(17.40 hodin)
(pokračuje Pávek)

Druhá věc, která je velmi důležitá u tohoto typu lovu, je skutečnost, že abyste mohli vůbec na zvěř vystřelit z luku, tak se k ní musíte přiblížit nebo ji k sobě musíte nechat dojít řádově na 30 metrů. To vylučuje naprostou většinu současných myslivců, a vůbec obecně, tu schopnost přiblížit se ke zvěři na takovou vzdálenost jsme ztratili a je potřeba, abychom dokázali tuto schopnost eventuálně znovu rozvíjet. Proto je střelba z luku nebo lov lukem a šípem podřízena velmi přísné regulaci. Vyžaduje to zhruba roční výcvik, následně to vyžaduje zkoušky. Musí být ten luk i každý šíp musí být jednoznačně označen číslem loveckého lístku nebo licence k tomu, že jste oprávněn, takže nemůže dojít k žádným záměnám, což se velmi často stává u střelby palnou zbraní.

Pak jsem zachytil obavy z pytláctví. To je úplně absurdní představa, protože pytláci jsou motivováni hamižností. Těm nejde o výkon myslivosti, nemají v sobě žádnou etiku. To jsou prostě zloději, kteří jdou krást zvěřinu, jsou většinou velmi dobře organizovaní. Využívají k tomu dodávky nebo auta a velmi často střílejí zvěř právě z auta, což umožňují dneska palné zbraně vybavené optikou, nočním viděním, laserovým zaměřováním a podobně. Ještě alternativně by přicházela v úvahu kuše, ale luk a šíp ne. Luk a šíp ne, s lukem a šípem není možné střílet z auta, není možné střílet za pochodu, jak říkám, není možné střílet na velkou vzdálenost. Je to opravdu krajní disciplína.

Velkou výhodou tohoto lovu lukem a šípem je možnost nasazení takových lovců, kteří zdatnost projeví a mají oprávnění, například v městských a příměstských aglomeracích, kde se stále častěji setkáváme s pronikáním divoké zvěře, většinou černé zvěře, ale i jiné do příměstských oblastí, a tam samozřejmě zorganizovat odlov takové zvěře palnou zbraní je velmi komplikované, protože hrozí kolaterální škody neboli vedlejší ztráty. Musí být zajištěno, že celá oblast je vyklizena, vylidněna, protože tam někdo bude střílet z pušky. Navíc to způsobuje nežádoucí reakce, protože střelba z pušky je střelba, to znamená, lidé slyší potom na sídlišti výstřely, volají policii, má to zkrátka celou řadu vedlejších efektů, které nejsou žádoucí. Zatímco kdyby byli povoláni tihle lovci, kteří jsou schopni vládnout lukem a šípem, tak jsou schopni potichu tu zvěř velmi cíleně odstranit.

Takže samozřejmě jsem připraven ještě na další diskuse v této věci. Domnívám se, že to je možná pro nás trošku exotický návrh zákona. Ve skutečnosti ve 24 zemích Evropské unie je lov lukem legální, dlouhodobě legální. Loví se lukem a šípem po celém světě, není to žádné téma. V podstatě Česká republika tvoří výjimku a podle mého názoru je to velká škoda. Takže já se přihlásím k tomuto svému pozměňovacímu návrhu ještě v podrobné rozpravě pod číslem 8191. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, páni ministři, kolegové. Já jsem byl ten člověk, který se právě ptal na lov chladnými střelnými zbraněmi. Jestli jsem to pochopil správně, tak kuše je, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, zakázaná? Je jenom luk? To jsem chtěl slyšet, protože dneska na kuši můžu dát optiku, můžu tam dát infračervené zaměřovače a bylo by to stejné jako u té pušky.

Ještě budu mít jeden dotaz. Nám jednu z největších škod dělá černá zvěř a nedokážu si představit, že bych krunýř černé zvěře, zvlášť pokud je ještě olepený pryskyřicí, že bych ho tím šípem prostřelil. Možná se mýlím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a tím jsme vyčerpali přihlášky do... Faktická poznámka ještě pana poslance Pávka. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Jenom velmi krátkou odpověď, abych nezdržoval. Není to tak. Šíp je naopak na rozdíl od kule schopen proniknout v podstatě jakoukoli vrstvou a jakýmkoli materiálem. Nejjednodušším důkazem jsou primitivní lovy například v Africe, když ještě lovili tlustokožce, tak domorodci s jednoduchým šípem a lukem dokázali toho tlustokožce ulovit, zatímco bílý muž vymýšlel potom Magnum, aby dokázal to samé.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, a pokud se již nikdo nehlásí z místa - paní poslankyně se hlásí? Ne, tak obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není zájem a otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili v pořadí: první vystoupí paní poslankyně Monika Jarošová, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Já se tímto přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 8176, který jsem zdůvodnila v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Petr Bendl, připraví se paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já jsem v obecné rozpravě zdůvodnil všechny pozměňovací návrhy, proto se jménem svým, kolegů Holomčíka, Vlastimila Válka, Jany Krutákové hlásím k pozměňovacímu návrhu 8522, 8523 a 8524 a jménem svým 8166, 8165, 8164, 8161, 8422 a 8421. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová a připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji. Já bych se ráda přihlásila k pozměňovacím návrhům, které jsem zdůvodnila v obecné rozpravě, a je to pozměňovací návrh 8471 - norování liščat, 8474 - lov poraněné zvěře a 8476 - držení lišek v zajetí za účelem výcviku psů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Petr Pávek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Jak jsem avizoval, tak se chci zastat jelena evropského proti jelenu sikovi a přihlašuji se ke sněmovnímu dokumentu 8496.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: A pan poslanec Petr Pávek.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Tak já se jenom chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 8191, kterým se mezi lovecké zbraně řadí i lovecký luk. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tím jsme vyčerpali všechny přihlášené do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Vidím, že zájem o závěrečná slova není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Máme 17.48, v 18.00 máme pevně zařazené volební body, a v tuto chvíli můžeme ještě otevřít jeden bod.

 

To je bod číslo

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 983/ - druhé čtení

Ale nevidím tady pana ministra vnitra, takže já chviličku ještě počkám... A jinak tento bod budu muset přerušit. Pravděpodobně tomu tak bude, protože nevidím, že by se do sálu dostával. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP