(20.00 hodin)
(pokračuje Válek)

Pro mě je zásadní to, co tady, prostřednictvím pana předsedajícího, říkali předřečníci, že je to postaveno tak, že ta, která je ze zákona, je veřejná, ale my můžeme hlasovat o tom, že bude tajná. Dobře, budeme o tom hlasovat, rozhodneme. Je to velmi jednoduché. Tak si dělejte čárky, kdo tady kdy vystupoval a kolik bylo opozičních, kolik bylo koaličních poslanců, já bych to nedramatizoval. Faktem je, že prostě taková situace je. My se snažíme, aby ta rada vypadala podle našich představ, vy se snažíte, aby vypadala podle vašich představ. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ano, k hlasování se dostaneme po uzavření rozpravy. Pane poslanče, než vám dám slovo, seznámím Sněmovnu ještě s omluvenkou. Pan poslanec Běhounek se omlouvá od 19 hodin do konce jednání z osobních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji, pane předsedající. K panu Válkovi nejdříve, prostřednictvím vás. My se to ale nedozvíme, pane Válku, bohužel. Protože vy tady budete obstruovat tu volbu, takže my se ani nedozvíme, jestli budeme volit veřejně, nebo tajně, protože my prostě volit pravděpodobně dneska nebudeme. Proto se znovu ptám, jestli i vy jako předseda klubu TOP 09 si budete brát dvouhodinovou přestávku, anebo ne, a jestli tady na férovku řeknete, zdali budeme dneska hlasovat o tom, zdali má být veřejná, nebo tajná volba, a zdali dneska budeme hlasovat o tom, kteří čtyři radní z dvanácti mají být dovoleni do Rady České televize.

A k panu Čižinskému, prostřednictvím pana předsedajícího. Pokud se jedná o to, že jste říkal, že bychom měli pečovat o demokracii, tak se ptám, jestli o ni pečujeme právě tím, že budeme obstruovat ten jeden ze zásadních pilířů a hodnot, a to jsou svobodné volby, právě tím, že budeme manipulovat, lhát a mít demagogické komentáře, urážet tady jednotlivé radní, kteří se nemohou bránit, nebudeme znát jejich názory, protože nikdo z vás nebyl nikdy na volebním výboru ani jste si ho nepustili ze záznamu. Budete pouze a jenom obstruovat právě z toho důvodu, že nejste smířeni s tím, že má někdo prostě jiný názor. A to je právě o tom, o čem my tady hovoříme. O demokracii, o tom, že my názory tady ve Sněmovně vyjadřujeme hlasováním, o tom, že ty volby, které nás dostaly tady do Sněmovny, jsou svobodnými volbami, které my předáváme dál, třeba do dozorčí rady RRTV nebo do dozorčí rady jakékoliv jiné, ale to vy ne! Vy to budete prostě obstruovat, a tak se ptám na rovinu: budete si brát dvouhodinové přestávky? Budeme dneska volit, anebo nebudeme? A také se ptám znovu konkrétně, zdali mi řeknete, která ta občanská sdružení tedy jsou ta toxická, kteří ti radní jsou ti toxičtí, anebo to zase budete nálepkovat (Předsedající: Čas, pane poslanče.) na to, že chce někdo zničit Českou televizi. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) To je taková lež, kterou jsem jako víc neslyšel! (Potlesk poslanců ANO a SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jenom podotknu, že kalendářní den končí ve 24 hodin a jednací den končí začátkem příštího dne v 9 hodin. Tolik k tomu, jestli se dnes dostaneme k hlasování. Nyní pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, musím říct, že mě mrzí ta osobní rovina, do které se to tady místy posouvá. Nebyl to návrh nás... (Odmlka pro hluk v sále.) Úplně v pohodě, já mám času dneska dost, i zítra, celou noc. Já jsem úplně ready, jo? Nebyl to náš návrh, že chceme jednat po 21. hodině i po 24. hodině. Já jsem připraven opravdu hodiny tady vést věcnou debatu k tomu tématu, vůbec s tím nemám žádný problém.

A k té debatě o veřejné či neveřejné volbě. Tak někdo z vás máte problém a stydíte se za to, jak byste případně hlasovali? Předpokládám, že snad ne, že tady není jediná poslankyně nebo poslanec, kteří by měli mít problém s veřejnou volbou. Přece úplně v pohodě si každý jsme schopni stát za svým názorem a umět si ho obhájit. Tak proč tady je taková panika o tom, jestli veřejná, nebo neveřejná? V pohodě klidně můžeme zůstat u toho, co předpokládá zákon v tom prvním kroku, a volit veřejně. Vy s tím máte někdo problém? Proč vůbec o tom ta debata v tento okamžik je? Ano, rozhodneme o tom hlasováním, ale nemusíme se tady o tom teď dohadovat a říkat, že to je nedemokratické, jak tady říkal kolega Bláha. Pane kolego, propánajána, v čem je to nedemokratické? Vždyť tady jsou stovky sjetin za tohle funkční období této Sněmovny, kde je vidět, jak kdo každý z nás hlasoval. Já se ve svém životě nestydím za jedno jediné hlasování, ať už veřejné, nebo tajné, a všechna ta tajná bych úplně v pohodě obhájil i veřejně. Jestli někdo s tím máte problém, já doufám, že snad ne. Takže klidně tu debatu veďme, my jsme připraveni, je po 20. hodině. Odpověď na Aleše Juchelku - stále jednáme a určitě ještě jednat budeme a budeme jednat určitě dlouho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Plzák. Prosím, faktická poznámka.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Zopakuji zde ještě jednou: to, co jsem četl, bylo stanovisko legislativního odboru. To, co budu číst, jsou stanoviska advokátů, to znamená, nejsou to žádné domněnky, jsou to stanoviska právníků.

Vzhledem k tomu, že dvě minuty mi na to stačit nebudou, ano, přečtu skutečně analýzu navrhovatelských organizací. A pane kolego Juchelko, to, jestli je někdo toxický nebo ne, to říkáte vy. Můj slovník je o tom, že říkám, že mě zajímá, zda je, nebo není naplněn zákon o volbě do Rady České televize. To je můj slovník. To, co říkáte vy, považuji za poměrně nefér vyjadřování, protože já skutečně od začátku tu diskusi vedu v rovině, zda všechno je v rámci zákona, zda je naplněn zákon, nebo není. O tom všem se s vámi tady bavím a o tom jsem se chtěl bavit.

A k paní poslankyni Kořanové, prostřednictvím pana předsedajícího. Máte-li pocit, že jakýkoliv jiný radní porušuje zákon Rady České televize, můžete to řešit na plénu stejně jako já. Můžete to stejně navrhnout, můžete stejně diskutovat, máte stejné právo jako já, protože přece všem nám leží na srdci to, aby byl respektován zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Plzák, poté paní poslankyně Kořanová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré pozdní odpoledne, už téměř večer. Tady ze strany Pirátské strany zaznívá: My bojujeme za nezávislou televizi. A víte, ono to vypadá, jako že tady někdo z nás je, kdo nechce nezávislou televizi. A jestli to víte, já konkrétně chci nezávislou televizi, proto chci hlasovat, proto si tam chci dovolit lidi, o kterých si myslím, že tu nezávislou televizi zajistí, a jestli říkáte, že já nechci nezávislou televizi, prosím, tak pojďte a dokažte mi to, že já nechci nezávislou televizi. Řekněte to na rovinu, proč já nechci nezávislou televizi. Pojďte sem a řekněte to!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám, já jsem tady něco řešil. Nyní paní poslankyně Kořanová, poté pan poslanec Bláha. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Jenom panu Bartoškovi, vaším prostřednictvím, připomenu, že jsem navrhovala na výboru odvolání radního, který se o nás vyjadřuje jako o prasatech a horších věcech, a vy jste mi řekli: Bude to nebezpečný precedens, my radní nikdy odvolávat nebudeme, protože to by pak tady to odvolání mohl chtít každý a pořád. A už je to tady. Takže vy prostě pijete - kážete vodu, pijete víno, nebo jak to je, ale co jsem chtěla říct: tohle přece není o veřejné a tajné volbě. To je o té pokrytecké šaškárně, jako je způsob navrhování kandidátů do těch malých rad. Takhle to vůbec být nemá! Kdyby to bylo transparentní, jako je to například u velké rady, tak se tady takhle dvě hodiny nedohadujeme o volbě veřejné nebo tajné, protože už jsme dávno to mohli odhlasovat, protože radní budou prostě - teď nevím do kdy - prostě bez čtyř kusů. Měli jste čtyři roky možnost navrhnout změnu zákona o České televizi, a neudělali jste vůbec nic! Takže pojďme to napsat, já to klidně udělám, a pojďme to ztransparentnit tak, tu volbu do malých rad, aby to prostě bylo legitimní, protože stejně o tom vždycky bude rozhodovat politické spektrum! Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP