(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Můžeme pokračovat dál? Zeptám se, jestli je všechno v pořádku s hlasovacím zařízením. Ano, jsem ujištěn, že je všechno v absolutním pořádku. Pan poslanec, předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, faktickou poznámku ruší, takže nikoho nemám přihlášeného. Pan poslanec Bartošek v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pěkný podvečer. Jenom krátká reakce na mé předřečníky. To, co zde dnes řešíme, není otázka toho, koho volit - řekněte jména, to už jsme tady také slyšeli od premiéra, řekněte to jméno, nebuďte slušnej, ale bavíme se zde o legitimnosti této volby včetně toho, zda volba probíhá podle zákonů řádně tak, jak má, a zda i výběr těchto kandidátů proběhl podle zákona, v souladu se zákonem, aby ti, kteří budou voleni, byli navrženi v souladu se zákonem o Radě České televize.

Já jsem zde včera, když začínala schůze, předstoupil s žádostí, aby se Poslanecká sněmovna zabývala chováním a vystupováním členky, paní Hany Lipovské, v rámci Rady České televize, aby Poslanecká sněmovna řekla, co ještě je a co už není případně ochotna tolerovat v rámci chování členů, aby řekla: Tento způsob chování je pro nás nepřijatelný a zavdává to důvod k tomu, aby daný člen nebo členka byla odvolána. A opakuji vám znovu to stejné co včera - kdo jiný než Poslanecká sněmovna a Senát, tedy zákonodárci, mají dbát na dodržování zákona, především na ty zákony, v rámci kterých se pohybujeme i v Poslanecké sněmovně?

Je potřeba si uvědomit, že v dnešním světě a všude tam, kde se snaží usídlit nedemokratické diktátorské režimy, tak se snaží opanovat a ovládnout několik institucí a veřejná média patří mezi ně, ale je to například také soudnictví, tajné služby a tak dále. A já si myslím, že v současné době v České republice jsme součástí tohoto příběhu.

Já vám teď přečtu to, co jsem vám chtěl říct v souvislosti s činností Hany Lipovské, protože jsem přesvědčen, že ona skutečně se pohybuje mimo zákonný rámec, a také vám chci zdůvodnit, proč jsem přesvědčen, že by Poslaneckou sněmovnou měla být z této Rady odvolána: "Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi odcitovat několik vět, k jejichž naplňování se ve svém prohlášení zavázala tato vláda v čele s Andrejem Babišem." V současné době mluvím tedy především k vám, poslankyně a poslanci z hnutí ANO. Ten text je: "Budeme věnovat pozornost proměnám audiovizuálního sektoru za účelem naplnění kulturních, společenských a sociálních potřeb. Zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií. Budeme důsledně podporovat jejich nezávislost."

Ona proklamovaná podpora nezávislosti médií veřejné služby ale dostala velmi zvláštní podobu. Stačí se podívat na současnou situaci v mediálních radách, v Radě Českého rozhlasu, v Radě ČTK i Radě České televize. Ono popravdě si někdy stačí jenom poslechnout jejich jednání. Jsem si skoro jistý, že byste narazili u některých mediálních radních na vyjádření, která nejsou podporou nezávislosti nebo konstruktivní kontrolou těchto médií, ale naopak snahou o podkopání jejich demokratických hodnot. Poslanecká sněmovna by měla být pojistkou toho, že bude svoboda a nezávislost médií, veřejné služby, důsledně bráněna, a měli bychom se tohoto úkolu také zhostit tím spíš, když jde v případě České televize o nejdůvěryhodnější české médium, což dokládají veřejné výzkumy, na které spoléhá zejména v dobách krizových většina naší společnosti, tím spíš, když si uvědomíme, jakou veřejnou službu plnila v loňském pandemickém roce pro naše děti, pro rodiče, pro seniory, pro českou kulturu i audiovizi, a kdy v období před tak důležitými podzimními volbami potřebujeme mít jistotu, že veřejnoprávní televize je prosta jakýchkoliv politických anebo jiných tlaků.

Jsem proto přesvědčený o tom, že ve chvíli, kdy se člen Rady České televize dopouští takového jednání, které závažným způsobem narušuje důstojnost jeho funkce, nebo kdy je zpochybněna nezávislost nebo nestrannost radního při výkonu funkce, musí Poslanecká sněmovna jednat, tedy má povinnost vyvolat hlasování o jeho dalším setrvání nebo nesetrvání v Radě.

V posledních měsících jsem nabyl jistoty, že radní České televize paní Hana Lipovská se takového jednání dopouští a že nesplňuje ani základní předpoklady pro působení v Radě České televize, který... člen rady se zavazuje k tomu, aby nezastávali žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ale současně ani při výkonu své funkce v radě jejich jménem nevystupovali nebo nepůsobili v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů.

Hana Lipovská je aktivní členkou a členkou správní rady Institutu svobody a demokracie. Působí zde s jeho spoluzakladatelkou a ředitelkou, bývalou aktivní krajně pravicovou političkou Janou Bobošíkovou, která mimochodem ve svém nedávném vyjádření pro výstavu k výročí takzvané televizní krize uvedla: "Před dvaceti lety zaměstnanci České televize přestali respektovat pravidla demokratického právního státu, zneužili veřejnoprávní obrazovku k prosazování osobních cílů. Vzhledem k tomu, že politici neměli odvahu rázně zakročit, vznikl dojem, že Česká televize je nedotknutelná. Není a brzy se to ukáže."

No, toto vyjádření je už samo o sobě jednoznačným znakem podjatosti a zaujatosti Institutu svobody a demokracie vůči České televizi, tedy institutu, ve kterém je činnost Hany Lipovské institucionalizovaná. I sama Hana Lipovská ve veřejném prostoru v několika rovinách aktivně propaguje vyhraněnou politickou linii, která má povahu ideologie. Tato politická linie sleduje konkrétní poměrně úzkou skupinu politických zájmů, které reprezentují konkrétní politické strany či hnutí, a to především SPD a Trikolóra, s jejichž představiteli se paní Lipovská pravidelně stýká a jejichž agenda je podle aktivit na sociálních sítích často sdílená. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP