblast zemědělství, ale i za ten celek, čekáme, jak se k tomu vláda postaví, případně postaví ministr průmyslu a obchodu, protože zatím vlastně neslyšíme téměř nic. Všichni vědí, že tak, jak je ten váš návrh, tak je neakceptovatelný, způsobuje obrovské potíže ve všech oblastech OZE a to, že nejste schopni přijít s nějakým kompromisním návrhem, je prostě špatně, a abychom losovali tady potom při jednání Poslanecké sněmovny a jeden druhého potom obviňovali, jak, proč kdo za co hlasoval, to si myslím, že není dobrá cesta. Proto vás, vážený pane ministře, vyzývám k tomu, abyste navrhli nějaké procento, které ochrání ty slušné a nejenom tu oblast zemědělství dostane do situace, že budou moci dál perspektivně pracovat na obnovitelných zdrojích a jejich využívání, protože to po nás Evropa zcela určitě - v zemědělství obzvlášť - bude chtít. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Kolovratník je na řadě. Pokud ho nevidím v sále... Už ho vidím v sále, tak mu dáme příležitost a připraví se pan poslanec Pávek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Strašně moc se omlouvám, dobré odpoledne. Megastručně: mám v tomto tisku podán pozměňovací návrh pod číslem 7741. Týká se podpory veřejné elektrické dopravy nebo veřejné dopravy pod elektrickou trakcí. Je to podpora v tom smyslu, aby veškerá drážní doprava na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové mohla mít šanci na to, být vyňata z výpočtu platby na podporu obnovitelných zdrojů. Vím, že je to návrh, který je ve velmi vysoké hodnotě, podle odhadů až 900 milionů korun, ale je to návrh, který by velmi, velmi pomohl jak veškeré železniční dopravě, a zvlášť teď v pocovidové době, tak všem dopravním podnikům v celé České republice. Proto jsem ho zkusil navrhnout, v podrobné rozpravě se k němu přihlásím a poté budu věřit, že jak s kolegy na ministerstvech, tak na hospodářském výboru budeme hledat cestu, jestli by třeba takový návrh nemohl získat vaši podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za stručnost. Nyní pan poslanec Pávek, připraví se pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, já tady mám čtyři pozměňovací návrhy k tomuto zákonu. Budu velmi, velmi stručný.

První z nich pod číslem 8237 stanoví jednotné vnitřní výnosové procento na 9,5 %.

Druhý pozměňovací návrh je v systému veden pod číslem 8238 a vnitřní výnosové procento se stanoví v rozmezí 8,4 až 9,5 %.

Potom tady mám pod číslem v systému 7789 pozměňovací návrh, který je trošku srdcový. U něj se na chvililinku zastavím, a sice ten předjímá zákaz spalování biomasy v kotlích o výkonu nad 20 mW. K tomu si dovolím říct pár vět, protože opravdu mi na tom hodně záleží. Je to tak, že dneska máme díky kůrovcové kalamitě poměrně dost dříví, které můžeme spalovat, ale tato zásoba se postupně bude vyčerpávat a je naprosto nepřijatelné, abychom prostě drancovali naše lesy a házeli je do kotlů. Proto je tam to omezení výkonu na 20 mW. Cokoliv dalšího prostě nepřichází z mého pohledu v úvahu i v kontextu s ostatními oblastmi našeho života, ať už je to příroda a krajina, ať už je to zadržování vody, ať už jsou to další aspekty kvality života v této zemi, a prostě nerad bych přihlížel tomu, jak se tady drancují naše lesy a budou se vozit do těch obrovských kotlů jenom proto, že tady není žádná srozumitelná koncepce vlády, a jenom proto, že nejsme dostatečně inovativní, protože ty technologie, které by mohly nahradit uhlí, existují, jsou a je to prostě taková ta retardace v pohledu na odborná témata, takže ti lidé, kteří se k tomu velmi často vyjadřují, tak si neumí představit nic jiného, než když tedy musíme skončit s uhlím, tak tam naházíme naše lesy. Tak v tomto případě jsem zásadně, zásadně proti, a proto navrhuji omezení maximálního výkonu 20 mW. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP