(17.30 hodin)
(pokračuje Bendl)

Pozměňovací návrh 8422, který se týká sadů, kdy se doplňuje slovo "oplocené", a aby tato formulace umožnila omezit značné škody na pěstování ovoce možností zahrnout do honitby nebo možnosti lovit zvěř v sadech, které nejsou oploceny, bez nutnosti byrokratického povolování lovu na nehonebních pozemcích. Tady bych snad zdůraznil, že jde o návrh Českomoravské myslivecké jednoty, které tady Ministerstvo zemědělství odmítlo, ale vy, co se pohybujete mezi sadaři, kteří hospodaří na větších pozemcích, tak víte, že tam ty škody jsou veliké, a možná nevíte, že do honiteb není možné takovéto sady zahrnout, přestože často ty sady fungují de facto jako krmeliště, to znamená, lákají zvěř popadaným ovocem a podobně a škody jsou tam potom poměrně veliké. Myslím si, že máme šanci tomu tímto jednoduchým pozměňovacím návrhem bránit.

A poslední pozměňovací návrh pod číslem 8421 se týká oblasti chovu zvěře, neboť jsou jednou z řady možností, (jak) získat kontrolu nad zvěří, jejíž teritorium je mnohem větší než stanovená velikost honiteb. Připomínám, že jeden z argumentů, proč se nesmí nebo proč někdo nechce snižovat velikost honiteb, je, že některá zvěř má ta teritoria větší. Nicméně takový jelen evropský má teritorium mnohonásobně větší už dnes, než je velikost 500hektarové honitby, jsou to spíše tisíce hektarů, a proto "oblast lovu" jako termín a práce s tím by určitě pomohla regulaci přemnožené zvěře. Proto navrhuji tento návrh, který v připomínkovém řízení navrhovala Českomoravská myslivecká jednota.

Tím jsem odůvodnil všechny pozměňovací návrhy, které já a nebo s kolegy navrhujeme. Jsem přesvědčený, že půjdeme-li cestou větší spolupráce mezi hospodáři v lesích a zemědělstvím obecně, s myslivci, najdeme tím i lepší rovnováhu, která do lesů a do naší přírody patří, a dáme větší šanci lidem, kteří se živí těžkou prací v oblasti zemědělství či lesnictví, aby mohli lépe hospodařit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrý podvečer. Vážené kolegyně a vážení kolegové, s faktickou poznámkou je tady přihlášen pan poslanec Zdeněk Podal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo. Vážení ministři, kolegyně, kolegové, SPD schválí návrh novely zákona o myslivosti tak, jak byl schválen nebo navržen zemědělským výborem. Novelizace je v podstatě kompromisem mezi přáním vlastníků, kteří žádají posílení vlastnického práva, a mezi myslivci, kteří chtějí zakonzervovat stávající stav. Máme jedinou výhradu, a to je střelba z luku. Máme obavu, že to nebude pro zvěř to nejlepší a poraněná zvěř že by mohla zhasnout mimo vlastní střelbu. Jsme si vědomi přemnožení spárkaté zvěře, což jde proti zájmu nás všech obnovit lesy po kůrovcové kalamitě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a v rozpravě vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych jenom krátce představila svoje tři pozměňovací návrhy. Krátce proto, protože jsou identické s těmi, které jsem přestavovala v rámci invazní novely.

Takže jenom řeknu, že první se týká norování, kde v pozměňovacím návrhu požaduji zákaz norování liščat a jezevců v době kladení mláďat a péče o ně, protože to je obecně už v této době, v 21. století, pokládáno za zbytečně trýznivou praktiku, která s těmi liščaty zachází velmi brutálním způsobem.

Druhý pozměňovací návrh se týká lovu poranění zvěře, kdy je nutné umožnit lov poraněné či nemocné zvěře i mimo dobu lovu tak, aby se zabránilo jejímu utrpení.

A třetí pozměňovací návrh se týká držení lišek v zajetí za účelem výcviku psů. Je to dáno tím, že nijak nejsou upraveny podmínky, za jakých jsou lišky drženy v zajetí, a je potřeba toto napravit, aby toto bylo dáno vyhláškou, aby lišky zbytečně netrpěly, pakliže už jsou v zajetí drženy. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych rád tady představil sněmovní dokument 8496. Jedná se o ochranu naší zvěře před zavlečenými druhy a já bych rád tam přidal jelena siku, protože jelen sika skutečně ohrožuje genofond našeho jelena evropského. Domnívám se, že o tom není pochyb. Domnívám se, že ta situace skutečně je velmi vážná, a tak se tady přimlouvám, aby se z jelena nestal a neděl ještě větší paroháč, než je. Takže prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se potom přihlásím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poslední v rozpravě vystoupí pan poslanec Petr Pávek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně a kolegové, já pod číslem 8191 dávám pozměňovací návrh, který zavádí mezi lovecké zbraně i lovecký luk. Domníval jsem se, že jsme tu debatu absolvovali jak na výborech, tak byla samozřejmě projednávána i s dotčenými ministerstvy, ať už zemědělství, anebo životního prostředí. Tam žádné námitky nepadly. Zemědělský výbor tento pozměňovací návrh schválil.

Jenom teď v poznámce tady na jednoho z předřečníků z SPD, že jim to vadí, a vím, že v mediálním prostoru jsou obavy o to, jestli lov pomocí luku a šípu nezpůsobuje větší utrpení zvířatům. No, opak je pravdou. Je na to celá řada odborných studií, hlásí se k tomu dokonce i ekologické organizace, jako je třeba DUHA, vysloveně to podporuje, protože je zapotřebí si uvědomit, jak ten vývoj funguje. Pokud nestřelíte, pokud nezasáhnete zvěř přímo na komoru kulí, myslím teď normálně palnou zbraní, tak je ta střela mnohem víc devastující, bolestivější a může se stát, že zvíře, které má potom poničenou tu tkáň, deformovanou tkáň, tak je schopné se vzdálit od toho místa poměrně daleko, že jo, to je to dohledávání potom pomocí psů. Někdy to trvá kilometry, trvá to hodiny, někdy tu zvěř ani nenajdeme a velmi často u toho právě trpí. Kdežto při použití loveckého šípu, a hlavně hrotu, dochází k tomu, že dojde - je to bodnořezná ráda, která okamžitě otevře všechny krevní cévy, žíly a tepny, dokonce i v případě, že není to zvíře zasažené přímo na komoru, dochází k okamžitému poklesu krevního tlaku a tím pádem to zvíře přestává vlastně cítit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP