(10.20 hodin)
(pokračuje Ondráček)

A potom návrh hlasování o zákonu jako celku.

A ještě si dovolím říci, že výbor pro bezpečnost poté přijal také ještě doprovodné usnesení. (V sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím všechny poslance a poslankyně o klid. Už se prosím usaďte na svých místech. K proceduře se hlásí pan předseda Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, diskuse byla velmi živá a já navrhuji, abychom změnili proceduru a hlasovali per partes, to znamená po bodech, protože si myslím, že by bylo škoda, abychom hlasovali proti všem bodům A kvůli několika negativním hlasováním. Takže abychom se všichni mohli jasně vyjádřit, navrhuji hlasování po bodech.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: A můžu poprosit konkrétněji? Budeme muset dohledat, kolik je těch A. (Hlasy ze sálu.)

 

Poslanec Radim Fiala: Pro nás stačí, když budeme hlasovat zvlášť jenom body A, ale pokud by někdo chtěl i všechny ostatní, tak je to jeho věc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je to protinávrh k proceduře navržené garančním výborem. Takže první budeme hlasovat protinávrh, abychom proceduru zachovali s tím, že návrhy A budou hlasovány jednotlivě. Nevím teď z těch materiálů, kolik tam těch A je. (Hlasy ze sálu: 17, 18.)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Kolik je těch áček? 18 áček.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To je protinávrh, o kterém hlasujeme jako první.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 212, přihlášeno 170, pro 76, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o proceduře, jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 213. Přihlášeno je 178 poslanců, pro 121, proti 6. Proceduru máme schválenu.

 

Poprosím pana zpravodaje, aby pokračoval.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Takže legislativně technické úpravy načteny nebyly, takže ty hlasovat nebudeme a můžeme tedy přejít na hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem A, a to tedy, jak jsme si teď v rámci procedury stanovili, jedním hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost. Jde v podstatě o převzetí části sněmovního tisku 1033, což je novela toho samého zákona, a podstatné části byly převzaty do sněmovního tisku 1091. Je to úprava postavení osob bez státní příslušnosti a další procesní ustanovení, převzetí úpravy systému ETIAS a další požadavky práva EU. Stanovisko výboru pro bezpečnost je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro pozměňovací návrhy pod označením A? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 214, přihlášeno 178 poslanců, pro 134, proti 16. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Druhé hlasování jsou pozměňovací návrhy B. Jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Sklenáka. Jde zase o součást materiálu 1033. Jedná se o využívání pracovníků v rámci zastřeného zprostředkování zaměstnání tomu, koho pracovníci fakticky pracují. Bude zde hrozit pokuta za přestupek, neboť i ten z této činnosti má prospěch. Doporučující stanovisko výboru pro bezpečnost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 215, přihlášeno 178, pro 155, proti nikdo. Návrh přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Je zde pozměňovací návrh pod písmenem C pana poslance Janulíka. To je ta věc, o které se zde právě diskutovalo, týká se komerčního zdravotního pojištění cizinců. Stanovisko, jak jsem již zmínil, výboru pro bezpečnost přijato nebylo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 216, přihlášeno 177, pro 98, proti 59. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pozměňovací návrhy pod písmenem D1, pan poslanec Čižinský. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat současné vymezení kategorie rodinní příslušníci občanů EU v § 15a zákona o pobytu cizinců a odstranit z novely všechna zpřísnění pro vzdálené rodinné příslušníky a nesezdané páry. Stanovisko výboru: nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 217, přihlášeno 178, pro 28, proti 79. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Jsme u pozměňovacích návrhů pod písmenem A, skupina poslanců, kolega Třešňák, Kopřiva a zřejmě pan kolega Čižinský. Jedná se o rozšíření okruhu cizinců spadajícího do systému veřejného zdravotního pojištění o další kategorie, to jest děti s dlouhodobým pobytem. Stanovisko výboru nebylo přijato. (Hluk v sále neutichá.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? (Poslanec Kubíček z lavice: Nevíme, o čem hlasujeme.)

Hlasování pořadové číslo 218, přihlášeno 178, pro 75, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Říkal jsem kolegům z levé strany, kteří tady teď pokřikují, že jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu E. (Bylo rozuměno D.) E jako Emil. Emila máme za sebou, takže teď jsme nepřijali. Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D2 vzhledem k tomu, že tento pozměňovací návrh nebyl přijat, a je to úprava legislativního ztvárnění účasti cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění. Stanovisko výboru nebylo přijato.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 219, přihlášeno 178 poslanců, pro 155, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Nyní můžeme hlasovat návrh zákona jako celek. Stanovisko výboru: doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 1091, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 220, přihlášeno 177, pro 99, proti 43. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Je tady doprovodné usnesení? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP