(19.50 hodin)
(pokračuje Juchelka)

Je to prachsprosté elitářství tady toto! Řekněte mi konkrétně, kteří lidé z těch dvanácti vám vadí, proč vám vadí, co porušili za zákon, a hlavně co je nezákonného na těch občanských sdruženích. (Předsedající: Čas. - Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Čižinský - faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Bláhu a odpovědět na jeho zásadní otázku, jestli tady bylo posledních 30 let všechno špatně - to říká spíš váš pan premiér. Každopádně my máme za to, že je vhodnější, aby volení zástupci lidí hlasovali veřejně, a chceme využít příležitost tento trend nastolit. Jsme rádi, že se aspoň v této konkrétní situaci na naši stranu přiklonilo více stran než obvykle. V těch minulých 30 letech to probíhalo různě. Někdy se hlasovalo veřejně, někdy tajně. Z našeho pohledu to bylo podle zákona. Nicméně veřejná volba u volených zástupců, zdůrazňuji, je podle nás vhodnější.

Dále jsem chtěl reagovat na kolegu Kasala, který hovořil tady o těch osloveních v této Sněmovně. A chtěl jsem konstatovat, že kolega Holomčík byl vůči kolegovi Bláhovi výrazně slušnější než pan premiér.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a poprosím pana poslance Čižinského k faktické poznámce. Poté pan poslanec Staněk. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych rád přece jenom trochu zareagoval na pana poslance Juchelku. Já si skutečně myslím, že - a je to prostě dáno historickými zkušenostmi, jak je demokracie stará - že o demokracii a svobodu skutečně je potřeba pečovat a že to klade větší nároky na většinu, že to klade menší nároky na menšinu, že se ta většina musí starat o to, aby svoboda a demokracie neutrpěly.

Myslím si, že spoustu lidí v hnutí ANO by měla znervóznit už jenom ta koalice, která se tady teď vytvořila, SPD, komunisté a ANO. Myslím, že mnoho z vás by mělo znervóznět, jaká koalice teď tady je. A tady (Některý z poslanců reaguje na vystupujícího.) - můžete když tak si potom vzít technickou a na ni reagovat, budu za to rád - jestli je nějaká jiná koalice, která by vás znervóznila. Ale já bych se vlastně trošku zastal i té obstrukce, protože prostě to je volání menšiny po tom, aby došlo k nějaké dohodě, zvlášť když se jedná o něco, o co bychom společně měli pečovat. A bohužel tady jsou prosazováni lidé, kteří říkají, že volají po kontrole hospodaření, ale ve skutečnosti bohužel se snaží Českou televizi poškodit a zrelativizovat, skutečně ji vlastně zlikvidovat.

Ano, chybí nám tady dobrý veřejnoprávní zákon, ten nám tady velmi chybí. Ale skutečně si myslím, že spoustu lidí znervózňuje, jaká koalice se tady vytvořila pro toto hlasování o České televizi. A je v pořádku chtít, aby lidé viděli a věděli, kdo jak hlasoval. Je to legitimní - nemusí to projít, ale je to úplně v pořádku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Dolínek, poté paní poslankyně Kořanová, poté pan poslanec Španěl. Pan poslanec Dolínek stahuje, čili pan poslanec Čižinský - již vystupoval, paní poslankyně Kořanová, poté pan poslanec Španěl - faktické poznámky. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. No, od některých opravdu by se v těch padesátých letech mohli učit. Vy nechcete tu veřejnou volbu pro lidi, vy tu veřejnou volbu chcete proto, aby vy osobně jste mohli nás kádrovat a osočovat nás, koho volíme. To je jediný důvod, proč tu volbu chcete.

K panu Bartoškovi musím poznamenat: já to beru, jakože vy máte opravdu zadání paní Lipovskou, která je malá, inteligentní, hubená, drobná žena, ji prostě zlikvidovat, protože vy neřešíte jiné radní. Vy jste nebyli například pro to, řešit pana Šarapatku a jeho odvolávání ve výboru. Nebyli! Vy řešíte jenom to, co je pro vás pohodlné. Neřešíte například střet zájmů generálního ředitele, vůbec to, že by opravdu radní měli přiznávat majetková přiznání včetně generálního pana ředitele, který ho přiznávat nemusí, což je zvláštní, protože podle mě to je veřejný funkcionář, protože je placený z peněz daňových poplatníků. Vy neřešíte opravdu tyhle důležité věci, které nejsou pro vás pohodlné, jako je třeba případ Dominika Feriho nebo například vyjádření Schwarzenberga dneska k tomuto tématu. Děkuji. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych znovu chtěl volat možná přece jenom trochu k věci. Pan poslanec Španěl s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Holomčík. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Dobrý večer, dámy a pánové. Já se přiznám, že já jsem absolutně nekonfliktní typ, ale přesto mi to nedá, abych se, prostřednictvím pana předsedajícího, obrátil na vás, pane Bartošku. Ve svém prvním vystoupení jsme nebyli hluší a slyšeli jsme, co jste říkal. Bylo to velmi agresivní vystoupení. Ve svém druhém vystoupení už jste tak trochu připustil, že to byly vaše dojmy, a na takových dojmech, které předkládáte jako fakta, se opravdu nedá stavět tak závažné obvinění, jaké jste vyřkl ve svém prvním projevu.

A ještě bych této Sněmovně rád řekl, že asi šest roků leží na petičním výboru, tedy... ano, na petičním výboru, doufám, někde v archivu, obrovské tisíce petičních archů, které podepsali právě naši občané, kteří byli nespokojeni s prací České televize a s jejím hospodařením. Takže prosím vás, zastupujete skutečně asi menšinu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Holomčík, poté pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl zareagovat na pana poslance Kasala. Kdybych chtěl o někom říct, že je osel, řeknu, že je osel. Já jsem hodnotil výrok, nikoliv jeho autora. Zásadně nepoužívám argumenty ad hominem. Ale pan kolega Bláha tu není, tak snad ze záznamu, prostřednictvím pana předsedajícího. Omlouvám se panu kolegu Bláhovi, pokud nabyl dojmu, že jsem o něm řekl, že je osel. Neřekl jsem to, dokonce si to ani nemyslím. Tak jsem chtěl jenom, aby to tu zaznělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl odpovědět panu Juchelkovi, protože pokládám za nezdvořilé, pokud člověk na jasný dotaz neodpoví. Každopádně my budeme bojovat za nezávislost České televize. Budeme usilovat o to, abychom zabránili orbanizaci České republiky a orbanizaci České televize. A s dovolením vám nebudeme prozrazovat naši taktiku. Děkuji. (Pobavení v sále, smích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Holík, poté pan poslanec Válek, poté teprve pan poslanec Juchelka. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Takže vážení kolegové, vážené kolegyně, ještě jednou dobrý večer. Já bych se chtěl, prostřednictvím pana předsedajícího, dotázat pana Čižinského, který tady mluvil o zástupcích tří politických stran, a připadalo mi to, že to bylo s hodně velkým respektem. Pane kolego, mám to tak chápat, že poslanci SPD, ANO a komunistů jsou méněcenní?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Válek, poté pan poslanec Juchelka - faktické poznámky. V tuto chvíli je jich celkem sedm. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já myslím - děkuji, pane předsedající - dámy a pánové, že se dostáváme do příliš osobní roviny. Už jsem se bál, že někdo vystoupí s tím, že za všechno může Kalousek. Pánbůh zaplať se to zatím nestalo, doufám, že se to nestane.

Já bych chtěl ujistit pana kolegu, prostřednictvím pana předsedajícího, pokud má pocit, že je méněcenný, já si to o něm rozhodně nemyslím, tak jak si to o nikom z vás nemyslím, že by byl méněcenný. Prostě máme různé názory, různé názory máme v různých politických stranách. Snažíme se ty názory demokratickým způsobem prosadit. Já bych zrovna tak mohl říct, že ti, co nechtějí hlasovat veřejně, se stydí za to, koho chtějí volit. V životě bych to neřekl, protože jsou dvě varianty. Vždycky je diskuse, která ta varianta lepší, jestli tajná, nebo veřejná. Tady ta debata probíhá na vědeckých radách, probíhá v odborných společnostech. Všude, kde jsem kdy byl, tak vždycky tato debata probíhala. Vždycky je skupina, která se domnívá, že ta spravedlivější je veřejná forma hlasování, jiná, která si myslí, že je spravedlivější tajná forma hlasování. Co jsem já, abych řekl, co z toho je spravedlivější, a prosil bych, abyste tak, jak já si vážím těch, co mají ten názor, že budou hlasovat tajně - nevím, co je k tomu vede, ale je to jejich rozhodnutí - tak prosím, neurážejme ty, co chtějí hlasovat veřejně. Já si myslím, že oboje má svoje plusy, oboje má svoje minusy, oboje bychom dokázali každý z nás zdůvodnit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP