(18.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ale jiná věc je, abychom drželi Českou televizi v té silné podobě, kterou dneska tady má a která vůbec v prostoru střední Evropy, nebo mezi bývalými postkomunistickými státy, není samozřejmá. Někdy mi možná připadá, že Česká televize v tomto rozsahu a v té síle je docela výjimka. Proto chápu, že třeba i se na mě obrátili představitelé Evropské vysílací unie a to byla vlastně podstata jejich sdělení: Máte silnou televizi, tak by bylo dobré si ji podržet i do budoucna a nenásledovat osud jiných veřejnoprávních televizí, které už dneska na tom zdaleka tak dobře nejsou, ani z hlediska zájmu diváků, důvěry a toho, co jsou schopni pokrýt.

Takže tady nejde o rušení televize, tady jde o to, jakou pozici má ve společnosti. A já jsem právě říkal, že to je něco, na čem bychom se mohli shodnout, že i z hlediska toho, co děje v tom světě kolem nás, my takovouto silnou televizi potřebujeme. A teď bez ohledu na to, že může být kritizována, že vůči ní můžete mít výhrady, že můžete leckdo cokoliv namítat. To je všechno možné, ale přesto si myslím, že bychom se měli shodnout na tom, že tento typ instituce v současném světě je potřebný. A poukázal jsem na to, že i ta krize koronavirová to vlastně odhalila, jak něco podobného potřebujeme. Takže ne rušení televize, ale udržet ji v určité podobě i s tím, že samozřejmě může být kritizována, to je normální. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za vysvětlení panu ministrovi. Samozřejmě děkuji i za ta další vystoupení. Tak jsem nad tím přemýšlel a zjistil jsem, že jsou ti správní a ti špatní. A já, protože nevím, kdo je dobrý a kdo je špatný podle vás, a měl bych veřejně hlasovat, tak prosím ty, co chtějí, abychom tady veřejně hlasovali, aby šli k mikrofonu a řekli nám, koho máme volit, aby to bylo dobře, a koho volit nemáme, aby to nebylo špatně. Protože my to nevíme. My chceme volit s tím nejlepším vědomím a svědomím, jak nám přikazuje zákon, a vy jste nám řekli, že chceme zvolit špatně. Tak pojďte - chcete, abychom volili veřejně, pojďte říct na mikrofon, kdo je špatně a kdo je dobře. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Roman Onderka s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Kolego Foldyno, Foldyno, prostřednictvím pana předsedajícího. Asi si to budeme muset říct naplacato. V Poslanecké sněmovně jsou poslanci, kteří jsou částečně chráněni imunitou. Každý z nás dal poslanecký slib a předpokládám, že v tomto ctěném shromáždění sedí odvážné dámy a odvážní pánové. A ti odvážní se nebojí hlasovat veřejně, a to nikdy a v žádném případě.

A jestli tady chcete hrát divadlo, tak si ho hrajte, ale řekněme si naplacato, jak to je. Jsou tady lidé, kteří chtějí dlouhodobě zaříznout ředitele České televize a přivést Českou televizi do scénáře à la Maďarsko. A pak jsou tady lidé, kteří tomu chtějí zabránit. Je to jednoduché. A každá z daných skupin poslanců využívá veškeré možnosti, které jim umožňuje zákon, potažmo jednací řád, který je také zákonem České republiky, k tomu, aby prosadila svoje vize a svoje názory. Myslím si, že to divadlo je úplně zbytečné, kolego Foldyno, Foldyno, prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji za pozornost. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám všem děkuji. Přihlásil se tady pan poslanec Petr Gazdík s faktickou poznámkou. On tady vůbec není. (Jde o omyl. O slovo se hlásil poslanec Válek. Poslanci poklepávají na lavice a žádají o odhlášení.) Já vás neslyším. Prostě hlásí se pan poslanec Válek, jestli jsem to dobře pochopil. Tak já vás asi všechny odhlásím. Sice nevím proč, protože ještě nehlasujeme, ale dobře. Přihlaste se znovu svými kartami, abychom si nemuseli pořád poklepávat. Pan poslanec Vlastimil Válek s faktickou poznámkou je přihlášen. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Stejná kartička, stejná pleš, stejný obyčej, jednou Gazdík, jednou Válek. Tak, pane předsedající, děkuji. Já jsem chtěl jenom poděkovat kolegu Sklenákovi za jeho slova a chtěl bych podtrhnout to, že někteří - pardon, kolegovi Onderkovi za jeho slova. Já se omlouvám. Ale z Líšně, z Líšně a z Brna, dva hezcí mladí kluci, tak... Ale chtěl jsem říct, my jsme chráněni dvojí imunitou. Někteří jsme i očkovaní.

Já si myslím, že to je naprosto zásadní a závažné, co řekl, prostřednictvím pana předsedajícího, pan poslanec Onderka. My opravdu hlasujeme o něčem, co je velmi důležité, co je naprosto klíčové a co je podstatné a měli bychom k tomu takhle přistupovat. Děkuji moc, Romane.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní a pánové, v těchto večerních hodinách. Já bych nerad, abychom sklouzli do takového toho plochého tématu, že je někdo dobrý a někdo horší jenom proto, že chce dodržet to, že se rozhoduje svobodně. Ne pod tlakem, že když zvolím špatně, že si na mě někdo ukáže: Ty seš ten, kterej chtěl tu televizi přivézt do Maďarska, jak jsem tady před chvílí slyšel. Proto tedy podporuji tajné hlasování, protože tam je to svobodnější rozhodnutí.

A co se týká pana ctěného kolegy Gazdíka, který tady pak vystoupil jako kolega Válek, nebo obráceně, teď už nevím. Vzpomínám si svého času, za podobný omyl s kartami tady padaly mandáty. Tuším nějaký pan kolega Brousek z Plzně vzdal mandát kvůli omylu s kartou. Dávejte si prosím pozor, kterou kartičku zasouváte do hlasovacího zařízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Máme tady další vystoupení s faktickými poznámkami. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, pan poslanec Vojtěch Pikal a pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana Kováčika. Za prvé, že je, myslím, poměrně značný rozdíl, když se poslanec omylem špatně přihlásí na faktickou poznámku a když za někoho hlasuje. To myslím, že se nedá porovnávat. Za druhé - (Poslanci z levé strany sálu vznášejí námitky.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych vás poprosil, abyste na sebe nepokřikovali. Pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Každopádně jsem chtěl zareagovat na jádro vašeho sdělení, prostřednictvím pana předsedajícího, a to otázkou. A podle čeho tedy lidé mají poslance volit, když se ani nedozvědí, kdo jak hlasoval? (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Vlastimil Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem to pochopil tak, že to bylo na mě. Tak já bych chtěl, aby na mikrofon zaznělo, že jsem seděl na svém místě, dal jsem tam svoji kartu, kterou teď nemám tady, ale mám ji v tom zařízení, zmáčkl jsem šedý knoflík a nechápu, proč se tam objevil pan poslanec Gazdík. Já to nevím. Proto prosím teď hned o kontrolu hlasovacího zařízení, aby se mi ta věc nestala znovu a abych nebyl napaden, že hlasuji za někoho jiného. Protože je to moje karta, já jsem hlasoval ze svého místa, hlasoval jsem správně, a přitom se objevila chyba. Prosím o kontrolu hlasovacího zařízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Kolik potřebujeme času? Dvě minuty. Takže do 18.50 přerušuji jednání na kontrolu hlasovacího zařízení.

 

(Jednání přerušeno v 18.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP